Projectes reconeguts

Títol Coordinació Codi Estat
Festival Òptiks CAV: desenvolupament les competències professionalitzadores de l’alumnat mitjançant la creació d'una Mostra de Projectes Audiovisuals i Gala de Premis. Villalba Palacin, Vicente 2024PID-UB/016 Actiu
Ús de noves tecnologies vinculades a l’aula de microscòpia de la Facultat de Biologia per a l’estudi de l’estructura i funció del múscul potenciant el treball col·laboratiu, el debat entre iguals i la capacitat de divulgació Torrella Guio, Joan Ramon 2024PMD-UB/011 Actiu
Model col·laboratiu de simulació clínica. Aplicació pràctica: maneig del pacient que presenta hipoacúsia Caballero Borrego, Miguel 2024PMD-UB/010 Actiu
Gamificació a l’assignatura de Bioquímica del grau de Química Centelles Serra, Josep Joan 2024PMD-UB/008 Actiu
EDUguia: implementación de un tutor virtual para el desarrollo de la autorregulación del estudiantado universitario. Martins Gironelli, Ludmila 2024PMD-UB/007 Actiu
Disseny i implementació d’un escape room (joc d’escapada) com a eina d’aprenentatge basada en el joc a les pràctiques de Fisiologia i Fisiopatologia I. Olloquequi González, Jordi 2024PMD-UB/006 Actiu
De la teoria als tallers experimentals Tres Oliver, Alba 2024PMD-UB/005 Actiu
Fonètica per a una societat amb igualtat d’oportunitats. Proposta de millora docent per a les assignatures de Fonologia Catalana (grau de Filologia Catalana) i Fonètica i Fonologia de Laboratori (grau de Lingüística) Carrera Sabaté, Josefina 2024PMD-UB/004 Actiu
Fonaments literaris, comprensió i pensament pedagògic. Estratègies, activitats i recursos d’aprenentatge autònom Pascual Martin, Angel 2024PMD-UB/003 Actiu
Diario reflexivo y resolución de casos clínicos mediante TBL Garcia Garcia, Marta 2024PMD-UB/002 Actiu
Aprendizaje activo y colaborativo a través de la creación, resolución y evaluación grupal de ejercicios Barberia Fernandez, Itxaso 2024PMD-UB/001 Actiu
Trans* Realitat Virtual en la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut Gimenez Bonafe, Pepita 2024PID-UB/015 Actiu
Innovació en l'aprenentatge de la competència “realització de l´anamnesi” Perez Palma, Laura 2024PID-UB/014 Actiu
El medicament: ús racional I recerca responsable Hereu Boher, Pilar 2024PID-UB/013 Actiu
Aplicación de estrategia mixta -colaboración entre iguales combinado con JiT- para fomentar el aprendizaje constructivo-conectivo, en un grupo clase con marcada heterogeneidad en el perfil del alumnado. Alva Bocanegra, Norma Violeta 2024PID-UB/012 Actiu
Activitats pràctiques d’aula i assoliment de coneixements. Innovació al servei dels objectius de desenvolupament sostenible al nou grau en geografia i canvi global Armesto Lopez, Xose Anton 2024PID-UB/011 Actiu
Ús d’eines digitals en treballs de camp de les Ciències de la Terra (DIGICAMP) Gratacos Torra, Oscar 2024PID-UB/010 Actiu
Simulacions per Entendre Conceptes en Mecànica Quàntica Rios Huguet, Arnau 2024PID-UB/009 Actiu
Representacions gràfiques expandides, arxius i performance: noves tecnologies/noves metodologies Lopez Paez, Montse 2024PID-UB/008 Actiu
Representació de la violència de gènere a la literatura hispànica. Teixint conscienciació dins i fora de les aules a través de l'aprenentatge col·laboratiu i la mentoria Velázquez Velázquez, Raquel 2024PID-UB/007 Actiu
Oportunitats dins la diversitat. Transferència de coneixements en l'àmbit de les actituds i creences lingüístiques Illamola Gomez, Cristina 2024PID-UB/006 Actiu
Model de simulació de pràctiques en treball social Sancho Salido, Jordi 2024PID-UB/005 Actiu
Les pràctiques de camp com a eina per a la consolidació dels continguts teòrics Illa Bachs, Estela 2024PID-UB/004 Actiu
Formulació, disseny i gestió de projectes de recerca en antropologia Marquez Porras, Raul 2024PID-UB/003 Actiu
ARTificial: Integració de les tecnologies d'Intel·ligència Artificial generatives com eines creatives per a l’educació artística i literària Torres Carceller, Andres 2024PID-UB/002 Actiu
Aprendre i ensenyar [arqueologia medieval i postmedieval] en un context digital: estratègies d’incorporació de la intel·ligència artificial (AI), foment de la lectura crítica (PRISMA) i generació d’entorns personals d’aprenentatge (PLE) Trave Allepuz, Esther 2024PID-UB/001 Actiu
La Millora de la competència de treball en equip mitjançant l’avaluació entre iguals a l’assignatura “Història i Cultures Postcolonials” Maria Grau Perejoan 2023PID-UB/030 Actiu
Aplicació de la metodologia basada en corpus com a motor de desenvolupament de les competències específiques de l’assignatura Lexicologia i Morfologia Anglesa Natalia Judith Laso Martin 2023PMD-UB/034 Actiu
Millora de la competència comunicativa de futurs professionals de l’àmbit de la intervenció psicopedagògica per l’assessorament col·laboratiu Marta Minguela Brunat 2023PID-UB/029 Actiu
Efectes en l'aprenentatge amb la gamificació com a eina en l'avaluació sumativa a l'assignatura de Sociologia del grau d'Educació Primària. Karla Berrens Torruella 2023PMD-UB/033 Actiu
Adequació i millora de les activitats d'ensenyament-aprenentatge per a la promoció i desenvolupament del pensament crític Inmaculada Dorio Alcaraz 2023PMD-UB/032 Actiu
Xatbot educativa gamificada per a l'ensenyament de la programació: avaluació de la seva implantació a les aules en primers cursos INMACULADA RODRIGUEZ SANTIAGO 2023PMD-UB/031 Actiu
Simulació i discussió de casos reals per incentivar i millorar l’aprenentage de les intoxicacions Luisa Corral Ansa 2023PMD-UB/030 Actiu
Metodologia dual per optimitzar l’adquisició d’habilitats en un entorn pràctic África Flores de los Heros 2023PMD-UB/029 Actiu
La lectura acadèmica: una activitat que cal millorar a la universitat. Yolanda Blasco Martel 2023PMD-UB/028 Actiu
Implementació d’exercicis individualitzats a les pràctiques d’ordinador d’Epidemiologia Nutricional Sara Perez Jaume 2023PMD-UB/027 Actiu
GOLEM XIV: Aprenentatge guiat mitjançant models de llenguatge massius. Daniel Ortiz Martínez 2023PMD-UB/026 Actiu
Establiment d’un sistema d’avaluació que garanteixi l’adquisició de competències de l’assignatura “Introducció a l’Odontologia Integrada” de 5è curs de grau en Odontologia de la UB. Deborah Violant Holz 2023PMD-UB/025 Actiu
Aplicació de la realitat augmentada per a l’entrenament de tècniques en odontologia. Deborah Violant Holz 2023PMD-UB/024 Actiu
Alineament Constructiu en Anatomia Humana Cristina Manzanares Céspedes 2023PMD-UB/023 Actiu
Taller per a facilitar la comprensió de proporcions numèriques a través d’estratègies espacials Àngels Colome González 2023PMD-UB/022 Actiu
Treball col.laboratiu inter-grup-classe per a una comprensió reflexiva i aprofundida del paper de l’educació en la societat. Marina Elias Andreu 2023PID-UB/028 Actiu
Formación en competencias y habilidades profesionalizadoras en evaluación psicológica utilizando metodología Data Wise y estudio de casos. Ernesto Mijail Magallon Neri 2023PID-UB/027 Actiu
AFINAGRAU: PROPOSTA DE PROGRAMA PILOT D’ACOMPANYAMENT I ORIENTACIÓ EN LA FINALITZACIÓ DELS ESTUDIS DEL GRAU D’ENGINYERIA QUÍMICA Bernardino Bayarri Ferrer 2023PID-UB/026 Actiu
Aprendizaje colaborativo en Urología. Puzzle de Aronson Laura Izquierdo Reyes 2023PID-UB/025 Actiu
Foment de les habilitats de comunicació metge-pacient dels estudiants de medicina mitjançant la simulació i el mètode de role-playing. Barbara Segura Fabregas 2023PID-UB/024 Actiu
Reflexió i millora de l’avaluació de les assignatures de caire metodològic del Grau de Pedagogia de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, amb èmfasi en l’avaluació única. Mercedes Reguant Alvarez 2023PID-UB/023 Actiu
Prevenció de l’assetjament sexual a les organitzacions de l’Educació Social a través d’innovacions docents en la formació dels futurs/es professionals. Sandra Girbes Peco 2023PID-UB/022 Actiu
Potenciació de les habilitats comunicatives als àmbits acadèmic i professional en l'alumnat de Química mitjançant l'aprenentatge experiencial Ana Belen Caballero Hernández 2023PID-UB/021 Actiu
L’aplicació d’un model de lectura i interpretació de fenòmens artístics en productes audiovisuals. Vers la vinculació de l’alfabetització visual i les competències professionalitzadores Eva Alícia Gregori Giralt 2023PID-UB/020 Actiu
Introducció de la impressió 3D en assignatures impartides per la Secció d’Enginyeria Química a la Facultat de Química Alberto Cruz Alcalde 2023PID-UB/019 Actiu
El portafolis digital d'aprenentatge per al desenvolupament de les competències transversals i específiques al pràcticum del màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius. Trinidad Y. Mentado Labao 2023PID-UB/018 Actiu
Aplicació de la simulació clínica col·laborativa MOSAICO a l’assignatura pre-clínica de Genètica Mèdica per a la millora de la competència comunicació clínica Lourdes Mengual Brichs 2023PID-UB/017 Actiu
GOLEM: Assistent automàtic per a l’avaluació de pràctiques de programació mitjançant rúbriques. Daniel Ortiz Martinez 2023PMD-UB/021 Actiu
Avaluació formativa i longitudinal dels continguts essencials de Psicobiologia al grau de Psicologia Iria San Miguel Insua 2023PMD-UB/020 Actiu
Team -Based learning aplicat a l'assignatura de Bioestadística Bàsica, Epidemiologia i Introducció a la recerca del grau de Medicina ROSA MARI ABELLANA SANGRA 2023PMD-UB/018 Actiu
Ús de la simulació clínica per a l'aprenentatge de la valoració holística de la persona al primer curs del Grau d'Infermeria Laura Martinez Rodriguez 2023PMD-UB/019 Actiu
Projecte de simulació quirúrgica a l’assignatura d’Otorrinolaringologia ISABEL VILASECA GONZALEZ 2023PMD-UB/017 Actiu
Projecte d’entrenament del treball i comunicació en equip mitjançant la simulació d’alta fidelitat en el Grau d’Infermeria Marta Raurell Torreda 2023PMD-UB/016 Actiu
Model de Simulació Clínica Col·laboratiu en l'atenció immediata a les arítmies cardíaques i el dolor toràcic Ana Garcia Alvarez 2023PMD-UB/015 Actiu
Model Col·laboratiu de Simulació Clínica. Aplicació pràctica: Maneig del pacient que presenta hematúria MARIA PILAR LUQUE GALVEZ 2023PMD-UB/014 Actiu
Formació musical i desenvolupament de les competències creatives i artístiques dels futurs docents d’Educació Infantil Marta Casals Balaguer 2023PMD-UB/013 Actiu
ELABORACIÓ D’UN CAS CLÍNIC DE RINOLOGIA PER GRUPS EN FORMAT VIDEO Francesc Xavier Gonzalez Compta 2023PMD-UB/012 Actiu
Cartes col·loidals: Efectes de l’aprenentatge basat en jocs al camp de la ciència col·loidal Albert Serra Ramos 2023PMD-UB/011 Actiu
Avaluació entre iguals i avaluació formativa pel desenvolupament de la capacitat d’autoregulació. Enric Batllori Presas 2023PMD-UB/009 Actiu
Aprendre ensenyant: la divulgació científica com a eina d'aprenentatge JOSE CASULLERAS CLOSA 2023PMD-UB/008 Actiu
ACOE en Farmàcia Assistencial: disseny, posada a punt i validació CECILIA FERNANDEZ LASTRA 2023PMD-UB/007 Actiu
Taller de divulgació científica de l’edat mitjana: Les dones a la literatura medieval MERITXELL SIMO TORRES 2023PMD-UB/006 Actiu
Millora de les habilitats de comunicació escrita en les assignatures de matemàtiques i estadística Mireia Besalu Mayol 2023PMD-UB/005 Actiu
Integració d’Apps interactives per web en la docència de l’estadística (AIW-E) JAUME BUXEDA GARRIGOS 2023PMD-UB/004 Actiu
Implementació d’una aplicació de simulació de gestió de cartera com a eina d’aprenentatge del funcionament d’un fons d’inversió ORIOL ROCH CASELLAS 2023PMD-UB/003 Actiu
Etnografia, recursos audiovisuals i perspectives locals per l’estudi antropològic de les societats indígenes contemporànies Monica Martinez Mauri 2023PMD-UB/002 Actiu
Dissenyar i implementar estratègies docents per a respondre a les oportunitats i els desafiaments de les intel·ligències Artificials en l’Educació Universitària FERNANDO HERRAIZ GARCIA 2023PMD-UB/001 Actiu
Innovació docent en Tècniques de Diagnòstic i Imatge JOSE GARCIA VALERO 2023PID-UB/016 Actiu
Totes som makers! Cocreació de maletes didàctiques transmèdia per treballar la tecnologia digital i la comunicació multimodal JULIA CASTELL VILLANUEVA 2023PID-UB/015 Actiu
Processos d’Art Contemporani a l’Educació Infantil Josep Enric FONT COMPANY 2023PID-UB/014 Actiu
Millora de la capacitat comunicativa dels estudiants del Màster de Seguretat Alimentària mitjançant el procés d’organització d’un congrés científic en el marc de l’assignatura del TFM Oriol Comas Baste 2023PID-UB/013 Actiu
Millora de l’aprenentatge de destreses en pràctiques d’informàtica a través del retorn immediat i el joc Ignasi Perez Rafols 2023PID-UB/012 Actiu
Equip Docent vs. Intel·ligència artificial FRANCISCO JOSE PEREZ CANO 2023PID-UB/011 Actiu
El uso de las redes sociales y herramientas analíticas para el desarrollo del Business Intelligence en mercados internacionales Michele Girotto 2023PID-UB/010 Actiu
Aproximación a la experiencia profesional a partir de la implementación de la Simulación en asignaturas del Grado de Educación Social. Una propuesta de innovación. LIDIA SUSANA OROZCO MARTINEZ 2023PID-UB/008 Actiu
Assoliment de competències transversals com treball en equip i ètica mitjançant un curs pràctic en modificació genètica Jesús Lozano Fernández 2023PID-UB/009 Actiu
El fomento de la competencia argumentativa en la enseñanza de la Filosofía del Derecho Pablo Scotto Benito 2023PID-UB/007 Actiu
Treballant l’autoformació i l’autoavaluació d’alumnat de procedència multidisciplinària a l’assignatura de Fisiologia Laura Fernández Alacid 2023PID-UB/006 Actiu
Research Portfolio: el dossier bibliogràfic com a eina d’aprenentatge autònom GEMMA LOPEZ SANCHEZ 2023PID-UB/005 Actiu
