Projectes reconeguts

Títol Coordinació Codi Estat
Ràdio FIMA: desenvolupament de les competències professionalitzadores de l’alumnat mitjançant la creació del canal de podcast de la facultat Adrien Faure Carvallo 2022PID-UB/036 Actiu
Contribució a l’ aprenentatge autònom amb la resolució de preguntes de qüestionaris de Matemàtiques per als graus d’ADE i Economia. Anna Castañer Garriga 2022PMD-UB/023 Actiu
La implementació en entorns reals de les competències associades a l'atenció a la diversitat: millora en les activitats formatives de les pràctiques i i pràctiques ii del grau de mestre d'educació primària. Gabriela Gómez Zepeda 2022PMD-UB/022 Actiu
Millora docent de l'assignatura Tècniques de Diagnòstic i Imatge Josep Garcia Valero 2022PMD-UB/021 Actiu
L’arxiu ve a l’aula. Construint arxius històrics escolars pel treball competencial del futur professorat Isidora V. Saez Rosenkranz 2022PMD-UB/020 Actiu
Escape-room de Bioquímica per auto-aprenentatge: hidrats de carboni, aminoàcids, lípids, enzims, transportadors i receptors Josep Joan Centelles Serra 2022PMD-UB/019 Actiu
Aplicant els conceptes químics teòrics per entendre els grans processos que es donen al planeta Terra, als graus de Ciències del Mar i de Geologia. Cristina Domènech Orti 2022PMD-UB/018 Actiu
Aplicació d’estratègies d’aprenentatge cooperatiu en grups nombrosos per afavorir la participació activa dels estudiants de l’assignatura d’Anàlisi d’Aliments II Stefania Vichi 2022PMD-UB/017 Actiu
Actualització i millora d'una simulació pràctica per a potenciar les competències en farmacoterapèutica d'alumnes de Farmàcia Mercè Pallàs Lliberia 2022PMD-UB/016 Actiu
ABP a l'assignatura d'Enginyeria Genètica: Disseny d’una vacuna contra el SARS-Cov-2 Joana Fort Baixeras 2022PMD-UB/015 Actiu
Aprenentatge basat en entorns virtuals: utilització de laboratoris virtuals com a eina d’aprenentatge Ekaitz Errasti Murugarren 2022PID-UB/040 Actiu
VIVAS (Visual, Interseccional, Vivencial, Artística y Social): imágenes con perspectiva de género para una formación del profesorado creativa y empoderadora Elvira Barriga Ubed 2022PID-UB/039 Actiu
Stat-bot. Xatejant Estadística Esteban Vegas Lozano 2022PID-UB/038 Actiu
Simulació com a metodologia docent per a l’aprenentatge de les tècniques d’auditoria Àngels Sahuquillo Estrugo 2022PID-UB/037 Actiu
Pensament crític i llenguatge en entorns digitals Jaume Batlle Rodriguez 2022PID-UB/035 Actiu
Let’s Play Vascular Surgery! Gamificació aplicada a l’assignatura d’Angiologia i Cirurgia Vascular Elena Iborra Ortega 2022PID-UB/033 Actiu
Investigar en cultura en el Grado de Pedagogía y Educación Social Raul Navarro Zarate 2022PID-UB/032 Actiu
Disseny d’eines d'aprenentatge de les matemàtiques amb el programari R basades en la simulació de models en Ciències Experimentals Diego Garrido Martin 2022PID-UB/031
DIGITAL RESPECT. Hackejant la violència de gènere en les xarxes socials des de la Facultat d’Educació Isaac Calduch Pérez 2022PID-UB/030 Actiu
CONCURS DE CONTACONTES. Una proposta d’innovació docent per a la millora de les competències transversals de futurs mestres. Elisabet Contreras Barcelo 2022PID-UB/029 Actiu
Apropant la professió a l’aula: estudi de cas per a la comparació de resultats entre laboratoris Susana Amézqueta Perez 2022PID-UB/028 Actiu
"Yo, el Estado": docencia a través del estudio de caso en dos asignaturas del Grado en Gestión y Administración Pública Rosa Ana Alija Fernandez 2022PID-UB/027 Actiu
La simulació d'un arbitratge de consum com a eina d'aprenentatge transversal Lidia Arnau Raventos 2021PID-UB/005 Finalitzat
Simulació per al desenvolupament de competències transversals. Una experiència d’innovació docent en el Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes Nùria Serrat Antolí 2022PID-UB/023 Actiu
Experiències d'aprenentatge-servei per millorar la formació pràctica en el grau de Gestió i Administració Pública Marina Solé Català 2022PID-UB/018 Actiu
El treball de recerca com a mètode d’aprenentatge tranversal en el grau de sociologia Montserrat Simó Solsona 2022PID-UB/015 Actiu
Gamificació amb eines web en assignatures quantitatives i de gestió del risc Ana Maria Perez Marin 2022PID-UB/019 Actiu
ÉS LA MACROECONOMIA NEUTRAL AL GÈNERE?. Incorporant les ulleres violeta per visibilizar l'invisible Maria Teresa Bartual Figueras 2022PID-UB/016 Actiu
Afavorint un paper actiu i protagonista de l’alumnat en el procés d’aprenentatge de l’assignatura optativa Materials Inorgànics del Grau de Química Albert Figuerola Silvestre 2022PID-UB/013 Actiu
Introducció del role-playing per a la millora de la capacitat comunicativa Octavi Camps Font 2022PID-UB/025 Actiu
La pràctica reflexiva com eina d’aprenentatge i millora de les competències professionals per la construcció de coneixement en el Grau en Treball Social. Maria Antonia Buenaventura Rubio 2022PID-UB/021 Actiu
Competències didàctiques musicals en la formació inicial docent Salvador Oriola Requena 2022PID-UB/014 Actiu
Portafoli electrònic de casos clínics en Cirurgia Bucal i Implantologia. Rui Barbosa de Figueiredo 2022PID-UB/022 Actiu
Estratègies d’ aprenentatge de la Parasitologia en l' àmbit de la Salut en la era post-pandèmia Teresa Vinuesa Aumedes 2022PID-UB/017 Actiu
Disseny i implementació d’activitats gamificades a assignatures bàsiques de Química Analítica Héctor Bagán Navarro 2022PID-UB/024 Actiu
Wikireflexió: treball col·laboratiu i transversal per a la reflexió i comprensió de les fonts teòriques Toni Sangrà Boladeres 2022PID-UB/012 Actiu
La lectio, la questio i la disputatio per fomentar l’esperit crític i la capacitat dialèctica Ferran Sanchez Margalef 2022PID-UB/011 Actiu
La implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en graus i màsters universitaris en Psicologia i Educació Marina Romeo Delgado 2022PID-UB/010 Actiu
La competència 'comunicació oral' com a peça fonamental en la transferència de coneixement per part de l'alumnat del Màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenala públic no especialitzat (alumnat de la Universitat de l'Experiència) Marta Bueno Salinas 2022PID-UB/009 Actiu
Implementant un joc d'aula inversa Patrícia García-Durán Huet 2022PID-UB/008 Actiu
Implementació del Disseny Universal per a l’Aprenentatge en context universitari per a promoure’n l’ús i la comprensió en estudiants d’educació infantil i primària Cristina Mumbardó Adam 2022PID-UB/007 Actiu
Foment de les competències transversals en l’entorn de la Instrumentació Virtual (FoCoEnVirtual) Albert Alvarez Carulla 2022PID-UB/006 Actiu
Aprenentatge de l’alumnat amb estudi de casos per a la detecció i intervenció en violència masclista en el Pràcticum del Grau d’Infermeria. Helena Viñas-Llebot 2022PID-UB/002 Actiu
Desenvolupament de competències professionalitzadores dels estudiants en Química Analítica mitjançant la incorporació del Disseny Universal d’Aprenentatge en estratègies actives d’Ensenyament/Aprenentatge. Oscar Núñez Burcio 2022PID-UB/004 Actiu
De l’error a l’encert: millora de l’aprenentatge de destreses en laboratoris de Química Analítica Clara Pérez Ràfols 2022PID-UB/003 Actiu
Disseny d’un programa formatiu per a la millora de les competències i habilitats en la preparació i conducció de presentacions orals en els graus de Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments. Maria Perez Bosch 2022PID-UB/005 Actiu
Aprendre a Través de l’EMoció: Aprendre COmunicant a Ciències de la Terra ATEMCO Patricia Cabello López 2022PID-UB/001 Actiu
Disseny i implementació d’un sistema d’autogestió del procés d’aprenentatge i rúbrica d’autoavaluació Maite Barrios Cerrejón 2022PID-UB/026 Actiu
Aula Virtual Activa de Química Física III Mercè Deumal i Solé 2022PMD-UB/001 Actiu
Construcció de xarxes bibliomètriques per al desenvolupament de seminaris aplicats a l'estudi de Microbiologia a Podologia Paula Andrea Espinal Marín 2022PMD-UB/002 Actiu
I Fira virtual de microbiologia en l’àmbit de la infermeria Ester Fuste Dominguez 2022PMD-UB/003 Actiu
Millora de l’aprenentatge autònom en l’assignatura Dissenys de Recerca mitjançant material audiovisual: desenvolupament, implementació i avaluació Maria Isabel Núñez Peña 2022PMD-UB/005 Actiu
Open Learning Resources: Creació d'un canal de Youtube per a l'anàlisi psicomètrica amb Jamovi Georgina Guilera Ferré 2022PMD-UB/006 Actiu
El portafolis de pràctiques com a eina de reflexió i desenvolupament dels resultats d’aprenentatge de competències professionals i personals Cristina Roy Perez 2022PMD-UB/007 Actiu
Lliçons audiovisuals en Moodle per a l’aprenentatge autònom en el laboratori d’electromagnetisme Juan Marcos Fernandez Pradas 2022PMD-UB/008 Actiu
Avaluació continua de les practiques clíniques mitjançant rúbriques i diari reflexiu. Eduard Valmaseda Castellon 2022PMD-UB/009 Actiu
Cultura intergeneracional de la clínica d’economia familiar i social del Projecte dret al Dret. Aplicació als TFG del doble grau d’ADE-Dret. Cristina Poblet Farres 2022PMD-UB/010 Actiu
Implementació de simulacions interactives de física bàsica Jaume Guasch Inglada 2022PMD-UB/011 Actiu
Aprenentatge Actiu en la Química Física 2 Fermin Huarte Larrañaga 2022PMD-UB/014 Actiu
Implementación de un protocolo para mejorar la evaluación formativa y acreditativa en psicología social basada en pruebas de opción múltiple. Omar Saldaña Tops 2022PMD-UB/004 Actiu
GENINSEC: Disseny d’un Recurs Obert d’Aprenentatge en línia per a l’elaboració del Treball Final de Grau /Master en Ciències Socials amb perspectiva de gènere i interseccional. Jordi Bonet Marti 2021PID-UB/025 Actiu
Gamificació estructural d’una assignatura de didàctica de les ciències experimentals Gregorio Jiménez Valverde 2021PID-UB/024 Actiu
Podcast - Desenvolupament d'un medicament Víctor Fernández Dueñas 2021PID-UB/023 Actiu
Feedback interactiu i autoregulació de l’aprenentatge a una assignatura de primer curs del Grau de Farmàcia Anna Nardi Ricart 2021PID-UB/022 Finalitzat
Endinsa't en l'ètica i la bioètica clínica a través del PODCAST ANNA MARTA FALCO PEGUEROLES 2021PID-UB/021 Actiu
CONEIX-TE MILLOR A TU MATEIX ........o de com milloro en l'aprenentatge de l'anatomia des d'escenes quotidianes Àurea Navarro Sabaté 2021PID-UB/020 Actiu
Avaluació entre iguals amb eines web 2.0 i TIC amb professorat en formació inicial. Gregorio Jiménez Valverde 2021PID-UB/019 Actiu
Working group. Aprenentatge de les competències teòric-pràctiques del treball social de grup, una construcció collaborativa Belén Parra Ramajo 2021PID-UB/018 Finalitzat
Aproximació a la professió en una assignatura de primer curs del grau de Farmàcia JUAN SIMON PALLISE 2021PID-UB/017 Actiu
La incorporació de l’Educació per a la Sostenibilitat i els Objectius de Desenvolupament Sostenible en l’ensenyament i aprenentatge de les ciències experimentals en la formació inicial de mestres. Genina Calafell Subirà 2021PID-UB/016 Actiu
Una altra gamificació és possible: implementació de la gamificació per contribuir al desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre. Laia Lluch Molins 2021PID-UB/015 Actiu
Introducció de les analítiques d'aprenentatge a l'assignatura "Enginyeria Química" (semestre primavera) del Grau de Química per a la millora del procés d'ensenyament-aprenentatge Alexandra Elena Plesu Popescu 2021PID-UB/014 Finalitzat
Integració curricular + aprenentatge basat en projectes: engegant projectes audiovisuals que combinen assignatures i travessen semestres Hibai López González 2021PID-UB/013 Actiu
Innovació docent per a la conscienciació a les aules universitàries de la violència verbal sexista FERNANDO POLANCO MARTINEZ 2021PID-UB/012 Actiu
Dret i món digital. Una experiència d’aula inversa MONICA NAVARRO MICHEL 2021PID-UB/011 Finalitzat
DITIFET: Desenvolupament d'Iniciatives Tutoritzades d'Innovació Fetes amb Equips de Treball Jaime López Sánchez 2021PID-UB/010 Actiu
Aula inversa en esplacnologia humana Ivan Macía Vidueira 2021PID-UB/009 Actiu
Aprenentatge entre iguals a través de tallers i qüestionaris: estudi de la millora dels aprenentatges Roberto Rubio Nuñez 2021PID-UB/008 Finalitzat
Millorar la col·laboració entre escola i universitat per un pràcticum en connexió amb els reptes educatius de l’escola Eugènia Arús Leita 2021PID-UB/006 Actiu
Avaluació entre iguals per extendre l'aprentatge de problemes fora de l'horari de problemes Olga Casals Guillen 2021PID-UB/004 Actiu
Aprenentatge actiu a través del desenvolupament de projectes d’investigació social qualitativa ALBERTO MARTIN PEREZ 2021PID-UB/003 Actiu
Aplicació de metodologies d’aprenentatge no presencial a pràctiques de laboratori químic. Alba Tres Oliver 2021PID-UB/002 Finalitzat
Alfabetització visual de l'estudiant d'Història de l'Art: disseny d'un protocol per al desenvolupament de la competència específica de lectura i interpretació de fenòmens artístics EVA ALICIA GREGORI GIRALT 2021PID-UB/001 Actiu
Usos alternativos del Confidence Based Marking (CBM) en docencia mixta: evaluación diagnóstica y aprendizaje autorregulado para desarrollo de competencias profesionales ANA REMESAL ORTIZ 2020PID-UB/043 Finalitzat
Utilització d’una eina de gamificació virtual per a la consolidació i integració de coneixements essencials en Farmacologia F. JAVIER PALOMER TARRIDAS 2020PID-UB/042 Finalitzat
Programa de desenvolupament d’habilitats clíniques bàsiques en un escenari clínic simulat Carmen Gomez Vaquero 2020PID-UB/041 Finalitzat
Potenciació d’estratègies metacognitives en l’aprenentatge Maria Del Carmen Aguilera Ruiz 2020PID-UB/040 Actiu
Podem fer ApS virtual?: creació d’una plataforma de difusió d’activitats de Ciències de la Terra per a estudiants d’ESO ELISABET PLAYA POUS 2020PID-UB/039 Finalitzat
La conveniencia del aprendizaje inverso en el contexto del COVID-19: Una propuesta de trabajo en un entorno de docencia mixta a través del TBL. PATRICIA PANERO ORIA 2020PID-UB/038 Finalitzat
L’APRENENTATGE DE CERAMOLOGIA MEDIEVAL I POSTMEDIEVAL EN ENTORNS VIRTUALS: AULA INVERTIDA (FC) I ENTORNS PERSONALS D’APRENENTATGE (PLE) Esther Trave Allepuz 2020PID-UB/037 Finalitzat
Itineraris individualitzats per a un aprenentatge autoregulat ANTONIO RAMON BARTOLOME PINA 2020PID-UB/036 Finalitzat
Integració i Sincronització Curricular de COMPETÈNCIES Transversals i Horitzontals per Ampliar i Reforçar els Continguts Docents en l’Àrea de Circuits Electrònics i Projectes d’Enginyeria per a Enginyers Biomèdics. Jordi Colomer Farrarons 2020PID-UB/035 Actiu
Histozoomer JORDI VILAPLANA HORTENSI 2020PID-UB/034 Actiu
Metodologia docent basada en un Webquest per fomentar l’aprenentatge autònom i l’adquisició de competències especifiques associades a un Màster Universitari Elena Sanchez Lopez 2020PID-UB/033 Finalitzat
Aprenentatge servei per construir coneixement intergeneracional MARIA CRISTINA POBLET FARRES 2020PID-UB/031 Finalitzat
Aprenentatge i joc a Ciències de la Salut ANNA MANZANO CUESTA 2020PID-UB/030 Actiu
Adaptació de l’assignatura de Bioestadística a la metodologia d’aprenentatge en equips JOSE LUIS CARRASCO JORDAN 2020PID-UB/028 Actiu
“ImmunoEscapeRoom 2.0”: enigma a la xarxa M.JOSE RODRIGUEZ LAGUNAS 2020PID-UB/027 Actiu
0 Zero Jose Ricardo Trigo Jimenez 2020PID-UB/026 Finalitzat
EXPO-MOOC. Aprenentatge TIC del fons de Reserva de la UB en perspectiva de gènere Maria Adela Fargas Peñarrocha 2020PID-UB/025 Actiu
Estratègies de docència mixta aplicades als alumnes de Llatí de primer curs SALVADOR IRANZO ABELLAN 2020PID-UB/024 Actiu
SLIDE-4-U: Construcció de la classe a través de les diapositives explicades pels estudiants Francisco José Pérez Cano, Malen Massot Cladera 2020PID-UB/023 Actiu
PROPOSTA EDUCATIVA DE GAMIFICACIÓ INTERUNIVERSITÀRIA Núria Guasch Ferre 2020PID-UB/022 Actiu
Promoure estratègies d’aprenentatge col·laboratiu basades en creative methods per afavorir la participació activa dels estudiants en accions en grup FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ 2020PID-UB/021 Finalitzat
Projecte d’entrenament del procés d’administració de medicació mitjançant la simulació d’alta fidelitat en el Grau d’Infermeria Marta Raurell Torreda 2020PID-UB/020 Finalitzat
Pràctiques de comunicació intercultural en grups internacionals MERCE BERNARDO VILAMITJANA 2020PID-UB/019 Finalitzat
PRACTIC-HEM: de l’aprenentatge dirigit i presencial a l’aprenentatge autònom i virtual MARGARIDA CASTELL ESCUER 2020PID-UB/018 Actiu
Millorar l’aprenentatge de Disseny d'Experiments per la incorporació de l’avaluació continuada mitjançant qüestionaris personalitzats ESTEBAN VEGAS LOZANO 2020PID-UB/017 Finalitzat
Desenvolupament i avaluació d’un cas pràctic integrador i transversal al Màster Universitari de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments Elena Sanchez Lopez 2020PID-UB/016 Finalitzat
L’art com a eina singular d’aprenentatge. Iniciació en la pràctica docent dels futurs mestres d’Educació Infantil a través de l’aula inversa. Miriam González Sanz 2020PID-UB/015 Finalitzat
L’aprenentatge de competències ètiques en la formació de Màster Amèlia Tey 2020PID-UB/014 Finalitzat
lmplementació de la metodologia JITT a la docència de Ciència de Materials interuniversitària MERCE SEGARRA RUBI 2020PID-UB/013 Finalitzat
Les fonts online, un recurs essencial per a recerques en Història de l’Àfrica Gustau Nerin Abad 2020PID-UB/012 Finalitzat
Implementació de la metodologia d’aula inversa - modalitat ensenyament a temps (JITT) - a l’assignatura de Ciència de Materials del Grau de Química M. ELENA XURIGUERA MARTIN 2020PID-UB/011 Finalitzat
Implementació de la ludificació com a eina de millora de l’assignatura de química dels aliments a través d’un entorn personal d’aprenentatge interactiu: incorporació de l’eina H5p. Anna Tresserra Rimbau 2020PID-UB/010 Finalitzat
Fitxa Molecular Josep Saura Marti 2020PID-UB/009 Finalitzat
Elaboració d’un dossier d’aprenentatge digital per a l’assignatura “Història i cultures dels EEUU” (2on curs Estudis anglesos, Departament de Llengües i Literatures Modernes i Estudis Anglesos) Teresa Requena Pelegri 2020PID-UB/008 Finalitzat
El taller d’artista presencial i virtual Maria Montserrat Lopez Paez 2020PID-UB/007 Actiu
Edició Filològica de Textos (Literatures Hispàniques) Blanca Ripoll Sintes 2020PID-UB/006 Finalitzat
Creació d'un equip docent per a la incorporació coordinada de l’aprenentatge per projectes en assignatures de la menció Seguretat internacional (Grau de Seguretat) Rosa Ana Alija Fernández 2020PID-UB/005 Finalitzat
Comunitats d’aprenentatge mitjançant el mòbil: competència plurilingüe i paisatge lingüístic Joan-Tomas Pujolà Font 2020PID-UB/004 Finalitzat
Com millorar la pronunciació i expressió en llengua anglesa a l'assignatura Poesia Britànica William Charles Phillips Mockford 2020PID-UB/003 Finalitzat
Aula inversa de diagnòstic i indicacions de l’exodòncia quirúrgica de les terceres molars incloses ( 3Ms) Mª Angeles Sánchez Garcés 2020PID-UB/002 Finalitzat
Atén i atent/a. Estratègies per millorar l'assistència i l'aprofitament de les classes presencials Anna Vidal Alabró 2020PID-UB/001 Finalitzat
Coordinació d’assignatures i equips docents de primer curs de Sociologia per al foment de la competència transversal de millora dels aprenentatges i la responsabilitat Jordi Mundó Blanch 2020PID-UB/032 Finalitzat
UNA NOVA PROPOSTA DIDÀCTICA PER A L’ESTUDI DE MATERIALS CERÀMICS D’ÈPOCA MEDIEVAL: APRENENTATGE AUTÒNOM I ENTRE IGUALS A PARTIR DEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES Esther Trave Allepuz 2018PID-UB/033 Finalitzat
Team-based Learning a Farmacologia Fernández Dueñas,Víctor 2019PID-UB/040 Actiu
Millora del rendiment dels estudiants de Fisiologia i Fisiopatologia del grau de Farmàcia a través de l’aprenentatge pràctic. Cambras Riu, Trinitat 2019PID-UB/039 Finalitzat
Espai vivencial del/a psicòleg/oga clínic/a Salla Martinez, Marta 2019PID-UB/038 Finalitzat
Millora i continuació del projecte: L’aula invertida com a eina de reflexió i aprenentatge proactiu en Fisiologia Martinez Soler, Josefina 2019PID-UB/037 Finalitzat
Promoción de la competencia investigadora en estudiantes de magisterio: edumemorias en las aulas universitarias Saez Rosenkranz, Isidora V. 2019PID-UB/036 Finalitzat
Els TFG de la Facultat de Biologia 10 anys després de Bolonya. Adequant l’avaluació a la situació actual: La diversitat de TFG requereix diversitat rúbriques. Llorente Cabrera, Gustavo A. 2019PID-UB/035 Finalitzat
rUBot-coop: Plataforma d’Aprenentatge Cooperatiu de Robòtica de la Universitat de Barcelona Puig Vidal, Manel 2019PID-UB/034 Finalitzat
Reconeixement dels sabers de les persones al Grau de Treball social a través de l’art Duran Monfort, Paula 2019PID-UB/033 Actiu
PROPOSTA DE NOVA METODOLOGIA DOCENT PER MILLORAR L’ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES GENERALS I ESPECÍFIQUES ASSOCIADES A LES ECONOMETRIES DE GRAU I MÀSTER Di Paolo, Antonio 2019PID-UB/032 Actiu
Millorar l’aprenentatge autònom potenciant l’atribució de sentit dels estudiants de Psicologia de l’Educació dels ensenyaments de mestre Colomina, Rosa Maria 2019PID-UB/031 Actiu
Llengua oral i ioga. De la consciència a la ciència? Carrera Sabaté, Josefina 2019PID-UB/030 Actiu
La transversalitat al Grau de Treball social Quiroga Raimundez, Violeta 2019PID-UB/029 Actiu
Integració de pràctiques artístiques d’intervenció mural en entorns educatius. Font Company, Enric 2019PID-UB/027 Finalitzat
Feminismo de consumo lento (lecturas) y de producción de masas (piezas audiovisuales positivas) para el empoderamiento crítico en formación del profesorado. Barriga-Ubed, Elvira 2019PID-UB/026 Finalitzat
El món social a l’aula. Estratègies d’intercanvi per a l’aprenentatge contextualitzat. Padrós Cuxart, Maria 2019PID-UB/025 Finalitzat
Desenvolupament de les competències d’escriptura acadèmica en assignatures de Psicologia del Desenvolupament Rivero Garcia, M. Magdalena 2019PID-UB/024 Actiu
Dels coneixements a les competències a través de l'estudi de casos Amat Miralles, Concepció 2019PID-UB/023 Finalitzat
Introducció del aula inversa en Anestesiologia, Cirurgia i Odontologia Sabaté Pes, Antoni 2019PID-UB/028 Finalitzat
Adquisició de competències transversals i classe inversa Blasco Martel, Yolanda 2019PID-UB/041 Finalitzat
Accions docents per a millorar el nivell del registre acadèmic escrit en llengua espanyola, dels estudiants de Filologia Illamola i Gómez, Cristina 2019PID-UB/021 Finalitzat
Us del portafoli per millorar l'aprenentatge teóric-pràctic en Cirugía Bucal Sánchez Garcés, Maria Ángeles 2019PID-UB/020 Finalitzat
L’AVALUACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP Civera Lopez, Maria Isabel Ursula 2019PID-UB/019 Finalitzat
Los Datos abiertos y sus posibilidades en el mundo de la empresa mediante Learning by Doing con Moodle Marin Feria, Susana 2019PID-UB/018 Finalitzat
Implementació de processos d’avaluació entre iguals per contribuir al desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre en el Grau de Mestre d’Educació Primària. Pons Seguí, Laura 2019PID-UB/017 Finalitzat
Habilitats orals i elevator pitch: millora de les competències emprenedores i proposta de rúbrica avaluativa Villanueva Baselga, Sergio 2019PID-UB/016 Finalitzat
Farmacologia de Recerca i Innovació Fernández Dueñas, Victor 2019PID-UB/015 Actiu
Ens preparem pel futur! Feliu Torruella, Maria 2019PID-UB/014 Finalitzat
El Practicum com a eix vertebrador del grau de Pedagogia: vers la internacionalització de les Pràctiques Externes Rajadell Puiggròs, Núria 2019PID-UB/013 Actiu
El portafoli multimodal: un plantejament innovador de documentació, recerca i comunicació d’evidències a través dels llenguatges artístics en el Pràcticum d’Educació Infantil Marin Cos, Estel 2019PID-UB/012 Finalitzat
Dret i món digital. L'aprenentatge digital del Dret a través del PBL Navarro Michel, Mónica 2019PID-UB/011 Finalitzat
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES A LAS ASIGNATURAS DE PRACTICAS EXTERNAS DEL GRADO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS Y DEL MÁSTER DE DESARROLLO E INNOVACIÓN DE ALIMENTOS Llorach Asuncion, Rafael 2019PID-UB/008 Finalitzat
Introducción de SEMrush como metodología de aprendizaje para el desarrollo de competencias profesionales Argila Irurita, Ana Maria 2019PID-UB/001 Finalitzat
La dramatització com a recurs d’aprenentatge i avaluació formativa Bellatti, Ilaria 2019PID-UB/002 Finalitzat
MILLORANT COMPETÈNCIES DELS FUTURS TÈCNICS FARMACÈUTICS D'INDUSTRIA: QUALITAT TOTAL I ZERO ERRADES Garcia Montoya, Encarnacion 2019PID-UB/003 Finalitzat
Respirem: de fora endins i de dins enfora Navarro Sabaté, Àurea 2019PID-UB/004 Finalitzat
SIMULACIÓ DE ROLS EN UN ESCENARI REAL. PRÀCTIQUES ESCENIFICADES A L’ASSIGNATURA DE LABORATORI I INSTRUMENTACIÓ BIOMÈDICA Navarro Sabaté, Àurea 2019PID-UB/005 Finalitzat
DISSENY D’ACTIVITATS D’APRENENTATGE BASADES EN LA SIMULACIÓ A LA MATÈRIA DIETOTERÀPIA Urpi Sarda, Mireia 2019PID-UB/006 Finalitzat
El Design Thinking i la co-creació com a eina estratègica per repensar espais d’aprenentatge Torres Carceller, Andres 2019PID-UB/007 Finalitzat
Introducció de l'us de casos a l'ensenyament pràctic de l'Anatomia dins el grau de Ciències Biomèdiques Martínez Martínez, Laura Mònica 2019PID-UB/009 Finalitzat
REPLANTEJAMENT DEL DISSENY I SISTEMA D’AVALUACIÓ DEL TREBALL FINAL DE GRAU EN EL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA Pérez Bosch, Maria 2019PID-UB/010 Finalitzat
Xarxes socials i canvi climàtic: creació plataformes digitals per a la difusió del coneixement, la sensibilització social i la promoció de la sostenibilitat Carnicer Cols, Jofre 2019PID-UB/022 Finalitzat
Projecte Portfoli Vinuesa Aumedes, Teresa 2018PID-UB/B09 Finalitzat
Gamificació per millorar el coneixement dels infermers sobre les malalties infeccioses i conscienciar-los de la problemàtica de resistència als antibiòtics Fuste Dominguez, Ester 2018PID-UB/B32 Finalitzat
“ImmunoEscapeRoom”: fins que no n’aprenguis, no en sortiràs Rodríguez Lagunas, Maria José 2018PID-UB/019 Finalitzat
Transformació de l’activitat de Treball en Equip tradicional en Aprenentatge basat en Projectes Termes Rife, Montserrat 2018PID-UB/031 Finalitzat
Adaptació de les metodologies d'aprenentatge just a temps i d'instrucció entre parells al cas de grups nombrosos Berral Serrano, Antonio 2018PID-UB/030 Finalitzat
Innovació en l'ambientalització curricular de la Botànica en el grau de Farmàcia: Jardins per a la salut Blanche Verges, César 2018PID-UB/034 Finalitzat
Pensament reflexiu sobre l´ús dels estils de comunicació i habilitats socials en la pràctica assistencial d’Infermeria Puig Llobet, Monserrat 2018PID-UB/040 Finalitzat
L'e-Carpeta docent com a eix de l'aprenentatge i l'avaluació entre iguals Torres Carceller, Andres 2018PID-UB/038 Finalitzat
ViquiEDU: involucrant a l’alumnat dels Graus d’Educació en la creació de continguts educatius en obert a Viquipèdia Ruiz Eugenio, Laura 2018PID-UB/035 Finalitzat
Metodologia de l'aula inversa, treball col·laboratiu i inclusiu en l'ensenyament del Dret Penal Joshi Jubert, Ujala 2018PID-UB/041 Finalitzat
MOLECULAR GAMES, una eina d’aprenentatge autònom gamificat de Biologia Molecular Saura Marti, Josep 2018PID-UB/028 Finalitzat
Aprenentatge mòbil en el desenvolupament de la competència plurilingüe en comunitats d’aprenentatge Pujolà Font, Joan-Tomàs 2018PID-UB/027 Finalitzat
Sistema de rúbriques avaluatives: una eina interfacultativa per afavorir la competència digital en el context de l’educació artística Torres Carceller, Andres 2018PID-UB/037 Finalitzat
Simulació de resolució de conflictes Guixe Nogues, Elena 2018PID-UB/039 Finalitzat
Desactivant prejudicis: formació dels futurs i futures professionals per a l'atenció a la diversitat social i cultural De Botton Fernández, Lena 2018PID-UB/036 Finalitzat
Metodologia “Pecha Kucha” per promoure la gestió de la informació i el temps en les presentacions a classe Pérez Cano, Francisco Jose 2018PID-UB/032 Finalitzat
ESTRATÈGIES D’AULA INVERSA BASADES EN EINES WEB 2.0 PER A LA MILLORA DEL PROCÉS D’APRENENTATGE DE L’ESTUDIANT Serrano Plana, Nuria 2018PID-UB/029 Finalitzat
Comunicació de l’ús responsable dels fàrmacs amb mitjans audiovisuals: un projecte d’aprenentatge i servei per a la divulgació de la importància del compliment terapèutic dels fàrmacs més prescrits. García Asensio, M. Ángeles 2018PID-UB/026 Finalitzat
Introducció de la docència per projectes en el Grau de Seguretat – Menció seguretat internacional Rosa Ana Alija Fernández 2018PID-UB/025  Finalitzat
Estratègies en la construcció del Relat per a l'estudiant de Taller de Creació III i Treball Final de Grau en Belles Arts Antonia Coll Florit 2018PID-UB/024 Finalitzat
Docutrans: Aprenentatge transversal en la recerca d’informació Parra Ramajo, M. Belen 2018PID-UB/022 Finalitzat
Coordinació docent horitzontal a primer curs de Dret amb metodologia predominant d'aula invertida Max Turull Rubinat 2018PID-UB/021 Finalitzat
Classes 50/50: La incorporació de l'aprenentatge actiu en el Dret Públic Araguas Galcera, Irene 2018PID-UB/018 Finalitzat
Desenvolupament integrat de les competencies transversals ub mitjançant l'ABP virtual Dorio Alcaraz, Inmaculada 2018PID-UB/017 Finalitzat
Simulación como metodología docente en el área de Educación de la Universidad de Barcelona Serrat Antoli, Nuria 2018PID-UB/015 Finalitzat
Portem el laboratori a l’aula i l’aula al laboratori per millorar l’assoliment d’aprenentatges i competèncie Elisabet Fuguet Jordà 2018PID-UB/012 Finalitzat
Millora de l’aprenentatge autònom de les assignatures de Matemàtiques dels graus d’Economia i ADE mitjançant la utilització de qüestionaris Moodle Mercedes Boncompte Pons 2018PID-UB/010 Finalitzat
`Estratègies per afavorir l’aprenentatge a l’assignatura de Laboratori de Química Analítica mitjançant metodologies d’aprenentatge basat en la resolució de problemes i avaluació formativa Pestanyes primàries Estela Gimenez Lopez 2018PID-UB/008 Finalitzat
Disseny i coordinació de l’itinerari teòric i pràctic de les assignatures cronoculturals del Grau d’Arqueologia de temàtica corresponent a la Prehistòria, Protohistòria i Antiguitat Javier Mangado Llach 2018PID-UB/006 Finalitzat
Desenvolupament i aplicació d’estratègies d’Aula invertida en assignatures relacionades amb la Química i l’Anàlisi Química (AUQAQ) Alex Tarancon Sanz 2018PID-UB/005 Finalitzat
Canviant l’enfoc de les assignatures de Màster: aplicació de l’aprenentatge basat en projectes com una nova eina de treball actiu Barbara Arias Samperiz 2018PID-UB/002 Finalitzat
Competencia estratégica de aprender a aprender: metacognición y autoregulación del proceso formativo Llanes Ordoñez, Juan 2018PID-UB/003 Finalitzat
Comprensió de la filosofia a través de l'Escola d'Atenes de Rafael M. MARGARITA MAURI ALVAREZ 2018PID-UB/004 Finalitzat
Èpoques geològiques i fòssils: com gamificar-ho a l’aula Xavier Delclós Martínez 2018PID-UB/023 Finalitzat
“Cell_fis”: Aprenentatge de la física amb telèfons mòbils (cellphones): eines i recursos per a estudiants de física del Grau de Geologia. Anna Martí Castells 2018PID-UB/020 Finalitzat
Ús del portafoli electrònic com a eina digital d’aprenentatge i avaluació a la formació de mestres i pedagogs Mentado Labao, Trinidad Y. 2018PID-UB/016 Finalitzat
Recuperació de la memòria històrica i la dignitat dels barris del Camp de la Bota i de la Mina: un projecte transmèdia d’aprenentatge i servei, col.laboratiu i multidisciplinari Lydia Sánchez Gómez 2018PID-UB/014 Finalitzat
Proposta d’adaptació curricular de continguts en història medieval: Tècniques i materials per a l’aprenentatge autònom M. Karen Álvaro Rueda 2018PID-UB/013 Finalitzat
Noves estratègies d’aprenentatge amb avaluació continuada formativa i acreditativa en l’assignatura “Espectrometria de Masses” del Màster Universitari en Química Analítica Oscar Nuñez Burcio 2018PID-UB/011 Finalitzat
El treball col•laboratiu en xarxa –web 2.0, blog- per aconseguir un major aprenentatge i aprofundiment social i ètic Elias Andreu, Marina 2018PID-UB/007 Finalitzat
Avaluació formativa i coavaluació a través de l’entorn d’aprenentatge virtual Moodle en la formació didàctica del professorat de secundària Silvestre Angles, Sara 2018PID-UB/001 Finalitzat
Les infografies com a estratègia d’innovació docent per millorar competències MARTINEZ DE ALBENIZ SALAS, F.J. 2017PID-UB/047 Finalitzat
Fem una wiki! El treball col·laboratiu online com a eina per promoure el coneixement i la motivació en els alumnes de primer de grau. RAMON CASAS, MARTA 2017PID-UB/045 Finalitzat
DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017 López Paez, Maria Montserrat 2017PID-UB/046 Finalitzat
La autoevaluación, herramienta para favorecer la autoconsciencia del aprendizaje. MARIA CARMEN LERIA MORILLO 2017PID-UB/044 Finalitzat
El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química MONTSERRAT IBORRA URIOS 2017PID-UB/043 Finalitzat
Formas innovadoras para contrarrestar las desigualdades sociales (FINCODES) Antonia Collado Sevilla 2017PID-UB/042 Finalitzat
Introducció dels telèfons mòbils en la docència sobre Economia del Sector Públic Daniel Albalate Del Sol 2017PID-UB/036 Finalitzat
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. Barriga Ubed, Elvira 2017PID-UB/035 Finalitzat
Gestió de grans grups en les tutories dels Treballs de Fi de Grau a Història Contemporània. JORDI IBARZ GELABERT 2017PID-UB/041 Finalitzat
Biblioteca d'aplicacions Shiny per a un primer curs d’Anàlisis de Dades Multivariants FERRAN REVERTER COMES 2017PID-UB/034 Finalitzat
ELABORACIÓ D’ENTRADES AMB CONTINGUTS DE GÈNERE PER PUBLICAR EN WIQUIPEDIA/WIKIPEDIA MARIA JESUS LAMA LOPEZ 2017PID-UB/040 Finalitzat
Desenvolupament dels sabers educatius dels i les estudiants mitjançant estratègies narratives Lopez Carretero, Asumcion 2017PID-UB/032 Finalitzat
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències JORGE LABANDA ANGULO 2017PID-UB/031 Finalitzat
Fem de consultors! La geoquímica des d’un punt de vista pràctic. Cristina Domenech Orti 2017PID-UB/039 Finalitzat
Iniciació al treball amb fons d’arxiu en dues assignatures optatives d’Història Medieval MIREIA COMAS VIA 2017PID-UB/030 Finalitzat
“Visions biculturals”: activitats d’aprenentatge servei als Estudis Àrabs MONTSERRAT DIAZ FAJARDO 2017PID-UB/029 Finalitzat
El portafoli d’aprenentatge i reflexió a l’ensenyament de la didàctica de les ciències socials Sáez Rosenkranz, Isidora 2017PID-UB/038 Finalitzat
Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva Romeo Delgado, Marina 2017PID-UB/033 Finalitzat
Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada Buyreu Juan, Jordi 2017PID-UB/028 Finalitzat
Ensenyament- Aprenentatge cooperatiu mitjançant l’Aula Invertida Montane Lopez, Alejandra 2017PID-UB/023 Finalitzat
Avaluació continuada a Matemàtiques mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle VEGAS LOZANO, ESTEBAN 2017PID-UB/024 Finalitzat
L’APRENENTATGE DEL DRET CIVIL DE LA PERSONA A PARTIR DE LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMÀTIQUES VINCULADES A SITUACIONS REALS Zahino Ruiz, Maria Luisa 2017PID-UB/022 Finalitzat
L’aula invertida al Grau d’Estudis Anglesos Enric Monforte 2017PID-UB/021 Finalitzat
L’aula invertida dinàmica com a eina reflexiva i proactiva en l’aprenentatge de l’estudiant PEREZ CANO, FRANCISCO JOSE 2017PID-UB/026 Finalitzat
L’ensenyament de l’estadística a través del flipped classroom PEREZ MARIN, ANA MARIA 2017PID-UB/020 Finalitzat
Exposició Virtual. Formació i avaluació per competències a una assignatura de Màster GARI DE AGUILERA, BLANCA 2017PID-UB/027 Finalitzat
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback RIVERO GARCIA, M. NAGDALENA 2017PID-UB/019 Finalitzat
La lectura de clàssics en l'actualitat Díaz Anabitarte, Aitor 2017PID-UB/018 Finalitzat
La participació dels estudiants en el procés d'avaluació Folgueiras Bertomeu, Pilar 2017PID-UB/025 Finalitzat
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Ida, Mauro 2017PID-UB/017 Finalitzat
Física computacional: un laboratorio de programación colaborativa JULIA DIAZ, BRUNO 2017PID-UB/013 Finalitzat
Aprenentatge integrat d'arts gràfiques, 1: base de dades i glossari Moret Viñals, Oriol 2017PID-UB/016 Finalitzat
Implantació de l’aprenentatge basat en problemes i projectes, i adopció del software lliure R en les assignatures amb contingut quantitatiu de 3r i 4rt curs del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració Muñoz Mendoza, Jordi 2017PID-UB/012 Finalitzat
Aplicació de les metodologies "Aprenentatge Basat en Equips”, "Aula Invertida" i “Tests freqüents” per a les assignatures de Macroeconomia del Grau en Economia Vilalta Bufi, Montserrat 2017PID-UB/015 Finalitzat
Lectura comentada dels clàssics de la pedagogia contemporània Garcia Farrero, Jordi 2017PID-UB/011 Finalitzat
Video Tutorial de Estadistica Aplicada a las Relaciones Laborales PEREZ DOMINGO, MARIA REYES 2017PID-UB/009 Finalitzat
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Perez Palma, Laura 2017PID-UB/010 Finalitzat
Pràctiques de feedback participat per a la millora del rendiment a l’assignatura Farmàcia Galènica I HALBAUT BELLOWA, LYDA 2017PID-UB/003 Finalitzat
Coordinació i disseny de l'itinerari de pràctiques de les assignatures de temàtica medieval i postmedieval del grau d'Arqueologia SOLE BARJAU; QUERALT 2017PID-UB/006 Finalitzat
Aula MOOC FARGAS PEÑARROCHA, MARIA ADELA 2017PID-UB/008 Finalitzat
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa GRANÉ ORÓ, MARIA 2017PID-UB/005 Finalitzat
L’ús d’apps de telèfon mòbil per a la consolidació de conceptes abstractes de percepció auditiva. NAVARRA ORDOÑO, JORDI 2017PID-UB/004 Finalitzat
AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES A L’ASSIGNATURA DE PRACTIQUES EXTERNES DEL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA URPI SARDA, MIREIA 2017PID-UB/007 Finalitzat
Revisió de rúbriques d'avaluació i altres propostes de millora del TFG a Gestió i Administració Pública PEREZ MONEO AGAPITO, MIGUEL 2017PID-UB/002 Finalitzat
Sistema de feedback basat en els errors més freqüents en l’assignatura Dissenys de Recerca NUÑEZ PEÑA, M.ISABEL 2017PID-UB/001 Finalitzat
Projecte d’integració curricular de la simulació d’alta fidelitat en el Grau d’Infermeria Marta Raurell Torreda 2016PID-UB/031 Finalitzat
Estratègies d'aprenentatge BYOD (Bring Your Own Device): l'autoavaluació a classe amb dispositius mòbils mitjançant Socrative Simon Pallisé, Joan 2016PID-UB/030 Finalitzat
Blended T-BL Font Ribas, Antoni 2016PID-UB/029 Finalitzat
Aplicació de millores en la metodologia d’estudi dels alumnes de primer curs del grau d’Estudis Literaris a través del treball col·laboratiu Escudero Prieto, Victor 2016PID-UB/018 Finalitzat
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals Garcia Asensio, M. Angeles 2016PID-UB/026 Finalitzat
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Sabariego Puig, Marta 2016PID-UB/028 Finalitzat
La introducció a les polítiques públiques a partir del treball deductiu amb casos Medir Tejado, Lluis 2016PID-UB/027 Finalitzat
APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ Povedano i Ferré, Rosa 2016PID-UB/025 Finalitzat
P2P4L2L (Peer to Peer for Learning to Learn) Cano Garcia, Maria Elena 2016PID-UB/024 Finalitzat
Projecte d’innovació docent per la millora de la coordinació tutor-empresa-estudiant de l’assignatura Pràctiques Externes del Màster Oficial de Direcció d’Empreses de l’Esport Triado Ivern, Xavier Maria 2016PID-UB/023 Finalitzat
Aprendre ensenyant i ensenyant a aprendre la pronúncia del català: una proposta d’Aprenentatge Servei i de tutorització entre iguals en estudiants anglòfons i estudiants del grau de Filologia catalana de la UB Carrera Sabate, Josefina 2016PID-UB/022 Finalitzat
Recerca efectiva i expressió oral i escrita a l'assignatura "Poesia Britànica" Cornelis, M. Renes 2016PID-UB/021 Finalitzat
Biblioteca d'aplicacions Shiny en assignatures introductòries d'Estadística Vegas Lozano, Esteban 2016PID-UB/020 Finalitzat
Repensar les activitats del campus per aprendre: anàlisis útils del registres d’aprenentatge. Fernandez Borras, Jaime 2016PID-UB/019 Finalitzat
Identificació dels factors que incideixen en l'abandonament dels estudiants de la Facultat de Filologia Perea Sabater, Maria Pilar 2016PID-UB/017 Finalitzat
Portfoli de pràctiques a l'aprenentatge de coneixements mèdics Fernandez Sola, Joaquin 2016PID-UB/016 Finalitzat
Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació Benavente Moreno, Fernando Julian 2016PID-UB/014 Finalitzat
Millora de la implicació de l’alumne en Disseny i Síntesis de Sistemes Digitals fent ús d’eines d’avaluació continuada i debats en grup Alonso Casanovas, Oscar 2016PID-UB/013 Finalitzat
