Premi a la qualitat lingüística dels treballs finals de grau a la Facultat d’Economia i Empresa

Premi a la qualitat lingüística dels treballs finals de grau
Facultat d’Economia i Empresa

Objectius
La Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat d’Economia i Empresa vol encoratjar els estudiants de la Facultat a usar la llengua catalana en els treballs finals de grau (TFG) i a millorar-ne la qualitat lingüística. Per aquest motiu, convoca aquest premi per valorar els treballs en català amb més qualitat lingüística dels diversos graus impartits a la FEE.

Destinataris
Modalitat A. El premi s’adreça a l’alumnat dels graus en Administració i Direcció d’Empreses (ADE), Economia i Sociologia, i als dobles graus en ADE-Dret, ADE-Matemàtiques, ADE-Química, ADE-Sociologia i Estadística-Economia, que hagi presentat i defensat el TFG escrit en català. El jurat valora els 10 treballs més ben qualificats (amb una nota igual o superior a 8) presentats i defensats en un mateix curs acadèmic i que compleixin el requisit indicat anteriorment, per a cadascuna de les categories.

Modalitat B. El premi s’adreça a l’alumnat del grau d’Estadística i del doble grau d’Estadística-Economia que hagi presentat el TFG redactat en català. El jurat valora els 10 treballs més ben qualificats (amb una nota igual o superior a 8) presentats en un mateix curs acadèmic i que compleixin el requisit indicat anteriorment.

Convocatòria i categories
El Premi a la qualitat lingüística dels treballs finals de grau té una única convocatòria per curs acadèmic, que inclou les tres dates de presentació del TFG establertes per la Facultat d’Economia i Empresa (febrer, juliol i setembre).

Modalitat A. Es preveuen tres categories:

 • ADE: inclou els TFG del grau d’ADE i els dobles graus en ADE-Dret, ADE-Matemàtiques, ADE-Química, ADE-Sociologia.
 • Economia: inclou els TFG del grau en Economia i el doble grau en Estadística-Economia.
 • Sociologia: inclou els TFG del grau en Sociologia i el doble grau en ADE-Sociologia.

Modalitat B. Amb una única categoria:

 • Estadística: inclou el grau d’Estadística i el doble grau d’Estadística-Economia.

Premi
El premi consisteix en un obsequi cultural i un diploma acreditatiu. El jurat pot fer, si ho creu convenient, mencions honorífiques —sense dotació econòmica— per a altres pòsters (modalitat A) o treballs (modalitat B) presentats.

Criteris de valoració
En la valoració dels TFG, es tenen en compte els criteris següents:

 • la capacitat comunicativa del treball
 • l’adequació a les estructures pròpies d’un treball final de grau
 • la correcció lingüística i l’ús adequat de la terminologia
 • els aspectes formals i el disseny

Jurat
El jurat, que nomena la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat d’Economia i Empresa, està format per les persones següents:

 • el degà o degana de la Facultat d’Economia i Empresa o la persona que delegui
 • la responsable de l’oficina dels Serveis Lingüístics a la Facultat
 • un membre de l’equip deganal o de l’equip acadèmic de la Facultat

Veredicte
La resolució del jurat, que és inapel·lable, es comunica a les persones interessades, com a mínim, 15 dies abans del lliurament del premi; i se’n publica la notícia en el web i les xarxes socials de la Facultat. El jurat es reserva el dret de deixar deserta alguna categoria si la qualitat dels TFG presentats no és prou òptima.

Lliurament
El lliurament del Premi a la qualitat lingüística dels treballs finals de grau es fa en l’acte de graduació corresponent de cada curs acadèmic.

Organització
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat d’Economia i Empresa
Serveis Lingüístics

Per a més informació
Deganat
Facultat d’Economia i Empresa
Av. Diagonal, 690
08034 Barcelona
dt.economia.empresa@ub.edu

La participació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.