La Viquipèdia com a estratègia docent pel desenvolupament de competències en biomedicina Josep Saura i Manuel J Rodríguez-Allué 2023PID-UB/004 Actiu
La innovació a l’assignatura ‘’Habilitats motrius, Jocs i Iniciació Esportiva’’ a partir de les darreres aportacions en neurociències Eric Roig Hierro 2023PID-UB/003 Actiu
Desenvolupament de les competències de l’alumnat de Màster en Història contemporània en l’ús de tecnologies a través de la implementació de la Intel·ligència Artificial (IA) Carles Viñas Gracia 2023PID-UB/002 Actiu
APRENENTATGE I RESPONSABILITAT A FARMACOLOGIA Victor Fernández Dueñas 2023PID-UB/001 Actiu
Ràdio FIMA: desenvolupament de les competències professionalitzadores de l’alumnat mitjançant la creació del canal de podcast de la facultat Adrien Faure Carvallo 2022PID-UB/036 Actiu
Contribució a l’ aprenentatge autònom amb la resolució de preguntes de qüestionaris de Matemàtiques per als graus d’ADE i Economia. Anna Castañer Garriga 2022PMD-UB/023 Actiu
La implementació en entorns reals de les competències associades a l'atenció a la diversitat: millora en les activitats formatives de les pràctiques i i pràctiques ii del grau de mestre d'educació primària. Gabriela Gómez Zepeda 2022PMD-UB/022 Actiu
Millora docent de l'assignatura Tècniques de Diagnòstic i Imatge Josep Garcia Valero 2022PMD-UB/021 Actiu
L’arxiu ve a l’aula. Construint arxius històrics escolars pel treball competencial del futur professorat Isidora V. Saez Rosenkranz 2022PMD-UB/020 Actiu
Escape-room de Bioquímica per auto-aprenentatge: hidrats de carboni, aminoàcids, lípids, enzims, transportadors i receptors Josep Joan Centelles Serra 2022PMD-UB/019 Finalitzat
Aplicant els conceptes químics teòrics per entendre els grans processos que es donen al planeta Terra, als graus de Ciències del Mar i de Geologia. Cristina Domènech Orti 2022PMD-UB/018 Actiu
Aplicació d’estratègies d’aprenentatge cooperatiu en grups nombrosos per afavorir la participació activa dels estudiants de l’assignatura d’Anàlisi d’Aliments II Stefania Vichi 2022PMD-UB/017 Actiu
Actualització i millora d'una simulació pràctica per a potenciar les competències en farmacoterapèutica d'alumnes de Farmàcia Mercè Pallàs Lliberia 2022PMD-UB/016 Actiu
ABP a l'assignatura d'Enginyeria Genètica: Disseny d’una vacuna contra el SARS-Cov-2 Joana Fort Baixeras 2022PMD-UB/015 Actiu
Aprenentatge basat en entorns virtuals: utilització de laboratoris virtuals com a eina d’aprenentatge Ekaitz Errasti Murugarren 2022PID-UB/040 Actiu
VIVAS (Visual, Interseccional, Vivencial, Artística y Social): imágenes con perspectiva de género para una formación del profesorado creativa y empoderadora Elvira Barriga Ubed 2022PID-UB/039 Actiu
Stat-bot. Xatejant Estadística Esteban Vegas Lozano 2022PID-UB/038 Actiu
Simulació com a metodologia docent per a l’aprenentatge de les tècniques d’auditoria Àngels Sahuquillo Estrugo 2022PID-UB/037 Actiu
Pensament crític i llenguatge en entorns digitals Jaume Batlle Rodriguez 2022PID-UB/035 Actiu
Let’s Play Vascular Surgery! Gamificació aplicada a l’assignatura d’Angiologia i Cirurgia Vascular Elena Iborra Ortega 2022PID-UB/033 Actiu
Investigar en cultura en el Grado de Pedagogía y Educación Social Raul Navarro Zarate 2022PID-UB/032 Finalitzat
Disseny d’eines d'aprenentatge de les matemàtiques amb el programari R basades en la simulació de models en Ciències Experimentals Diego Garrido Martin 2022PID-UB/031
DIGITAL RESPECT. Hackejant la violència de gènere en les xarxes socials des de la Facultat d’Educació Isaac Calduch Pérez 2022PID-UB/030 Actiu
CONCURS DE CONTACONTES. Una proposta d’innovació docent per a la millora de les competències transversals de futurs mestres. Elisabet Contreras Barcelo 2022PID-UB/029 Actiu
Apropant la professió a l’aula: estudi de cas per a la comparació de resultats entre laboratoris Susana Amézqueta Perez 2022PID-UB/028 Actiu
"Yo, el Estado": docencia a través del estudio de caso en dos asignaturas del Grado en Gestión y Administración Pública Rosa Ana Alija Fernandez 2022PID-UB/027 Actiu
La simulació d'un arbitratge de consum com a eina d'aprenentatge transversal Lidia Arnau Raventos 2021PID-UB/005 Finalitzat
Simulació per al desenvolupament de competències transversals. Una experiència d’innovació docent en el Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes Nùria Serrat Antolí 2022PID-UB/023 Actiu
Experiències d'aprenentatge-servei per millorar la formació pràctica en el grau de Gestió i Administració Pública Marina Solé Català 2022PID-UB/018 Actiu
El treball de recerca com a mètode d’aprenentatge tranversal en el grau de sociologia Montserrat Simó Solsona 2022PID-UB/015 Finalitzat
Gamificació amb eines web en assignatures quantitatives i de gestió del risc Ana Maria Perez Marin 2022PID-UB/019 Actiu
ÉS LA MACROECONOMIA NEUTRAL AL GÈNERE?. Incorporant les ulleres violeta per visibilizar l'invisible Maria Teresa Bartual Figueras 2022PID-UB/016 Actiu
Afavorint un paper actiu i protagonista de l’alumnat en el procés d’aprenentatge de l’assignatura optativa Materials Inorgànics del Grau de Química Albert Figuerola Silvestre 2022PID-UB/013 Actiu
Introducció del role-playing per a la millora de la capacitat comunicativa Octavi Camps Font 2022PID-UB/025 Actiu
La pràctica reflexiva com eina d’aprenentatge i millora de les competències professionals per la construcció de coneixement en el Grau en Treball Social. Maria Antonia Buenaventura Rubio 2022PID-UB/021 Actiu
Competències didàctiques musicals en la formació inicial docent Salvador Oriola Requena 2022PID-UB/014 Actiu
Portafoli electrònic de casos clínics en Cirurgia Bucal i Implantologia. Rui Barbosa de Figueiredo 2022PID-UB/022 Actiu
Estratègies d’ aprenentatge de la Parasitologia en l' àmbit de la Salut en la era post-pandèmia Teresa Vinuesa Aumedes 2022PID-UB/017 Actiu
Disseny i implementació d’activitats gamificades a assignatures bàsiques de Química Analítica Héctor Bagán Navarro 2022PID-UB/024 Actiu
Wikireflexió: treball col·laboratiu i transversal per a la reflexió i comprensió de les fonts teòriques Toni Sangrà Boladeres 2022PID-UB/012 Actiu
La lectio, la questio i la disputatio per fomentar l’esperit crític i la capacitat dialèctica Ferran Sanchez Margalef 2022PID-UB/011 Finalitzat
La implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en graus i màsters universitaris en Psicologia i Educació Marina Romeo Delgado 2022PID-UB/010 Actiu
La competència 'comunicació oral' com a peça fonamental en la transferència de coneixement per part de l'alumnat del Màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenala públic no especialitzat (alumnat de la Universitat de l'Experiència) Marta Bueno Salinas 2022PID-UB/009 Actiu
Implementant un joc d'aula inversa Patrícia García-Durán Huet 2022PID-UB/008 Actiu
