Concurs de microrelats de la Facultat de Biologia

VII Concurs de Microrelats
Facultat de Biologia
Any 2023

Objectiu
Amb l’objectiu de fomentar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de la biologia, es convoca el VII Concurs de Microrelats en llengua catalana.

Convoca
La Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

Destinataris
Tots els estudiants, professors, investigadors, membres del PAS i personal vinculat a la Facultat de Biologia, i estudiants dels ensenyaments que s’imparteixen a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

Temàtica
Tema lliure relacionat amb la biologia en general, amb els reptes bioètics o amb una facultat de biologia.

Cada any el concurs se sensibilitza amb un tema que toca de ple l’àmbit biològic i enguany s’ha triat els reptes bioètics de futur.

Extensió
L’extensió màxima és de 1.809 caràcters (amb espais).

Requisits i presentació dels treballs

 • Els treballs han de ser inèdits, de producció pròpia i no han d’haver estat premiats en altres concursos.
 • S’admet un treball per participant.
 • Cal inserir el microrelat en una fitxa (en format Word) i enviar-la a l’adreça del concurs (microrelats.biologia@ub.edu). Cal assegurar-se que s’hi ha posat el títol i el pseudònim.
 • Cal enviar també un segon adjunt amb les vostres dades personals.
 • El nom de l’autor o autora es mantindrà en secret fins al dia de l’entrega de premis.

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb les decisions del jurat i de l’organització.

Qualsevol aspecte no previst a les bases serà resolt per l’organització.

Termini de presentació
Des del 21 de març fins al 25 d’abril de 2023.

Entrega de premis
Dijous 25 de maig de 2023 a l’Aula Magna de la Facultat de Biologia.

Premis
S’atorguen els premis següents:

 • Un val regal per bescanviar en una botiga de serveis culturals per valor de 100 € (primer premi), de 70 € (segon premi) i 50 € (tercer premi).
 • Llibres de la col·lecció Catàlisi.
 • La publicació dels relats a la revista Biologia On Line.
 • L’enregistrament dels relats en àudio per l’equip d’EnVeuAlta.
 • Diploma acreditatiu.

Els premis poden quedar deserts si així ho determina el jurat. D’altra banda, es poden concedir els accèssits que el jurat consideri oportuns.

Jurat
Un jurat format per escriptors i biòlegs de renom en valoren les obres, tenint en compte:

 • l’originalitat
 • la qualitat lingüística
 • la pertinença a l’àmbit

Tractament de les dades personals
Les dades facilitades pels participants es tracten tenint en compte les lleis de protecció de dades i es fan servir únicament amb la finalitat d’organitzar i gestionar el VII Concurs de Microrelats de la Facultat de Biologia.

Garantia
Els autors garanteixen que el treball que presenten és original, que en són els legítims titulars de tots els drets inherents i que el treball no vulnera els drets de tercers. El comitè organitzador no es fa responsable dels perjudicis que pugui comportar l’incompliment de l’anterior garantia i pot exercitar les accions legals oportunes amb vista a reparar els danys i perjudicis que se’n derivin.

Organització
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Biologia
Serveis Lingüístics

Amb el suport de:
Facultat de Biologia
Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística

Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Biologia
microrelats.biologia@ub.edu