Concurs de dibuix, il·lustració i representació gràfica de termes vinculats a les arts

Concurs de dibuix, il·lustració i representació gràfica de termes vinculats a les arts
Facultat de Belles Arts
Curs 2020-2021

Objectius
Coincidint amb la festivitat de Sant Jordi, la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona convoca un concurs amb l’objectiu de valorar el coneixement i habilitat per descriure termes poc utilitzats del vocabulari de la llengua catalana, relacionats amb les Arts. Es tracta d’escollir un terme singular d’aquest repertori, investigar-lo i dibuixar-lo o representar-lo gràficament.

Participants
Poden participar en el concurs totes aquelles persones que cursin estudis a la Facultat de Belles Arts (Grau, Màster o Doctorat) durant el curs 2020-2021.

Tema i format de presentació
Les persones participants han de triar un terme poc utilitzat del vocabulari de Belles Arts de l’UBTerm i desenvolupar-ne un dibuix (en el seu sentit més ampli) en qualsevol tècnica o suport físic o digital.

  • El format del dibuix ha d’encabir-se en unes mides aproximades de 21×21 cm. En cas de treballar en format físic, el resultat ha de digitalitzar-se amb resolució aproximada de 350 dpi. En qualsevol cas, el pes màxim de la imatge no és superior a 50 MB. Cada persona pot presentar un màxim de dos dibuixos al concurs.
  • Els dibuixos han d’enviar-se exclusivament en format digital PDF i preparats per la seva difusió a l’adreça de correu de la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Belles Arts (xdl.belles.arts@ub.edu). En el cos del correu s’ha d’indicar, com a mínim, el nom complet i NIUB de la persona participant.

Calendari i enviament de propostes
El termini d’entrega dels dibuixos s’ha prorrogat fins al 15 de maig de 2021, inclòs.

Premi
S’atorguen tres premis individuals d’un val de 50 € en material d’art per les persones guanyadores.

Jurat, veredicte i lliurament del premi
El jurat el composen membres de la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Belles Arts. El veredicte del jurat, que és inapel·lable, es comunica a les persones guanyadores l’última setmana del mes de maig de 2021.

Organització
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Belles Arts
Serveis Lingüístics

Amb el suport de:
Facultat de Belles Arts
Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística

Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Belles Arts
xdl.belles.arts@ub.edu

La participació en la convocatòria suposa la plena acceptació d’aquestes bases.