El portal dels exàmens de tipus test

Arran de la pandèmia i les seves conseqüències en l’ensenyament universitari, el professorat, més que mai, s’ha vist obligat a reorientar la metodologia de la docència i l’avaluació per ajustar-les a la virtualitat.

Per a l’avaluació, un dels tipus de prova que de ben segur és molt més utilitzat en la docència a distància és l’examen de tipus test. En conseqüència, els Serveis Lingüístics posem a disposició del professorat un portal en què es recullen les eines que permeten, d’una banda, elaborar exàmens de tipus test de qualitat i, de l’altra, preparar les versions traduïdes necessàries per donar compliment a l’acord de la Comissió de Política Lingüística que estableix que, «en el cas dels exàmens de tipus test, l’estudiant podrà tenir disponible dues versions de l’examen, una en català i l’altra en castellà» (apartat 3.4).

Aquest portal de moment conté informació sobre les eines i recursos següents:

  • Verificadors ortogràfics, que serveixen per assegurar l’ortografia (i en algun cas la gramàtica i l’estil) dels textos.
  • Traductors automàtics, que generen a l’instant textos en altres llengües que serveixen de punt de partida per als documents finals.
  • Consells i recomanacions metodològics, formals i de redacció, per garantir un plantejament eficaç de l’examen.
  • Cercadors multilingües de terminologia, que garanteixen que els termes que fem servir són els més adequats.

El portal no és un espai estàtic, sinó que està previst que les informacions de mica en mica s’actualitzin i s’ampliïn amb més continguts.

Comentaris

L'adreça electrònica no es fa pública. Els camps necessaris estan marcats amb un asterisc (*).