Innovant en la matèria d’acció socioeducativa en els estudis de pedagogia i d’educació social: la resolució de casos Fuentes Pelaez, Nuria 2016PID-UB/012 Finalitzat
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Martinez Perez, Sandra 2016PID-UB/011 Finalitzat
Implementació d’aules virtuals (Blended-Learning) per a l’aprenentatge dels continguts teòrics abans de la realització de pràctiques de laboratori integrades en l’assignatura Operacions Unitàries II Labanda Angulo, Jorge 2016PID-UB/010 Finalitzat
Disseny i renovació del material docent de les assignatures de textos de primer i segon curs de lʹàrea de filologia llatina del grau de filologia clàssica Borrell Vidal, Esperança 2014PID-UB/078 Finalitzat
L’ús de les TICs per la millora del seguiment en la preparació dels exàmens finals Celdrán Castro, Montserrat 2015PID-UB/T08 Finalitzat
Materials audiovisuals en el context educatiu Casulleras Closa, Josep 2015PID-UB/T07 Finalitzat
Proposta de creació d’un nou Grau d’Escriptura i Creació Literària Montetes-Mairal Laburta, Noemi 2015PID-UB/T05 Finalitzat
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Vidal Martinez, Maria Nieves 2016PID-UB/005 Finalitzat
El desenvolupament d’habilitats i competències amb la participació en un Moot d’arbitratge internacional en Dret de l’empresa i el mercat. Font Ribas, Antoni 2016PID-UB/009 Finalitzat
Activitats pràctiques i millora dels aprenentatges. Disseny, planificació i implantació d’un itinerari de pràctiques definit per competències a l’assignatura «Història Medieval» (Graus d’Història i Arqueologia). Soler Sala, Maria 2016PID-UB/004 Finalitzat
Els Estudis de Filologia: Ocupabilitat i Projectes Professionals Miralpeix Pujol, Immaculada 2015PID-UB/T06 Finalitzat
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Perez Canals, Enrique 2015PID-UB/T03 Finalitzat
Aprenentatge basat en projectes (ABP) en el marc d'una experiència d'aprenentatge-servei (APS) interuniversitària en enginyeria Segarra Rubi, Merce 2016PID-UB/008 Finalitzat
Formació dels Professionals de la Sociologia basada en Recerca i Impacte Social Aubert Simon, Adriana 2015PID-UB/T04 Finalitzat
Potenciació de les TIC dins l'àmbit docent de l'Antropologia Social (Programa de Retenció de Talent per mèrits docents UB) Horta Calleja, Gerard 2015PID-UB/T02 Finalitzat
Disseny i implementació de tasques d'avaluació formativa a l'assignatura "Teatre britànic contemporani: noves tendències" Aragay Sastre, Mireia 2016PID-UB/007 Finalitzat
Traducció solidària Rion Tetas, Rosanna 2016PID-UB/003 Finalitzat
Estàs preparat per treballar en el laboratori? Prat Aixela, Josefa 2016PID-UB/002 Finalitzat
Disseny de rúbriques per a l’avaluació de consultes guiades a corpus online sobre qüestions de llengua i lingüística alemanyes Calvet Creizet, Mireia 2016PID-UB/001 Finalitzat
Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe Pujola Font, Joan Tomas 2015PID-UB/050 Finalitzat
Competències transversals en Ciències Socials i Jurídiques M.LUISA RODRIGUEZ MORENO 2013PID-UB/012 Finalitzat
Optimització de l’ús que fa l’alumnat del campus virtual Moodle Puigcerver Olivan, Manuel 2015PID-UB/049 Finalitzat
Aplicació de l’Aprenentage Servei a la Facultat de Biologia: implementació d’iniciatives que promoguin el desenvolupament sostenible del nostre entorn Esparza Pages, Mireia 2015PID-UB/048 Finalitzat
Tutoria entre iguals d’escriptura acadèmica en alemany llengua estrangera Fernández-Villanueva, Marta 2015PID-UB/044 Finalitzat
Ensenyament / Aprenentatge de la pronúncia del català entre iguals. Una experiència d’aprenentatge i servei entre estudiants dels graus de Filologia catalana i de Comunicació i indústries culturals Carrera Sabate, Josefina 2015PID-UB/043 Finalitzat
Estratègies narratives per afavorir l'aprenentatge del pensament complex Sangrà Boladeres, Antoni 2015PID-UB/046 Finalitzat
Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria Colina Torralva, Fco Javier 2015PID-UB/047 Finalitzat
Tutories de competència intercultural per a la mobilitat internacional (alemany) Panades Guerrero, Marta 2015PID-UB/045 Finalitzat
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Torres Gallardo, Begoña 2015PID-UB/042 Finalitzat
Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica Benedi Gonzalez, Carles 2015PID-UB/041 Finalitzat
Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor Perez Cano, Francisco Jose 2015PID-UB/040 Finalitzat
Estratègia d’aprenentatge interactiu per a la millora de l’aplicació de la competència matemàtica a l'entorn de la Farmàcia Galènica Halbaut Bellowa, Lyda 2015PID-UB/039 Finalitzat
Análisis DAFO (Debilidades, Amenzas, Fortalezas y Oportunidades) para el examen integral y propuesta de mejora de los resultados de evaluación de la asignatura Derecho romano Panero Oria, Patricia 2015PID-UB/038 Finalitzat
L'aprenentatge del Dret en anglès: una experiència pilot de millora en l'aprenentatge i en l’avaluació simultanis dels continguts jurídics i de la competència lingüística MARKUS GONZALEZ BEILFUSS 2015PID-UB/035 Finalitzat
Moodle como herramienta de soporte para el desarrollo de los TFG (Module Book) Marin Feria, Susana 2015PID-UB/034 Finalitzat
La perspectiva de gènere en la pràctica docent d´assignatures d’Història i d’Economia a diferents graus. Carbonell Esteller, Montserrat 2015PID-UB/033 Finalitzat
Avaluació continuada a Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Vegas Lozano, Esteban 2015PID-UB/032 Finalitzat
Desenvolupament d’un model d’avaluació continuada multidisciplinari i retroactiu de les matèries troncals del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica. Pubill Sanchez, David 2015PID-UB/031 Finalitzat
Análisis de pseudociencias en el aula para promover el pensamiento crítico Barberia Fernandez, Itxaso 2015PID-UB/030 Finalitzat
ViquiPsicologia: L'ús de la Viquipèdia per a la millora de la competència comunicativa per escrit Gallardo Pujol, David 2015PID-UB/029 Finalitzat
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Contreras Barcelo, Elisabet 2015PID-UB/028 Finalitzat
Nova estratègia formativa per a l'adquisició i avaluació de competències específiques dels estudiants de Farmàcia en el servei professional farmacèutic relacionat amb els medicaments complexos Modamio Charles, M. Pilar 2015PID-UB/027 Finalitzat
Teixint identitats professionals. Autoconeixement i Treball Social Bañez Tello, Tomasa 2015PID-UB/026 Finalitzat
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Morin Fraile,Victòria 2015PID-UB/150 Finalitzat
El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants Gimenez Farreras, Jaime 2015PID-UB/021 Finalitzat
Integració de coneixements: “Donant sentit al que estudia un futur Podòleg” Manzano Cuesta, Anna 2015PID-UB/017 Finalitzat
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Gutiérrez Maldonado, José 2015PID-UB/022 Finalitzat
Integració de coneixements de diferents matèries a través d’un treball col·laboratiu en xarxa. Experiència pilot en els graus del Campus de l’Alimentació Domenech Cabrera, Oscar 2015PID-UB/018 Finalitzat
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Mendez Lloret, Maria Isabel 2015PID-UB/023 Finalitzat
Aprenentatge entre iguals: Mentre tu aprens jo consolido els meus coneixements Vidal Alabró, Anna 2015PID-UB/019 Finalitzat
Anàlisi crítica i producció de textos acadèmics Bernat Padro Nieto 2015PID-UB/024 Finalitzat
Activitats d’aprenentatge per a la millora en l’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes Urpi Sarda, Mireia 2015PID-UB/020 Finalitzat
La capacitat en el Dret civil Ginebra Molins, Maria Esperança 2015PID-UB/025 Finalitzat
El portafolis de pràctiques externes del màster d'accés a l'advocacia Font Ribas, Antoni 2015PID-UB/015 Finalitzat
Avaluació formativa per a estudiants de primer curs Gemma López Sánchez 2015PID-UB/008 Finalitzat
Ensenyant a la inversa Gracia Ramos, Mª Carmen 2015PID-UB/014 Finalitzat
La competència informacional en el grau de Psicologia. Corral López, Maria José 2015PID-UB/009 Finalitzat
El programa d'Aprenentatge-servei en el Grau de Treball Social Quiroga Raimundez, Violeta 2015PID-UB/005 Finalitzat
