Cerques avançades amb el Google: cerca exacta

Per defecte, les cerques amb el Google donen com a resultat els textos que contenen l’expressió introduïda en el quadre de cerca en qualsevol de les seves variants formals amb què el Google l’ha relacionat. Això pot incloure mots semànticament propers i, sobretot, altres realitzacions morfològiques dels mots cercats.

Per exemple, si cerquem l’expressió pare carbasser, el Google ens retornarà textos que contenen pare carbasser, però també textos que contenen pares carbassers o bé textos que contenen el mot pare i més endavant el mot carbassera, o bé textos que contenen el mot carbasser i més endavant el mot pare, etc.

Aquest sistema intenta evitar que se’ns escapi algun resultat rellevant que no hem previst en la cerca.¹

És possible, però, que només vulguem els resultats que contenen l’expressió exacta, sense variants formals ni canvis d’ordre. Per obtenir la forma exacta d’una expressió tenim dues opcions: usar el signe + o bé les cometes. El signe + s’ha d’usar enganxat al davant del mot que volem en la forma exacta:

D’aquesta manera els resultats que obtindrem només contindran la forma exacta carbasser (ni carbassers, ni carbasseres), encara que pot presentar variació en el mot pare. Podem obtenir el mateix resultat amb l’ús de cometes:

pare "carbasser"

Si volem que els resultats continguin únicament les formes exactes pare i carbasser, podem posar un signe + davant de cada mot o bé posar cada mot entre cometes:

+pare +carbasser

"pare" "carbasser"

D’aquesta manera els resultats que obtindrem només contindran les formes exactes pare i carbasser, però poden presentar variació en l’ordre. Si volem fer una cerca exacta de tota l’expressió, tant pel que fa a la forma com a l’ordre, podem usar les cometes per delimitar-la:

"pare carbasser"

Aquesta darrera opció de les cometes també es pot fer per mitjà del formulari que apareix si cliquem en el text Cerca avançada que hi ha sota el quadre de cerca del Google:

amb la frase exacta: pare carbasser

____________
1. Cal tenir present que el Google no lematitza els documents, sinó que els indexa i hi afegeix algun tipus d’informació que relaciona unes formes amb unes altres. Per tant, no podem saber del cert quines formes relacionarà.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *