Premi a la qualitat lingüística dels treballs finals de grau en Odontologia

VII Premi a la qualitat lingüística dels treballs finals de grau en Odontologia
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Curs 2021-2022

Objectius
La Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut vol encoratjar els estudiants del grau d’Odontologia a utilitzar el català en l’elaboració i exposició dels treballs finals de grau i a millorar l’ús de la llengua. Per aquest motiu convoca la sisena edició d’aquest premi, que reconeix la qualitat lingüística dels TFG escrits en català.

Destinataris
El premi s’adreça a l’alumnat d’Odontologia que hagi redactat i presentat el TFG en català.

Presentació de candidatures
Per optar al premi, l’estudiant ha d’enviar una còpia del TFG en PDF a l’adreça xdl.medicina.bellvitge@ub.edu. A la casella de l’assumpte del missatge hi ha d’escriure «Premi TFG d’Odontologia 2022».

El termini coincideix amb el termini de presentació del TFG del segon semestre.

Criteris d’avaluació
El jurat té en compte els criteris següents:

  • La qualitat científica
  • La correcció lingüística
  • La coherència i estructuració interna del text
  • L’adequació i la precisió en l’ús de la terminologia de l’especialitat
  • Els aspectes formals de presentació

Premis
S’atorguen dos premis:

  • Un primer premi de 250 €.
  • Un segon premi de 200 €.

Així mateix, es lliura als guanyadors un diploma acreditatiu.

Jurat
El jurat estarà format per:

  • Un membre de la Comissió de Dinamització Lingüística del Campus Bellvitge
  • Un membre de l’equip de direcció d’Odontologia
  • El responsable de l’oficina dels Serveis Lingüístics de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Veredicte del jurat i lliurament del premi
El veredicte del jurat, que és inapel·lable, es comunica durant la cerimònia de graduació de la promoció 2017-2022 d’Odontologia, en el transcurs de la qual tindrà lloc el lliurament dels premis.

En cas que no es pogués celebrar aquest acte, es comunicaria públicament el veredicte mitjançant el compte de Twitter @CampusBellvitge.

Organització
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus Bellvitge

Amb el suport de
Escola d’Odontologia
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Serveis Lingüístics
Rectorat de la UB

Tractament de les dades personals
Les dades facilitades pels concursants es tracten tenint en compte les lleis de protecció de dades i es fan servir únicament per a l’organització interna i per contactar amb els participants en cas que siguin els guanyadors.

La participació en la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus Bellvitge
Secretaria d’Estudiants i Docència del Campus Bellvitge
C. Feixa Llarga s/n
08907 L’Hospitalet de Llobregat
xdl.medicina.bellvitge@ub.edu