Implementació del Disseny Universal per a l’Aprenentatge en context universitari per a promoure’n l’ús i la comprensió en estudiants d’educació infantil i primària Cristina Mumbardó Adam 2022PID-UB/007 Actiu
Foment de les competències transversals en l’entorn de la Instrumentació Virtual (FoCoEnVirtual) Albert Alvarez Carulla 2022PID-UB/006 Actiu
Aprenentatge de l’alumnat amb estudi de casos per a la detecció i intervenció en violència masclista en el Pràcticum del Grau d’Infermeria. Helena Viñas-Llebot 2022PID-UB/002 Finalitzat
Desenvolupament de competències professionalitzadores dels estudiants en Química Analítica mitjançant la incorporació del Disseny Universal d’Aprenentatge en estratègies actives d’Ensenyament/Aprenentatge. Núñez Burcio, Oscar 2022PID-UB/004 Actiu
De l’error a l’encert: millora de l’aprenentatge de destreses en laboratoris de Química Analítica Clara Pérez Ràfols 2022PID-UB/003 Actiu
Disseny d’un programa formatiu per a la millora de les competències i habilitats en la preparació i conducció de presentacions orals en els graus de Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments. Maria Perez Bosch 2022PID-UB/005 Actiu
Aprendre a Través de l’EMoció: Aprendre COmunicant a Ciències de la Terra ATEMCO Patricia Cabello López 2022PID-UB/001 Actiu
Disseny i implementació d’un sistema d’autogestió del procés d’aprenentatge i rúbrica d’autoavaluació Maite Barrios Cerrejón 2022PID-UB/026 Actiu
Aula Virtual Activa de Química Física III Mercè Deumal i Solé 2022PMD-UB/001 Actiu
Construcció de xarxes bibliomètriques per al desenvolupament de seminaris aplicats a l'estudi de Microbiologia a Podologia Paula Andrea Espinal Marín 2022PMD-UB/002 Actiu
I Fira virtual de microbiologia en l’àmbit de la infermeria Ester Fuste Dominguez 2022PMD-UB/003 Actiu
Millora de l’aprenentatge autònom en l’assignatura Dissenys de Recerca mitjançant material audiovisual: desenvolupament, implementació i avaluació Maria Isabel Núñez Peña 2022PMD-UB/005 Actiu
Open Learning Resources: Creació d'un canal de Youtube per a l'anàlisi psicomètrica amb Jamovi Georgina Guilera Ferré 2022PMD-UB/006 Actiu
El portafolis de pràctiques com a eina de reflexió i desenvolupament dels resultats d’aprenentatge de competències professionals i personals Cristina Roy Perez 2022PMD-UB/007 Actiu
Lliçons audiovisuals en Moodle per a l’aprenentatge autònom en el laboratori d’electromagnetisme Juan Marcos Fernandez Pradas 2022PMD-UB/008 Actiu
Avaluació continua de les practiques clíniques mitjançant rúbriques i diari reflexiu. Eduard Valmaseda Castellon 2022PMD-UB/009 Actiu
Cultura intergeneracional de la clínica d’economia familiar i social del Projecte dret al Dret. Aplicació als TFG del doble grau d’ADE-Dret. Cristina Poblet Farres 2022PMD-UB/010 Actiu
Implementació de simulacions interactives de física bàsica Jaume Guasch Inglada 2022PMD-UB/011 Actiu
Aprenentatge Actiu en la Química Física 2 Fermin Huarte Larrañaga 2022PMD-UB/014 Actiu
Implementación de un protocolo para mejorar la evaluación formativa y acreditativa en psicología social basada en pruebas de opción múltiple. Omar Saldaña Tops 2022PMD-UB/004 Actiu
GENINSEC: Disseny d’un Recurs Obert d’Aprenentatge en línia per a l’elaboració del Treball Final de Grau /Master en Ciències Socials amb perspectiva de gènere i interseccional. Jordi Bonet Marti 2021PID-UB/025 Actiu
Gamificació estructural d’una assignatura de didàctica de les ciències experimentals Gregorio Jiménez Valverde 2021PID-UB/024 Actiu
Podcast - Desenvolupament d'un medicament Víctor Fernández Dueñas 2021PID-UB/023 Actiu
Feedback interactiu i autoregulació de l’aprenentatge a una assignatura de primer curs del Grau de Farmàcia Anna Nardi Ricart 2021PID-UB/022 Actiu
Endinsa't en l'ètica i la bioètica clínica a través del PODCAST ANNA MARTA FALCO PEGUEROLES 2021PID-UB/021 Actiu
CONEIX-TE MILLOR A TU MATEIX ........o de com milloro en l'aprenentatge de l'anatomia des d'escenes quotidianes Àurea Navarro Sabaté 2021PID-UB/020 Actiu
Avaluació entre iguals amb eines web 2.0 i TIC amb professorat en formació inicial. Gregorio Jiménez Valverde 2021PID-UB/019 Finalitzat
Working group. Aprenentatge de les competències teòric-pràctiques del treball social de grup, una construcció collaborativa Belén Parra Ramajo 2021PID-UB/018 Finalitzat
Aproximació a la professió en una assignatura de primer curs del grau de Farmàcia JUAN SIMON PALLISE 2021PID-UB/017 Finalitzat
La incorporació de l’Educació per a la Sostenibilitat i els Objectius de Desenvolupament Sostenible en l’ensenyament i aprenentatge de les ciències experimentals en la formació inicial de mestres. Genina Calafell Subirà 2021PID-UB/016 Actiu
Una altra gamificació és possible: implementació de la gamificació per contribuir al desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre. Laia Lluch Molins 2021PID-UB/015 Actiu
Introducció de les analítiques d'aprenentatge a l'assignatura "Enginyeria Química" (semestre primavera) del Grau de Química per a la millora del procés d'ensenyament-aprenentatge Alexandra Elena Plesu Popescu 2021PID-UB/014 Finalitzat
Integració curricular + aprenentatge basat en projectes: engegant projectes audiovisuals que combinen assignatures i travessen semestres Hibai López González 2021PID-UB/013 Actiu
Innovació docent per a la conscienciació a les aules universitàries de la violència verbal sexista FERNANDO POLANCO MARTINEZ 2021PID-UB/012 Actiu
Dret i món digital. Una experiència d’aula inversa MONICA NAVARRO MICHEL 2021PID-UB/011 Finalitzat
DITIFET: Desenvolupament d'Iniciatives Tutoritzades d'Innovació Fetes amb Equips de Treball Jaime López Sánchez 2021PID-UB/010 Finalitzat
Aula inversa en esplacnologia humana Ivan Macía Vidueira 2021PID-UB/009 Actiu
Aprenentatge entre iguals a través de tallers i qüestionaris: estudi de la millora dels aprenentatges Roberto Rubio Nuñez 2021PID-UB/008 Finalitzat
Millorar la col·laboració entre escola i universitat per un pràcticum en connexió amb els reptes educatius de l’escola Eugènia Arús Leita 2021PID-UB/006 Finalitzat
Avaluació entre iguals per extendre l'aprentatge de problemes fora de l'horari de problemes Olga Casals Guillen 2021PID-UB/004 Actiu
Aprenentatge actiu a través del desenvolupament de projectes d’investigació social qualitativa ALBERTO MARTIN PEREZ 2021PID-UB/003 Actiu
Aplicació de metodologies d’aprenentatge no presencial a pràctiques de laboratori químic. Alba Tres Oliver 2021PID-UB/002 Finalitzat
Alfabetització visual de l'estudiant d'Història de l'Art: disseny d'un protocol per al desenvolupament de la competència específica de lectura i interpretació de fenòmens artístics EVA ALICIA GREGORI GIRALT 2021PID-UB/001 Finalitzat