Elaboració d'un glossari sintàctico-semàntic Laso Martin, Natalia Judith 2015PID-UB/006 Finalitzat
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Puigdellivol Aguade, Ignasi 2015PID-UB/003 Finalitzat
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Codina Mata, Nuria 2015PID-UB/001 Finalitzat
Aplicació de la metodologia d’estudi de casos a l’assignatura Anàlisi Instrumental del Grau de Química Díaz Cruz, Jose Manuel 2015PID-UB/011 Finalitzat
Com millorar la motivació dels estudiants en assignatures de perfil economètric? una mesura pràctica amb avaluació empírica de la seva efectivitat Vaya Valcarce, Esther 2015PID-UB/013 Finalitzat
Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward Cano Garcia, Maria Elena 2015PID-UB/004 Finalitzat
Estratègies de millora de la qualitat del retorn entre iguals en el procediment de la valoració per parelles al Grau de Treball Social Ibarz Gelabert, Jordi 2015PID-UB/002 Finalitzat
Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic Mestres Naval, Francisco 2015PID-UB/010 Finalitzat
Replantejament del sistema d'avaluació de Gramàtica descriptiva de l'anglès I Laso Martin, Natalia Judith 2015PID-UB/007 Finalitzat
Estratègies participatives per millorar l’aprenentatge en les assignatures d’econometria del grau d’economia: el mètode del cas Moreno Serrano, Rosina 2015PID-UB/012 Finalitzat
Situacions reals. Confluències entre Art i Arquitectura Padilla Macho, Óscar 2012PID-UB/139 Finalitzat
Proyecto piloto de Aprendizaje Servicio Universidad de Barcelona y CiberCaixa hospitalaria Molina Garuz, Mª Cruz 2014PID-UB/077 Finalitzat
Creació de continguts docents Multimodals: la integració del text i la veu com a suport a la lectura Satorras Fioretti,Rosa M. 2014PID-UB/015 Finalitzat
Aprenentatge basat en projectes en l’àrea d’electrònica per a Enginyers Biomèdics Jordi Colomer Farrarons 2014PID-UB/076 Finalitzat
La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa Hernández Hernández, Fernando 2014PID-UB/075 Finalitzat
Avaluació acreditativa del “Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD)” als ensenyaments d’enginyeries TICs Puig Vidal, Manuel 2014PID-UB/071 Finalitzat
Sistema intel•ligent de suport al Tutor d’estudis Igual Muñoz, Laura 2014PID-UB/068 Finalitzat
Actuacions docents per a la millora en l’aprenentatge autònom i rendiment acadèmic de l’alumne en l’àmbit de la Petrologia Aulinas Junca, Meritxell 2014PID-UB/067 Finalitzat
Incorporació dels aprenentatges que aporten els pallassos d'hospital en la formació del graduat en Medicina. Ambrosio Viale, Santiago 2014PID-UB/066 Finalitzat
El joc de l'avaluació continuada! Bernardo Vilamitjana, Mercè 2014PID-UB/061 Finalitzat
Desplegament de les competències transversals a l’ensenyament de Gestió i Administració Pública Sole Catala, Marina 2014PID-UB/060 Finalitzat
Aplicació de vídeos a la docència d’economia per a no economistes Calero Martinez, Jorge 2014PID-UB/062 Finalitzat
FAAMEF: Facilitant l’aprenentatge autònom sobre metodologies de recerca feminista Verges Bosch, Nuria 2014PID-UB/059 Finalitzat
Aprenentatge de Matemàtiques en els graus d’Economia i Empresa utilitzant GeoGebra i Wiris Boncompte Pons, Mercedes 2014PID-UB/063 Finalitzat
La mejora del rendimiento académico a través de la tutorización y evaluación de los TFG del Grado de Gestión y Administración Pública Perez Moneo Agapito, Miguel 2014PID-UB/058 Finalitzat
Problemes socials i buits en el recull de dades estadístiques Camps Calvet, Clara 2014PID-UB/064 Finalitzat
Millora de competències transversals mitjançant el treball col•laboratiu amb wikis Guinau Selles, Marta 2014PID-UB/057 Finalitzat
Pràctiques d'Estadística individualitzades integrant R+exams+Sweave en el banc de preguntes Moodle Calvo Llorca, Miquel 2014PID-UB/056 Finalitzat
Anotación de documentos en línea para el aprendizaje del Derecho internacional Alija Fernandez, Rosa Ana 2014PID-UB/065 Finalitzat
Ensenyament de la fonètica del català com a llengua estrangera. Observació de l’impacte del web Guies de pronunciació del català en assignatures de llengua oral. JOSEFINA CARRERA SABATE 2014PID-UB/055 Finalitzat
Les rúbriques com instrument d’avaluació formativa continua de l’assignatura Dissenys de Recerca Bono Cabre, Roser 2014PID-UB/069 Finalitzat
“Jardins per a la salut”: aprenentatge servei a Botànica farmacèutica Simon Pallise, Juan 2014PID-UB/054 Finalitzat
Estratègies per afavorir l’aprenentatge autònom de l’estudiant Girona Brumos, Ma. Victoria 2014PID-UB/070 Finalitzat
Validació de l’instrument GiOTEI d’avaluació de la Competència Transversal Treball en Equip Sabater Mateu, Ma. Pilar 2014PID-UB/053 Finalitzat
Activitats formadores programades i competències adquirides Nonell Torres, Rosa Ma. 2014PID-UB/073 Finalitzat
Classe Invertida (flipped classroom) experiencia en el Grau d'Infermeria Sabater Mateu, Ma. Pilar 2014PID-UB/052 Finalitzat
Ús de metodologies d’eLearning en l’assignatura de Farmacologia dels Graus d’Odontologia i Podologia Sanchez Gonzalez, Silvia 2014PID-UB/051 Finalitzat
Validació del procés i dels instruments d’avaluació de la competència “capacitat aprenentatge i responsabilitat” a l’àmbit de la formació pràctica a farmàcia galènica Halbaut Bellowa, Lyda 2014PID-UB/050 Finalitzat
Creació d’una aplicació (App) per a la millora de la formació transversal dels estudiants del Grau de Farmàcia en criteris mediambientals Prat Aixela, Josefa 2014PID-UB/049 Finalitzat
ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS PSICOSOCIALES POR PARTE DEL ALUMNADO Rodriguez Carballeira, Alvaro 2014PID-UB/048 Finalitzat
Implementació de tècniques de treball en grup a l’assignatura Biotecnologia Bringue Tomas, Roger 2014PID-UB/047 Finalitzat
Competències transversals a la Universitat de Barcelona (Grup de Treball) Cano García, Elena 2014PID-UB/147 Finalitzat
Aprofundiment de les experiències de diàleg intergeneracional com a espais d'adquisició de competències en el grau de psicologia CONCEPCION SAN MARTIN MARTINEZ 2014PID-UB/044 Finalitzat
Aprenentatge basat en casos de l’entorn professional: estimació i determinació de propietats d’interès ambiental i farmacològic Fuguet Jorda, Elisabet 2014PID-UB/038 Finalitzat
Què vol dir comunicar-se oralment i per escrit a nivell universitari? Pautes per desenvolupar i avaluar aquesta competència al grau de la Psicologia. Martinez Torres, M. Mercedes 2014PID-UB/043 Finalitzat
Anàlisis de les capacitats del mòdul Lliçó de Moodle per la formació en les competències de l'aprenentatge basat en problemes (ABP). Fernández Borràs, Jaume 2014PID-UB/037 Finalitzat
ACTIVITATS D’APRENENTATGE COL•LABORATIU COM A ESTRATÈGIA DOCENT PER POTENCIAR COMPETÈNCIES TRANSVERSALS I ESPECÍFIQUES. Nuñez Burcio, Oscar 2014PID-UB/039 Finalitzat
Introducció del debat competitiu en l’aprenentatge d’Economia al grau de Relacions Laborals Escardibul Ferra, Josep Oriol 2014PID-UB/035 Finalitzat
DOCOFAM. Dones, Control Penal i Família Almeda Samaranch, Elisabet 2014PID-UB/036 Finalitzat
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: incidència en el rendiment acadèmic: seguiment i valoració per part dels estudiants. Rivero García, M. Magdalena 2014PID-UB/042 Finalitzat
Co-avaluació entre iguals d’assajos en el marc de les assignatures de narrativa en anglès Bosch Vilarrubias, Marta 2014PID-UB/034 Finalitzat
EXPERIÈNCIA EDUCATIVA ESCOLAR O COMUNITÀRIA: DESCOBRIR, ANALITZAR I COMPARTIR. Elias Andreu, Marina 2014PID-UB/045 Finalitzat
Prova pilot per al desenvolupament i la implementació de la metodologia POGIL a l'aprenentatge de la Fisiologia Amat Miralles, Concepcio 2014PID-UB/040 Finalitzat
L’ús de qüestionaris amb feedback com a eines d'avaluació per a l’autoregulació de l'aprenentatge en Psicologia de l'Educació als estudis de mestre Mauri Majós, Teresa 2014PID-UB/046 Finalitzat
ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA Elias Andreu, Marina 2014PID-UB/019 Finalitzat
Actividades de aprendizaje autónomo y presencial en Metodología de las Ciencias del Comportamiento Rumenov Manolov, Rumen 2014PID-UB/003 Finalitzat
