Premi a la qualitat lingüística en la difusió dels treballs finals de grau a la Facultat de Filologia i Comunicació

III Premi a la qualitat lingüística en la difusió dels treballs finals de grau
Facultat de Filologia i Comunicació
Any 2023

Objectius
La Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural de la Facultat de Filologia i Comunicació vol encoratjar els estudiants a divulgar en llengua catalana els treballs finals de grau (TFG) i a millorar l’ús de la llengua. Per aquest motiu, convoca la tercera edició d’aquest premi, que reconeix la qualitat lingüística de la divulgació en llengua catalana dels treballs finals de grau.

Destinataris
El premi s’adreça a l’alumnat de tots els graus en la Facultat de Filologia i Comunicació que hagi redactat i presentat el TFG en qualsevol llengua durant el curs 2022-2023, i que hagi obtingut una qualificació mínima de 9.

Requisits i extensió
Els autors dels TFG n’han de presentar un resum en PDF, apte per a un article de divulgació en l’àmbit no universitari, redactat en català i d’un màxim de tres pàgines. No és imprescindible que el TFG s’hagi escrit en català: s’està valorant el resum del TFG i la capacitat divulgativa de l’estudiant, no el TFG. En definitiva, el TFG pot estar redactat en qualsevol llengua, si bé el resum presentat a concurs ha d’estar redactat en català.

El format del text és el següent: font 11 o 12 punts i marges de 2 cm. S’hi poden inserir imatges o taules.

En els resums només s’han d’incloure: títol del TFG i el pseudònim de l’autor o autora.

En un altre document es recullen les dades següents: el pseudònim de l’autor o autora; nom i cognoms de l’autor o autora; telèfon i adreça de correu electrònic; el nom i cognom del tutor o tutora del TFG.

Aquests dos documents en format PDF s’han d’enviar en adjunt al mateix missatge de correu. El primer ha d’estar etiquetat de la manera següent: «Títol breu del text», en el segon, «pseudònim».

Presentació i termini
Per optar al premi, els participants han d’enviar un missatge a l’adreça xdl.filologia@ub.edu. A la casella de l’assumpte hi han d’escriure «III Premi a la qualitat lingüística 2023».

El termini per presentar-se al premi finalitza el dia 15 d’octubre de 2023.

Dotació

  • Primer premi, dotat per la Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural de la Facultat de Filologia i Comunicació, de 300 € bruts.
  • Segon premi, dotat per la Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural de la Facultat de Filologia i Comunicació, de 200 € bruts.

Tractament de les dades personals
Les dades facilitades pels participants es tracten tenint en compte les lleis de protecció de dades i es fan servir únicament per a l’organització interna i per contactar amb els autors dels resums premiats.

Jurat i veredicte
El jurat, nomenat per la Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural de la Facultat de Filologia i Comunicació, està format per les persones següents:

  • el degà o degana de la Facultat, o la persona que delegui, que el presideix;
  • un membre dels Serveis Lingüístics de la UB, que actua com a secretari;
  • un membre de la Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural de la Facultat de Filologia i Comunicació.

Criteris d’avaluació
El jurat té en compte els criteris següents:

  • La qualitat lingüística de l’ús de la llengua catalana.
  • La coherència i estructuració del text.
  • L’adequació i la precisió en l’ús lingüístic.
  • Els aspectes formals de la presentació.
  • L’adequació de la llengua al registre divulgatiu.

El veredicte del jurat, que és inapel·lable, es comunica al llarg de la segona quinzena del mes d’octubre.

La participació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.

L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos a les bases.

Difusió
A través del web i les xarxes de la Facultat de Filologia i Comunicació i del web dels Serveis Lingüístics.

Organització
Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural de la Facultat de Filologia i Comunicació
Serveis Lingüístics

Amb el suport de:
Facultat de Filologia i Comunicació
Delegat del rector per a la política lingüística i publicacions

Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural de la Facultat de Filologia i Comunicació
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
xdl.filologia@ub.edu