Usos alternativos del Confidence Based Marking (CBM) en docencia mixta: evaluación diagnóstica y aprendizaje autorregulado para desarrollo de competencias profesionales ANA REMESAL ORTIZ 2020PID-UB/043 Finalitzat
Utilització d’una eina de gamificació virtual per a la consolidació i integració de coneixements essencials en Farmacologia F. JAVIER PALOMER TARRIDAS 2020PID-UB/042 Finalitzat
Programa de desenvolupament d’habilitats clíniques bàsiques en un escenari clínic simulat Carmen Gomez Vaquero 2020PID-UB/041 Finalitzat
Potenciació d’estratègies metacognitives en l’aprenentatge Maria Del Carmen Aguilera Ruiz 2020PID-UB/040 Actiu
Podem fer ApS virtual?: creació d’una plataforma de difusió d’activitats de Ciències de la Terra per a estudiants d’ESO ELISABET PLAYA POUS 2020PID-UB/039 Finalitzat
La conveniencia del aprendizaje inverso en el contexto del COVID-19: Una propuesta de trabajo en un entorno de docencia mixta a través del TBL. PATRICIA PANERO ORIA 2020PID-UB/038 Finalitzat
L’APRENENTATGE DE CERAMOLOGIA MEDIEVAL I POSTMEDIEVAL EN ENTORNS VIRTUALS: AULA INVERTIDA (FC) I ENTORNS PERSONALS D’APRENENTATGE (PLE) Esther Trave Allepuz 2020PID-UB/037 Finalitzat
Itineraris individualitzats per a un aprenentatge autoregulat ANTONIO RAMON BARTOLOME PINA 2020PID-UB/036 Finalitzat
Integració i Sincronització Curricular de COMPETÈNCIES Transversals i Horitzontals per Ampliar i Reforçar els Continguts Docents en l’Àrea de Circuits Electrònics i Projectes d’Enginyeria per a Enginyers Biomèdics. Jordi Colomer Farrarons 2020PID-UB/035 Actiu
Histozoomer JORDI VILAPLANA HORTENSI 2020PID-UB/034 Finalitzat
Metodologia docent basada en un Webquest per fomentar l’aprenentatge autònom i l’adquisició de competències especifiques associades a un Màster Universitari Elena Sanchez Lopez 2020PID-UB/033 Finalitzat
Aprenentatge servei per construir coneixement intergeneracional MARIA CRISTINA POBLET FARRES 2020PID-UB/031 Finalitzat
Aprenentatge i joc a Ciències de la Salut ANNA MANZANO CUESTA 2020PID-UB/030 Actiu
Adaptació de l’assignatura de Bioestadística a la metodologia d’aprenentatge en equips JOSE LUIS CARRASCO JORDAN 2020PID-UB/028 Finalitzat
“ImmunoEscapeRoom 2.0”: enigma a la xarxa M.JOSE RODRIGUEZ LAGUNAS 2020PID-UB/027 Actiu
0 Zero Jose Ricardo Trigo Jimenez 2020PID-UB/026 Finalitzat
EXPO-MOOC. Aprenentatge TIC del fons de Reserva de la UB en perspectiva de gènere Maria Adela Fargas Peñarrocha 2020PID-UB/025 Actiu
Estratègies de docència mixta aplicades als alumnes de Llatí de primer curs SALVADOR IRANZO ABELLAN 2020PID-UB/024 Finalitzat
SLIDE-4-U: Construcció de la classe a través de les diapositives explicades pels estudiants Francisco José Pérez Cano 2020PID-UB/023 Finalitzat
PROPOSTA EDUCATIVA DE GAMIFICACIÓ INTERUNIVERSITÀRIA Núria Guasch Ferre 2020PID-UB/022 Actiu
Promoure estratègies d’aprenentatge col·laboratiu basades en creative methods per afavorir la participació activa dels estudiants en accions en grup FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ 2020PID-UB/021 Finalitzat
Projecte d’entrenament del procés d’administració de medicació mitjançant la simulació d’alta fidelitat en el Grau d’Infermeria Marta Raurell Torreda 2020PID-UB/020 Finalitzat
Pràctiques de comunicació intercultural en grups internacionals MERCE BERNARDO VILAMITJANA 2020PID-UB/019 Finalitzat
PRACTIC-HEM: de l’aprenentatge dirigit i presencial a l’aprenentatge autònom i virtual MARGARIDA CASTELL ESCUER 2020PID-UB/018 Finalitzat
Millorar l’aprenentatge de Disseny d'Experiments per la incorporació de l’avaluació continuada mitjançant qüestionaris personalitzats ESTEBAN VEGAS LOZANO 2020PID-UB/017 Finalitzat
Desenvolupament i avaluació d’un cas pràctic integrador i transversal al Màster Universitari de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments Elena Sanchez Lopez 2020PID-UB/016 Finalitzat
L’art com a eina singular d’aprenentatge. Iniciació en la pràctica docent dels futurs mestres d’Educació Infantil a través de l’aula inversa. Miriam González Sanz 2020PID-UB/015 Finalitzat
L’aprenentatge de competències ètiques en la formació de Màster Amèlia Tey 2020PID-UB/014 Finalitzat
lmplementació de la metodologia JITT a la docència de Ciència de Materials interuniversitària MERCE SEGARRA RUBI 2020PID-UB/013 Finalitzat
Les fonts online, un recurs essencial per a recerques en Història de l’Àfrica Gustau Nerin Abad 2020PID-UB/012 Finalitzat
Implementació de la metodologia d’aula inversa - modalitat ensenyament a temps (JITT) - a l’assignatura de Ciència de Materials del Grau de Química M. ELENA XURIGUERA MARTIN 2020PID-UB/011 Finalitzat
Implementació de la ludificació com a eina de millora de l’assignatura de química dels aliments a través d’un entorn personal d’aprenentatge interactiu: incorporació de l’eina H5p. Anna Tresserra Rimbau 2020PID-UB/010 Finalitzat
Fitxa Molecular Josep Saura Marti 2020PID-UB/009 Finalitzat
Elaboració d’un dossier d’aprenentatge digital per a l’assignatura “Història i cultures dels EEUU” (2on curs Estudis anglesos, Departament de Llengües i Literatures Modernes i Estudis Anglesos) Teresa Requena Pelegri 2020PID-UB/008 Finalitzat
El taller d’artista presencial i virtual Maria Montserrat Lopez Paez 2020PID-UB/007 Actiu
Edició Filològica de Textos (Literatures Hispàniques) Blanca Ripoll Sintes 2020PID-UB/006 Finalitzat
Creació d'un equip docent per a la incorporació coordinada de l’aprenentatge per projectes en assignatures de la menció Seguretat internacional (Grau de Seguretat) Rosa Ana Alija Fernández 2020PID-UB/005 Finalitzat
Comunitats d’aprenentatge mitjançant el mòbil: competència plurilingüe i paisatge lingüístic Joan-Tomas Pujolà Font 2020PID-UB/004 Finalitzat
Com millorar la pronunciació i expressió en llengua anglesa a l'assignatura Poesia Britànica William Charles Phillips Mockford 2020PID-UB/003 Finalitzat
Aula inversa de diagnòstic i indicacions de l’exodòncia quirúrgica de les terceres molars incloses ( 3Ms) Mª Angeles Sánchez Garcés 2020PID-UB/002 Finalitzat
Atén i atent/a. Estratègies per millorar l'assistència i l'aprofitament de les classes presencials Anna Vidal Alabró 2020PID-UB/001 Finalitzat
Coordinació d’assignatures i equips docents de primer curs de Sociologia per al foment de la competència transversal de millora dels aprenentatges i la responsabilitat Jordi Mundó Blanch 2020PID-UB/032 Finalitzat
UNA NOVA PROPOSTA DIDÀCTICA PER A L’ESTUDI DE MATERIALS CERÀMICS D’ÈPOCA MEDIEVAL: APRENENTATGE AUTÒNOM I ENTRE IGUALS A PARTIR DEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES Esther Trave Allepuz 2018PID-UB/033 Finalitzat
Team-based Learning a Farmacologia Fernández Dueñas,Víctor 2019PID-UB/040 Finalitzat
Millora del rendiment dels estudiants de Fisiologia i Fisiopatologia del grau de Farmàcia a través de l’aprenentatge pràctic. Cambras Riu, Trinitat 2019PID-UB/039 Finalitzat
