Concurs Literari Lletres de Maig

Concurs Literari Lletres de Maig 2022
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Any 2022

A Catalunya hi ha una llarga tradició literària entre els professionals de l’àmbit de la salut. La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, per mitjà de la Unitat de Formació i Recerca de Medicina-Bellvitge, vol contribuir a estimular aquest corrent entre els joves estudiants del Campus Bellvitge. Per aquest motiu convoca la quarta edició del concurs literari Lletres de Maig.

Característiques
S’atorga un premi de 400 € al millor conte o relat curt, escrit en llengua catalana, relacionat amb el tema «La mort digna».

Les obres han de ser inèdites i poden ser fruit de la creació individual d’un autor o resultat de la col·laboració entre diversos estudiants. Només s’admet un relat per autor o per equip.

Destinataris
Hi poden participar, individualment o en equip, tots els alumnes de grau enl Campus Bellvitge de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Extensió
L’extensió de les obres ha de ser d’entre 2.500 i 3.000 paraules en fulls DIN A4 mecanografiats a doble espai.

Presentació i termini
Per optar al premi, els participants han d’enviar un missatge a l’adreça xdl.medicina.bellvitge@ub.edu. A la casella de l’assumpte hi han d’escriure «Lletres de Maig 2022». Hi han d’adjuntar dos arxius: el relat en PDF signat amb pseudònim i un altre document amb el seu nom i cognoms, telèfon i adreça de correu electrònic.

El termini per presentar-se al concurs s’acaba el 15 de maig de 2022.

Dotació
Premi de 400 €.

Es lliura un diploma acreditatiu al guanyador o guanyadora.

Edició
La Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus Bellvitge es reserva el dret de publicar les obres premiades.

Veredicte
El jurat, nomenat per la Comissió de Dinamització Lingüística del Campus Bellvitge, està format per un mínim de tres professors o investigadors de la Facultat, membres del personal d’administració i serveis i membres de la Xarxa de Dinamització Lingüística de la Universitat de Barcelona.

El resultat es fa públic el dia 15 de juny de 2022, per mitjà del Twitter del Campus (@Campus Bellvitge).

El lliurament del premi es duu a terme en un acte al Campus de Bellvitge.

Organització
El concurs literari Lletres de Maig, convocat per la Unitat de Formació i Recerca de Medicina-Bellvitge de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, s’organitza per mitjà de la Comissió de Dinamització Lingüística del Campus Bellvitge, amb el suport del Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística, la Xarxa de Dinamització Lingüística i els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona.

Tractament de les dades personals
Les dades facilitades pels concursants es tracten tenint en compte les lleis de protecció de dades i es fan servir únicament per a l’organització interna i per contactar amb els participants en cas que siguin els guanyadors.

La participació en la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística del Campus Bellvitge

Secretaria d’Estudiants i Docència
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del
Campus Bellvitge
C. Feixa Llarga s/n
08907 L’Hospitalet de Llobregat
xdl.medicina.bellvitge@ub.edu