Premi a la qualitat lingüística dels treballs finals de grau en Podologia

VIII Premi a la qualitat lingüística dels treballs finals de grau en Podologia
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Curs 2021-2022

Objectius
La Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus Bellvitge vol encoratjar els estudiants del grau en Podologia a utilitzar el català en l’elaboració i exposició dels treballs finals de grau (TFG) i a millorar l’ús de la llengua. Per aquest motiu convoca la setena edició d’aquest premi, que reconeix la qualitat lingüística dels TFG escrits en català.

Destinataris
El premi s’adreça a l’alumnat de Podologia que hagi redactat i presentat el TFG en català.

Presentació de candidatures
Per optar al premi, l’estudiant ha d’enviar una còpia del TFG en PDF a l’adreça xdl.medicina.bellvitge@ub.edu. A la casella de l’assumpte del missatge hi ha d’escriure «Premi TFG de Podologia 2022».

El termini per presentar-se al concurs s’acaba el divendres 3 de juny de 2022.

Criteris d’avaluació
El jurat té en compte els criteris següents:

  • La qualitat científica
  • La correcció lingüística
  • La coherència i estructuració interna del text
  • L’adequació i la precisió en l’ús de la terminologia de l’especialitat
  • Els aspectes formals de presentació

Premi
S’atorga un únic premi de 250 €. Així mateix, es lliura al guanyador o guanyadora un diploma acreditatiu.

Jurat
El jurat, nomenat per la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus Bellvitge, està format per les persones següents:

  • Un membre de la Comissió de Dinamització Lingüística del Campus Bellvitge
  • Un membre de l’Escola de Podologia
  • El responsable de l’oficina dels Serveis Lingüístics de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Veredicte del jurat i lliurament del premi
El veredicte del jurat, que és inapel·lable, es comunica durant la cerimònia de graduació de la promoció 2018-2022 de Podologia, en el transcurs de la qual té lloc el lliurament dels premis. En cas que no es pogués celebrar aquest acte, es comunicaria públicament el veredicte mitjançant el compte de Twitter @CampusBellvitge.

Organització
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus Bellvitge

Amb el suport de:
Escola de Podologia
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Serveis Lingüístics
Rectorat de la UB

Tractament de les dades personals
Les dades facilitades pels concursants es tracten tenint en compte les lleis de protecció de dades i es fan servir únicament per a l’organització interna i per contactar amb els participants en cas que siguin els guanyadors.

La participació en la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus Bellvitge
Secretaria d’Estudiants i Docència
C/ Feixa Llarga s/n
08907 L’Hospitalet de Llobregat
xdl.medicina.bellvitge@ub.edu