Espai vivencial del/a psicòleg/oga clínic/a Salla Martinez, Marta 2019PID-UB/038 Finalitzat
Millora i continuació del projecte: L’aula invertida com a eina de reflexió i aprenentatge proactiu en Fisiologia Martinez Soler, Josefina 2019PID-UB/037 Actiu
Promoción de la competencia investigadora en estudiantes de magisterio: edumemorias en las aulas universitarias Saez Rosenkranz, Isidora V. 2019PID-UB/036 Finalitzat
Els TFG de la Facultat de Biologia 10 anys després de Bolonya. Adequant l’avaluació a la situació actual: La diversitat de TFG requereix diversitat rúbriques. Llorente Cabrera, Gustavo A. 2019PID-UB/035 Finalitzat
rUBot-coop: Plataforma d’Aprenentatge Cooperatiu de Robòtica de la Universitat de Barcelona Puig Vidal, Manel 2019PID-UB/034 Finalitzat
Reconeixement dels sabers de les persones al Grau de Treball social a través de l’art Duran Monfort, Paula 2019PID-UB/033 Actiu
PROPOSTA DE NOVA METODOLOGIA DOCENT PER MILLORAR L’ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES GENERALS I ESPECÍFIQUES ASSOCIADES A LES ECONOMETRIES DE GRAU I MÀSTER Di Paolo, Antonio 2019PID-UB/032 Actiu
Millorar l’aprenentatge autònom potenciant l’atribució de sentit dels estudiants de Psicologia de l’Educació dels ensenyaments de mestre Colomina, Rosa Maria 2019PID-UB/031 Finalitzat
Llengua oral i ioga. De la consciència a la ciència? Carrera Sabaté, Josefina 2019PID-UB/030 Finalitzat
La transversalitat al Grau de Treball social Quiroga Raimundez, Violeta 2019PID-UB/029 Actiu
Integració de pràctiques artístiques d’intervenció mural en entorns educatius. Font Company, Enric 2019PID-UB/027 Finalitzat
Feminismo de consumo lento (lecturas) y de producción de masas (piezas audiovisuales positivas) para el empoderamiento crítico en formación del profesorado. Barriga-Ubed, Elvira 2019PID-UB/026 Finalitzat
El món social a l’aula. Estratègies d’intercanvi per a l’aprenentatge contextualitzat. Padrós Cuxart, Maria 2019PID-UB/025 Finalitzat
Desenvolupament de les competències d’escriptura acadèmica en assignatures de Psicologia del Desenvolupament Rivero Garcia, M. Magdalena 2019PID-UB/024 Finalitzat
Dels coneixements a les competències a través de l'estudi de casos Amat Miralles, Concepció 2019PID-UB/023 Finalitzat
Introducció del aula inversa en Anestesiologia, Cirurgia i Odontologia Sabaté Pes, Antoni 2019PID-UB/028 Finalitzat
Adquisició de competències transversals i classe inversa Blasco Martel, Yolanda 2019PID-UB/041 Finalitzat
Accions docents per a millorar el nivell del registre acadèmic escrit en llengua espanyola, dels estudiants de Filologia Illamola i Gómez, Cristina 2019PID-UB/021 Finalitzat
Us del portafoli per millorar l'aprenentatge teóric-pràctic en Cirugía Bucal Sánchez Garcés, Maria Ángeles 2019PID-UB/020 Finalitzat
L’AVALUACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP Civera Lopez, Maria Isabel Ursula 2019PID-UB/019 Finalitzat
Los Datos abiertos y sus posibilidades en el mundo de la empresa mediante Learning by Doing con Moodle Marin Feria, Susana 2019PID-UB/018 Finalitzat
Implementació de processos d’avaluació entre iguals per contribuir al desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre en el Grau de Mestre d’Educació Primària. Pons Seguí, Laura 2019PID-UB/017 Finalitzat
Habilitats orals i elevator pitch: millora de les competències emprenedores i proposta de rúbrica avaluativa Villanueva Baselga, Sergio 2019PID-UB/016 Finalitzat
Farmacologia de Recerca i Innovació Fernández Dueñas, Victor 2019PID-UB/015 Actiu
Ens preparem pel futur! Feliu Torruella, Maria 2019PID-UB/014 Finalitzat
El Practicum com a eix vertebrador del grau de Pedagogia: vers la internacionalització de les Pràctiques Externes Rajadell Puiggròs, Núria 2019PID-UB/013 Actiu
El portafoli multimodal: un plantejament innovador de documentació, recerca i comunicació d’evidències a través dels llenguatges artístics en el Pràcticum d’Educació Infantil Marin Cos, Estel 2019PID-UB/012 Finalitzat
Dret i món digital. L'aprenentatge digital del Dret a través del PBL Navarro Michel, Mónica 2019PID-UB/011 Finalitzat
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES A LAS ASIGNATURAS DE PRACTICAS EXTERNAS DEL GRADO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS Y DEL MÁSTER DE DESARROLLO E INNOVACIÓN DE ALIMENTOS Llorach Asuncion, Rafael 2019PID-UB/008 Finalitzat
Introducción de SEMrush como metodología de aprendizaje para el desarrollo de competencias profesionales Argila Irurita, Ana Maria 2019PID-UB/001 Finalitzat
La dramatització com a recurs d’aprenentatge i avaluació formativa Bellatti, Ilaria 2019PID-UB/002 Finalitzat
MILLORANT COMPETÈNCIES DELS FUTURS TÈCNICS FARMACÈUTICS D'INDUSTRIA: QUALITAT TOTAL I ZERO ERRADES Garcia Montoya, Encarnacion 2019PID-UB/003 Finalitzat
Respirem: de fora endins i de dins enfora Navarro Sabaté, Àurea 2019PID-UB/004 Finalitzat
SIMULACIÓ DE ROLS EN UN ESCENARI REAL. PRÀCTIQUES ESCENIFICADES A L’ASSIGNATURA DE LABORATORI I INSTRUMENTACIÓ BIOMÈDICA Navarro Sabaté, Àurea 2019PID-UB/005 Finalitzat
DISSENY D’ACTIVITATS D’APRENENTATGE BASADES EN LA SIMULACIÓ A LA MATÈRIA DIETOTERÀPIA Urpi Sarda, Mireia 2019PID-UB/006 Finalitzat
El Design Thinking i la co-creació com a eina estratègica per repensar espais d’aprenentatge Torres Carceller, Andres 2019PID-UB/007 Finalitzat
Introducció de l'us de casos a l'ensenyament pràctic de l'Anatomia dins el grau de Ciències Biomèdiques Martínez Martínez, Laura Mònica 2019PID-UB/009 Finalitzat
REPLANTEJAMENT DEL DISSENY I SISTEMA D’AVALUACIÓ DEL TREBALL FINAL DE GRAU EN EL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA Pérez Bosch, Maria 2019PID-UB/010 Finalitzat
Xarxes socials i canvi climàtic: creació plataformes digitals per a la difusió del coneixement, la sensibilització social i la promoció de la sostenibilitat Carnicer Cols, Jofre 2019PID-UB/022 Finalitzat
Projecte Portfoli Vinuesa Aumedes, Teresa 2018PID-UB/B09 Finalitzat
Gamificació per millorar el coneixement dels infermers sobre les malalties infeccioses i conscienciar-los de la problemàtica de resistència als antibiòtics Fuste Dominguez, Ester 2018PID-UB/B32 Finalitzat
“ImmunoEscapeRoom”: fins que no n’aprenguis, no en sortiràs Rodríguez Lagunas, Maria José 2018PID-UB/019 Finalitzat
Transformació de l’activitat de Treball en Equip tradicional en Aprenentatge basat en Projectes Termes Rife, Montserrat 2018PID-UB/031 Finalitzat
Adaptació de les metodologies d'aprenentatge just a temps i d'instrucció entre parells al cas de grups nombrosos Berral Serrano, Antonio 2018PID-UB/030 Finalitzat
Innovació en l'ambientalització curricular de la Botànica en el grau de Farmàcia: Jardins per a la salut Blanche Verges, César 2018PID-UB/034 Finalitzat
Pensament reflexiu sobre l´ús dels estils de comunicació i habilitats socials en la pràctica assistencial d’Infermeria Puig Llobet, Monserrat 2018PID-UB/040 Finalitzat
