Premi Pensa d’assaig filosòfic

XXII Premi Pensa d’assaig filosòfic
Facultat de Filosofia
Any 2023

Característiques
Gènere: assaig filosòfic en llengua catalana.

Temàtica: els treballs poden tractar qualsevol dimensió del pensament filosòfic. Es valoren l’interès filosòfic, el rigor, la claredat expositiva i la qualitat lingüística, a més de l’originalitat i la creativitat del treball.

Destinataris
Pot participar en aquest certamen l’alumnat que estigui o hagi estat matriculat de grau, màster o doctorat a la Universitat de Barcelona durant l’any 2023.

S’estableixen les categories del Premi següents:

(I) Categoria de grau
(II) Categoria de màster i doctorat

Presentació
L’extensió ha de ser d’entre 5.000 paraules (mínim) i 10.000 paraules (màxim). Els originals han d’estar escrits a doble espai i han de ser inèdits. No s’hi admeten treballs premiats en altres certàmens ni els que estiguin en tràmits de publicació per alguna editorial o tàcitament compromesos. Es pot presentar un únic treball, individual o en grup.

Cal enviar el treball per correu electrònic en format PDF abans de les dues del migdia del dia 29 de setembre de 2023, a l’adreça: xdl.filosofia@ub.edu.

En el treball hi ha de figurar un pseudònim i un títol, i la categoria en què es participa, però no hi ha de constar el nom de la persona participant. En el mateix missatge en què s’enviï el treball, cal adjuntar-hi un segon fitxer PDF on hi apareguin, només, el títol del treball i les dades personals d’autoria (nom i adreça electrònica de contacte).

Dotació

  • Categoria de grau. Obra guanyadora: 300 euros. Accèssit: 150 euros.
  • Categoria de màster i doctorat. Obra guanyadora: 300 euros. Accèssit: 150 euros.

Jurat
El Premi es decideix per votació d’un jurat integrat pel professorat membre de la Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural de la Facultat de Filosofia, i un representant dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona. Qualsevol dels dos premis pot quedar desert si cap obra no assoleix la qualitat necessària. El veredicte del jurat és inapel·lable. Els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona es reserven el dret de publicar les obres guardonades en tots els formats que considerin adients.

Termini d’admissió i tramesa
El termini d’admissió d’originals acaba a les dues del migdia del dia 29 de setembre de 2023. Cal presentar el treball en format electrònic, enviant-lo a l’adreça xdl.filosofia@ub.edu.

Veredicte
El Premi es lliura en un acte específic que s’anunciarà expressament.

Organització
Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural de la Facultat de Filosofia
Serveis Lingüístics

Amb el suport de:
Facultat de Filosofia
Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística
Societat Catalana de Filosofia (Institut d’Estudis Catalans)

Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural
Secretaria d’Estudiants i Docència
Facultat de Filosofia
Montalegre, 6-8
08001 Barcelona
xdl.filosofia@ub.edu

El jurat es reserva el dret de decidir sobre qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases.
La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.