Premi a la millor aportació terminològica en català en treballs finals de grau a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació

IV Premi a la millor aportació terminològica en català en treballs finals de grau
Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació
Curs 2020-2021

Objectius
Dintre dels objectius generals de la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, orientats a la promoció de la llengua catalana i a la millora de la seva qualitat, aquest premi se centra en la terminologia. L’ús precís de les paraules o termes per designar conceptes permet estructurar el coneixement d’un camp determinat i és bàsic per a la comunicació científica i l’intercanvi d’informació. Qualsevol treball d’aprofundiment en terminologia pot contribuir a la millora del contingut del treball i de la qualitat lingüística.

Destinataris
El premi s’adreça a l’alumnat de tots els graus en la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació:

 • Farmàcia
 • Nutrició Humana i Dietètica
 • Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Ciències Culinàries i Gastronòmiques
 • Doble grau en Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica

Requisits
Els treballs que participin en el concurs han d’estar escrits en català i han d’incloure un glossari amb una relació dels termes propis de l’àrea usats en el treball, acompanyats d’algunes de les informacions següents:

 • Equivalència en altres llengües com ara el castellà, el francès o l’anglès.
 • Definició de cada terme o notes sobre l’ús.
 • Diccionaris o bases de dades terminològiques que recullen els termes (Cercaterm, UBTERM, etc.) o altres fonts de documentació que s’han fet servir per proposar-los.

Alguns exemples de llistes de terminologia que es podrien fer segons el tipus de treball:

 • Llista dels termes específics que apareixen al TFG o que estan relacionats amb el seu àmbit d’estudi.
 • Sigles amb el seu desenvolupament.
 • Llista de noms científics d’éssers vius relacionats amb el nom o els noms populars.
 • Noms comercials relacionats amb els principis actius que conté un fàrmac.
 • Manlleus terminològics amb proposta denominativa catalana.
 • Proposta de fixació de la terminologia d’una àrea específica innovadora amb termes creats per mitjà de procediments diversos: préstecs, habilitació de lèxic comú, creació de mots per derivació o composició, sigles, etc.

A més a més, el glossari pot anar acompanyat d’una reflexió sobre la terminologia de l’àrea. Es pot fer sobre la forma d’un terme, l’abast d’un concepte, buits i contradiccions dels diccionaris especialitzats, propostes de nous termes per a conceptes poc estudiats, i en general sobre qualsevol tema que contribueixi a millorar la relació precisa entre conceptes i paraules dintre d’una àrea.

Presentació de candidatures
Per optar a aquest premi, l’estudiant ha d’enviar un missatge que contingui adjunt el TFG a l’adreça xdl.farmacia@ub.edu. Cal que indiqui les pàgines on hi ha el glossari i, si és el cas, l’anàlisi terminològica.

El termini s’acaba el dia 12 de juliol de 2021. S’hi poden presentar els estudiants que hagin lliurat el TFG en qualsevol de les convocatòries d’aquest curs: els qui l’hagin lliurat en el primer període tenen l’opció de participar en el concurs presentant un document extern al TFG que contingui l’aportació terminològica. En aquest cas han d’enviar aquest document extern més una còpia del TFG.

Criteris d’avaluació
El jurat té en compte els criteris següents:

 • La qualitat i el grau d’aprofundiment del glossari.
 • La presència i, si correspon, la qualitat i el grau d’aprofundiment de les aportacions i/o anàlisis de tipus terminològic en el cos del treball.

Premis
Es lliura un premi a la millor aportació de cada campus: Diagonal i Torribera. Cadascun consisteix en un àpat per a dues persones en un restaurant gastronòmic. Així mateix, es lliura als guanyadors un diploma acreditatiu.

Jurat
El jurat està format per les persones següents:

 • Dos membres del professorat del Campus de Diagonal i dos del Campus de l’Alimentació de Torribera.
 • La responsable de l’àrea de terminologia dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona.

Veredicte del jurat i lliurament del premi
El veredicte del jurat, que és inapel·lable, es fa públic el dimecres 21 de juliol. Es comunica per correu electrònic al guanyador o guanyadora i es publica al compte de Twitter, al web de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i al del Campus de l’Alimentació. Els guanyadors de cada àmbit de coneixement reben el tiquet per al restaurant gastronòmic. El lliurament dels diplomes es porta a terme dintre dels actes de celebració de la festa patronal de la Facultat del curs següent (desembre de 2021).

Organització
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació
Serveis Lingüístics
Grup de treball de terminologia del Campus de l’Alimentació de Torribera

Amb el suport de:
Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació
Rectorat de la Universitat de Barcelona

Tractament de les dades personals
Les dades facilitades pels concursants es tracten tenint en compte les lleis de protecció de dades i es fan servir únicament per a l’organització interna i per contactar amb els participants en cas que siguin els guanyadors.

La participació en la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació
xdl.farmacia@ub.edu