L'e-Carpeta docent com a eix de l'aprenentatge i l'avaluació entre iguals Torres Carceller, Andres 2018PID-UB/038 Finalitzat
ViquiEDU: involucrant a l’alumnat dels Graus d’Educació en la creació de continguts educatius en obert a Viquipèdia Ruiz Eugenio, Laura 2018PID-UB/035 Finalitzat
Metodologia de l'aula inversa, treball col·laboratiu i inclusiu en l'ensenyament del Dret Penal Joshi Jubert, Ujala 2018PID-UB/041 Finalitzat
MOLECULAR GAMES, una eina d’aprenentatge autònom gamificat de Biologia Molecular Saura Marti, Josep 2018PID-UB/028 Finalitzat
Aprenentatge mòbil en el desenvolupament de la competència plurilingüe en comunitats d’aprenentatge Pujolà Font, Joan-Tomàs 2018PID-UB/027 Finalitzat
Sistema de rúbriques avaluatives: una eina interfacultativa per afavorir la competència digital en el context de l’educació artística Torres Carceller, Andres 2018PID-UB/037 Finalitzat
Simulació de resolució de conflictes Guixe Nogues, Elena 2018PID-UB/039 Finalitzat
Desactivant prejudicis: formació dels futurs i futures professionals per a l'atenció a la diversitat social i cultural De Botton Fernández, Lena 2018PID-UB/036 Finalitzat
Metodologia “Pecha Kucha” per promoure la gestió de la informació i el temps en les presentacions a classe Pérez Cano, Francisco Jose 2018PID-UB/032 Finalitzat
ESTRATÈGIES D’AULA INVERSA BASADES EN EINES WEB 2.0 PER A LA MILLORA DEL PROCÉS D’APRENENTATGE DE L’ESTUDIANT Serrano Plana, Nuria 2018PID-UB/029 Finalitzat
Comunicació de l’ús responsable dels fàrmacs amb mitjans audiovisuals: un projecte d’aprenentatge i servei per a la divulgació de la importància del compliment terapèutic dels fàrmacs més prescrits. García Asensio, M. Ángeles 2018PID-UB/026 Finalitzat
Introducció de la docència per projectes en el Grau de Seguretat – Menció seguretat internacional Rosa Ana Alija Fernández 2018PID-UB/025  Finalitzat
Estratègies en la construcció del Relat per a l'estudiant de Taller de Creació III i Treball Final de Grau en Belles Arts Antonia Coll Florit 2018PID-UB/024 Finalitzat
Docutrans: Aprenentatge transversal en la recerca d’informació Parra Ramajo, M. Belen 2018PID-UB/022 Finalitzat
Coordinació docent horitzontal a primer curs de Dret amb metodologia predominant d'aula invertida Max Turull Rubinat 2018PID-UB/021 Finalitzat
Classes 50/50: La incorporació de l'aprenentatge actiu en el Dret Públic Araguas Galcera, Irene 2018PID-UB/018 Finalitzat
Desenvolupament integrat de les competencies transversals ub mitjançant l'ABP virtual Dorio Alcaraz, Inmaculada 2018PID-UB/017 Finalitzat
Simulación como metodología docente en el área de Educación de la Universidad de Barcelona Serrat Antoli, Nuria 2018PID-UB/015 Finalitzat
Portem el laboratori a l’aula i l’aula al laboratori per millorar l’assoliment d’aprenentatges i competèncie Elisabet Fuguet Jordà 2018PID-UB/012 Finalitzat
Millora de l’aprenentatge autònom de les assignatures de Matemàtiques dels graus d’Economia i ADE mitjançant la utilització de qüestionaris Moodle Mercedes Boncompte Pons 2018PID-UB/010 Finalitzat
`Estratègies per afavorir l’aprenentatge a l’assignatura de Laboratori de Química Analítica mitjançant metodologies d’aprenentatge basat en la resolució de problemes i avaluació formativa Pestanyes primàries Estela Gimenez Lopez 2018PID-UB/008 Finalitzat
Disseny i coordinació de l’itinerari teòric i pràctic de les assignatures cronoculturals del Grau d’Arqueologia de temàtica corresponent a la Prehistòria, Protohistòria i Antiguitat Javier Mangado Llach 2018PID-UB/006 Finalitzat
Desenvolupament i aplicació d’estratègies d’Aula invertida en assignatures relacionades amb la Química i l’Anàlisi Química (AUQAQ) Alex Tarancon Sanz 2018PID-UB/005 Finalitzat
Canviant l’enfoc de les assignatures de Màster: aplicació de l’aprenentatge basat en projectes com una nova eina de treball actiu Barbara Arias Samperiz 2018PID-UB/002 Finalitzat
Competencia estratégica de aprender a aprender: metacognición y autoregulación del proceso formativo Llanes Ordoñez, Juan 2018PID-UB/003 Finalitzat
Comprensió de la filosofia a través de l'Escola d'Atenes de Rafael M. MARGARITA MAURI ALVAREZ 2018PID-UB/004 Finalitzat
Èpoques geològiques i fòssils: com gamificar-ho a l’aula Xavier Delclós Martínez 2018PID-UB/023 Finalitzat
“Cell_fis”: Aprenentatge de la física amb telèfons mòbils (cellphones): eines i recursos per a estudiants de física del Grau de Geologia. Anna Martí Castells 2018PID-UB/020 Finalitzat
Ús del portafoli electrònic com a eina digital d’aprenentatge i avaluació a la formació de mestres i pedagogs Mentado Labao, Trinidad Y. 2018PID-UB/016 Finalitzat
Recuperació de la memòria històrica i la dignitat dels barris del Camp de la Bota i de la Mina: un projecte transmèdia d’aprenentatge i servei, col.laboratiu i multidisciplinari Lydia Sánchez Gómez 2018PID-UB/014 Finalitzat
Proposta d’adaptació curricular de continguts en història medieval: Tècniques i materials per a l’aprenentatge autònom M. Karen Álvaro Rueda 2018PID-UB/013 Finalitzat
Noves estratègies d’aprenentatge amb avaluació continuada formativa i acreditativa en l’assignatura “Espectrometria de Masses” del Màster Universitari en Química Analítica Oscar Nuñez Burcio 2018PID-UB/011 Finalitzat
El treball col•laboratiu en xarxa –web 2.0, blog- per aconseguir un major aprenentatge i aprofundiment social i ètic Elias Andreu, Marina 2018PID-UB/007 Finalitzat
Avaluació formativa i coavaluació a través de l’entorn d’aprenentatge virtual Moodle en la formació didàctica del professorat de secundària Silvestre Angles, Sara 2018PID-UB/001 Finalitzat
Les infografies com a estratègia d’innovació docent per millorar competències MARTINEZ DE ALBENIZ SALAS, F.J. 2017PID-UB/047 Finalitzat
Fem una wiki! El treball col·laboratiu online com a eina per promoure el coneixement i la motivació en els alumnes de primer de grau. RAMON CASAS, MARTA 2017PID-UB/045 Finalitzat
DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017 López Paez, Maria Montserrat 2017PID-UB/046 Finalitzat
La autoevaluación, herramienta para favorecer la autoconsciencia del aprendizaje. MARIA CARMEN LERIA MORILLO 2017PID-UB/044 Finalitzat
El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química MONTSERRAT IBORRA URIOS 2017PID-UB/043 Finalitzat
Formas innovadoras para contrarrestar las desigualdades sociales (FINCODES) Antonia Collado Sevilla 2017PID-UB/042 Finalitzat
Introducció dels telèfons mòbils en la docència sobre Economia del Sector Públic Daniel Albalate Del Sol 2017PID-UB/036 Finalitzat
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. Barriga Ubed, Elvira 2017PID-UB/035 Finalitzat
Gestió de grans grups en les tutories dels Treballs de Fi de Grau a Història Contemporània. JORDI IBARZ GELABERT 2017PID-UB/041 Finalitzat