Implementació de l'aprenentatge basat en equips (TBL) en les assignatures obligatòries de grau de l'àrea de Dret mercantil de diversos ensenyaments Font Ribas, Antoni 2013PID-UB/005 Finalitzat
Avaluació formativa a través d’e-portafolis: progressant en competències professionals al Grau en Estadística Alcañiz Zanón, Manuela T. 2013PID-UB/004 Finalitzat
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Povedano i Ferré, Rosa 2013PID-UB/002 Finalitzat
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Romeo Delgado,Marina 2013PID-UB/008 Finalitzat
Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Rodríguez Ferreiro,Javier 2014PID-UB/002 Finalitzat
Nous reptes del Dret privat de l’habitatge en la pràctica nacional i transnacional Arroyo Amayuelas,Esther 2014PID-UB/018 Finalitzat
L´aprenentatge transversal del Dret civil des de la successió per causa de mort Arnau Raventós,Lídia 2014PID-UB/008 Finalitzat
Pràctiques a empreses quimicofarmacèutiques al Grau de Farmàcia Escolano Mirón, María Carmen 2014PID-UB/017 Finalitzat
Vídeos per a l’aprenentatge inclusiu: disseny d’un flux de treball per a la creació, descripció, publicació i difusió de recursos d’aprenentatge accessibles en format vídeo. Centelles Velilla, Miquel Angel 2014PID-UB/016 Finalitzat
Zones d’invisibilitat a l’avaluació formativa de l’aprenentatge autònom Hernández Hernández, Fernando 2013PID-UB/001 Finalitzat
El compromís de l’estudiant com a estratègia per a la millora de l’aprenentatge en l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia I Mitjans Arnal, Montserrat 2014PID-UB/011 Finalitzat
Creació d’una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle. Torres Gallardo, Begonya 2014PID-UB/013 Finalitzat
Programa tutoria entre iguals Noguera Pigem, Elena 2013PID-UB/007 Finalitzat
Implementació de l’avaluació de la competència d’aprenentatge i responsabilitat a l’àmbit de la formació pràctica a farmàcia galènica Halbaut Bellowa, Lyda 2013PID-UB/009 Finalitzat
Aprenentatge de la competència de presentació i comunicació oral Mauri Álvarez,Margarita 2014PID-UB/014 Finalitzat
Implementació d’aplicacions web interactives per a l’aprenentatge de conceptes complexos. Campanera Alsina, Josep Maria 2014PID-UB/020 Finalitzat
Elaboració de sessions audiovisuals breus per treballar competències transversals comunicatives i de treball en equip Pérez Cano,Francisco José 2013PID-UB/010 Finalitzat
Implantació d’un sistema d’avaluació continuada de les pràctiques de l’assignatura Genètica Molecuar basat en l’ús de clickers Susana Balcells Comas 2013PID-UB/011 Finalitzat
Incorporació d’informació semàntica a l’eina d’ensenyament-aprenentatge en línia “Clause Pattern Database” (CPDB) i aplicació d’aquesta eina a l’aula de Gramàtica Descriptiva de l'Anglès i Lexicologia i Morfologia Anglesa Laso Martín, Natalia Judith 2013PID-UB/003 Finalitzat
L'aplicació de les competències transversals en els estudis de grau de la Facultat de Belles Arts Figueras Ferrer, Eva 2013PID-UB/006 Finalitzat
Automatització de l’avaluació d’activitats a l’assignatura de Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant R i Moodle Calvo Llorca, Miguel 2014PID-UB/021 Finalitzat
Uso de blogs en el aprendizaje de la asignatura Protección internacional de los derechos humanos Alija Fernández, Rosa Ana 2014PID-UB/007 Finalitzat
Les competències transversals i les auditories als laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química: desenvolupament i anàlisi Jaume Giménez Farreras 2014PID-UB/006 Finalitzat
Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent Benedí González, Carles 2014PID-UB/010 Finalitzat
Creació de materials i proposta d'avaluació per competències en el marc de dues assignatures obligatòries del Grau d'Història Comas Via, Mireia 2014PID-UB/005 Finalitzat
La carpeta d'aprenentatge com a eina d'avaluació per competències Sancho i Planas,Marta 2014PID-UB/033 Finalitzat
Histoflash II Vilaplana Hortensi,Jordi 2014PID-UB/012 Finalitzat
L’ús de la informació proporcionada de forma automàtica pel Moodle per a la millora de processos col·laboratius en fòrums Engel Rocamora, Ana 2014PID-UB/024 Finalitzat
El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals Pujolà Font,Joan-Tomàs 2014PID-UB/004 Finalitzat
Inter pares. Formació entre iguals al Grau de Treball Social Ibarz Gelabert, Jordi 2014PID-UB/029 Finalitzat
Aprenentatge actiu: aplicació d’ABP i EdP en les assignatures d’Adquisició de l’anglès com a segona llengua I i II Barón Parés, Júlia 2014PID-UB/027 Finalitzat
Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real (Continuació) Patxot Cardoner, Concepció 2014PID-UB/009 Finalitzat
Aproximació a la Teràpia Gènica mitjançant ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) Manzano Cuesta, Anna 2014PID-UB/028 Finalitzat
Mòdul Pedagògic en un Sistema Tutor Intel·ligent per a predir l’evolució de l’alumnat Salamó Llorente, Maria 2014PID-UB/030 Finalitzat
NARRATIVES PEDAGÒGIQUES PER A UN APRENENTAGE SIGNIFICATIU EN LA GESTIÓ POSITIVA DEL CONFLICTE (continuació de projecte) Luna González, Esther 2014PID-UB/032 Finalitzat
Aplicació de les metodologies Aprenentatge Basat en Equips” i Aula Invertida per a la millora de l’aprenentatge en els Grups d'Intensificació de l'Estudi (GIE) de les assignatures de Teoria Econòmica. Gómez Puig, Marta 2014PID-UB/031 Finalitzat
Nova estratègia de treball col·laboratiu Solé Català, Marina 2014PID-UB/026 Finalitzat
Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació Novella Camara, Ana Maria 2014PID-UB/025 Finalitzat
PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació) Vilà Baños, Ruth 2014PID-UB/001 Finalitzat
Portfolio Project: el dossier d’aprenentatge com a mètode d’avaluació López Sánchez, Gemma 2014PID-UB/023 Finalitzat
INTERVENCIÓ PER A LA MILLORA DE L’ADQUISICIO DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER PART DELS ESTUDIANTS DE FARMÀCIA: APLICACIÓ AL SERVEI PROFESSIONAL FARMACÈUTIC DELS SISTEMES PERSONALITZATS DE DOSIFICACIÓ Modamio Charles, M. Pilar 2014PID-UB/022 Finalitzat
Interactivitat en didàctica de la llengua i la literatura Prats Ripoll, M. Margarida 2012PID-UB/045 Finalitzat
Fils conductors : Transversalitat docent i pensament analític a Treball Social Llobet Estany, Marta 2012PID-UB/116 Finalitzat
Vertebració de les matèries vinculades a la Llengua i la Literatura Castellanes, el TFM i el Pràcticum II del Màster de Secundària. Jimenez León, Marcelino 2012PID-UB/175 Finalitzat
Avaluació continuada, rendiment acadèmic i propostes de millora docent: el cas de l’assignatura d’Història Econòmica Ramon Muñoz, Ramon 2012PID-UB/174 Finalitzat
Solució guiada de problemes, una activitat no-presencial tutelada a través del Campus Virtual. Ramírez i Sunyer, Ignasi 2012PID-UB/074 Finalitzat
Elaboració transversal de casos clínics com a eina d'integració de coneixements en el Grau de Farmàcia. Cambras Riu, Trinitat 2012PID-UB/157 Finalitzat
Avaluació formativa continua de l’assignatura Dissenys de Recerca. Reducció de l’efecte de l’ansietat a les matemàtiques sobre el rendiment acadèmic Nuñez Peña, M.Isabel 2012PID-UB/092 Finalitzat
Visualització 3D i docència en ciències experimentals: Aplicació sobre els ensenyament de la Facultat de Geologia de la UB. Cabrera Pérez, Luis 2012PID-UB/080 Finalitzat
L'avaluació de les competències transversals des d'equips docents transversals: una comparació de les experiències docents d'Història Econòmica, Matemàtiques I i Entorn Econòmic del grau d'ADE i del grau d'Economia de la Facultat d'Economia i Empresa Carreras Marín, Anna 2012PID-UB/003 Finalitzat
Aplicatiu per el control de qualitat dels qüestionaris Moodle d’alternativa múltiple, veritable-fals i puntuació graduada. Renom Pinsach, Jordi 2012PID-UB/058 Finalitzat
Noves metodologies docents per millorar l’aprenentatge en l'assignatura d’Òptica Estela Martín Badosa 2012PID-UB/029 Finalitzat
L'arxiu audiovisual com activitat docent innovadora Ameller Ferretjans, Carles 2012PID-UB/013 Finalitzat
Una eina de suport per a l’aprenentatge autònom i per a l'avaluació de la geoquímica Aulinas Junca, Meritxell 2012PID-UB/130 Finalitzat