Biblioteca d'aplicacions Shiny per a un primer curs d’Anàlisis de Dades Multivariants FERRAN REVERTER COMES 2017PID-UB/034 Finalitzat
ELABORACIÓ D’ENTRADES AMB CONTINGUTS DE GÈNERE PER PUBLICAR EN WIQUIPEDIA/WIKIPEDIA MARIA JESUS LAMA LOPEZ 2017PID-UB/040 Finalitzat
Desenvolupament dels sabers educatius dels i les estudiants mitjançant estratègies narratives Lopez Carretero, Asumcion 2017PID-UB/032 Finalitzat
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències JORGE LABANDA ANGULO 2017PID-UB/031 Finalitzat
Fem de consultors! La geoquímica des d’un punt de vista pràctic. Cristina Domenech Orti 2017PID-UB/039 Finalitzat
Iniciació al treball amb fons d’arxiu en dues assignatures optatives d’Història Medieval MIREIA COMAS VIA 2017PID-UB/030 Finalitzat
“Visions biculturals”: activitats d’aprenentatge servei als Estudis Àrabs MONTSERRAT DIAZ FAJARDO 2017PID-UB/029 Finalitzat
El portafoli d’aprenentatge i reflexió a l’ensenyament de la didàctica de les ciències socials Sáez Rosenkranz, Isidora 2017PID-UB/038 Finalitzat
Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva Romeo Delgado, Marina 2017PID-UB/033 Finalitzat
Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada Buyreu Juan, Jordi 2017PID-UB/028 Finalitzat
Ensenyament- Aprenentatge cooperatiu mitjançant l’Aula Invertida Montane Lopez, Alejandra 2017PID-UB/023 Finalitzat
Avaluació continuada a Matemàtiques mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle VEGAS LOZANO, ESTEBAN 2017PID-UB/024 Finalitzat
L’APRENENTATGE DEL DRET CIVIL DE LA PERSONA A PARTIR DE LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMÀTIQUES VINCULADES A SITUACIONS REALS Zahino Ruiz, Maria Luisa 2017PID-UB/022 Finalitzat
L’aula invertida al Grau d’Estudis Anglesos Enric Monforte 2017PID-UB/021 Finalitzat
L’aula invertida dinàmica com a eina reflexiva i proactiva en l’aprenentatge de l’estudiant PEREZ CANO, FRANCISCO JOSE 2017PID-UB/026 Finalitzat
L’ensenyament de l’estadística a través del flipped classroom PEREZ MARIN, ANA MARIA 2017PID-UB/020 Finalitzat
Exposició Virtual. Formació i avaluació per competències a una assignatura de Màster GARI DE AGUILERA, BLANCA 2017PID-UB/027 Finalitzat
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback RIVERO GARCIA, M. NAGDALENA 2017PID-UB/019 Finalitzat
La lectura de clàssics en l'actualitat Díaz Anabitarte, Aitor 2017PID-UB/018 Finalitzat
La participació dels estudiants en el procés d'avaluació Folgueiras Bertomeu, Pilar 2017PID-UB/025 Finalitzat
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Ida, Mauro 2017PID-UB/017 Finalitzat
Física computacional: un laboratorio de programación colaborativa JULIA DIAZ, BRUNO 2017PID-UB/013 Finalitzat
Aprenentatge integrat d'arts gràfiques, 1: base de dades i glossari Moret Viñals, Oriol 2017PID-UB/016 Finalitzat
Implantació de l’aprenentatge basat en problemes i projectes, i adopció del software lliure R en les assignatures amb contingut quantitatiu de 3r i 4rt curs del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració Muñoz Mendoza, Jordi 2017PID-UB/012 Finalitzat
Aplicació de les metodologies "Aprenentatge Basat en Equips”, "Aula Invertida" i “Tests freqüents” per a les assignatures de Macroeconomia del Grau en Economia Vilalta Bufi, Montserrat 2017PID-UB/015 Finalitzat
Lectura comentada dels clàssics de la pedagogia contemporània Garcia Farrero, Jordi 2017PID-UB/011 Finalitzat
Video Tutorial de Estadistica Aplicada a las Relaciones Laborales PEREZ DOMINGO, MARIA REYES 2017PID-UB/009 Finalitzat
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Perez Palma, Laura 2017PID-UB/010 Finalitzat
Pràctiques de feedback participat per a la millora del rendiment a l’assignatura Farmàcia Galènica I HALBAUT BELLOWA, LYDA 2017PID-UB/003 Finalitzat
Coordinació i disseny de l'itinerari de pràctiques de les assignatures de temàtica medieval i postmedieval del grau d'Arqueologia SOLE BARJAU; QUERALT 2017PID-UB/006 Finalitzat
Aula MOOC FARGAS PEÑARROCHA, MARIA ADELA 2017PID-UB/008 Finalitzat
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa GRANÉ ORÓ, MARIA 2017PID-UB/005 Finalitzat
L’ús d’apps de telèfon mòbil per a la consolidació de conceptes abstractes de percepció auditiva. NAVARRA ORDOÑO, JORDI 2017PID-UB/004 Finalitzat
AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES A L’ASSIGNATURA DE PRACTIQUES EXTERNES DEL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA URPI SARDA, MIREIA 2017PID-UB/007 Finalitzat
Revisió de rúbriques d'avaluació i altres propostes de millora del TFG a Gestió i Administració Pública PEREZ MONEO AGAPITO, MIGUEL 2017PID-UB/002 Finalitzat
Sistema de feedback basat en els errors més freqüents en l’assignatura Dissenys de Recerca NUÑEZ PEÑA, M.ISABEL 2017PID-UB/001 Finalitzat
Projecte d’integració curricular de la simulació d’alta fidelitat en el Grau d’Infermeria Marta Raurell Torreda 2016PID-UB/031 Finalitzat
Estratègies d'aprenentatge BYOD (Bring Your Own Device): l'autoavaluació a classe amb dispositius mòbils mitjançant Socrative Simon Pallisé, Joan 2016PID-UB/030 Finalitzat
Blended T-BL Font Ribas, Antoni 2016PID-UB/029 Finalitzat
Aplicació de millores en la metodologia d’estudi dels alumnes de primer curs del grau d’Estudis Literaris a través del treball col·laboratiu Escudero Prieto, Victor 2016PID-UB/018 Finalitzat
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals Garcia Asensio, M. Angeles 2016PID-UB/026 Finalitzat
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Sabariego Puig, Marta 2016PID-UB/028 Finalitzat
La introducció a les polítiques públiques a partir del treball deductiu amb casos Medir Tejado, Lluis 2016PID-UB/027 Finalitzat
APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ Povedano i Ferré, Rosa 2016PID-UB/025 Finalitzat
P2P4L2L (Peer to Peer for Learning to Learn) Cano Garcia, Maria Elena 2016PID-UB/024 Finalitzat
Projecte d’innovació docent per la millora de la coordinació tutor-empresa-estudiant de l’assignatura Pràctiques Externes del Màster Oficial de Direcció d’Empreses de l’Esport Triado Ivern, Xavier Maria 2016PID-UB/023 Finalitzat
Aprendre ensenyant i ensenyant a aprendre la pronúncia del català: una proposta d’Aprenentatge Servei i de tutorització entre iguals en estudiants anglòfons i estudiants del grau de Filologia catalana de la UB Carrera Sabate, Josefina 2016PID-UB/022 Finalitzat
Recerca efectiva i expressió oral i escrita a l'assignatura "Poesia Britànica" Cornelis, M. Renes 2016PID-UB/021 Finalitzat
Biblioteca d'aplicacions Shiny en assignatures introductòries d'Estadística Vegas Lozano, Esteban 2016PID-UB/020 Finalitzat
Repensar les activitats del campus per aprendre: anàlisis útils del registres d’aprenentatge. Fernandez Borras, Jaime 2016PID-UB/019 Finalitzat
Identificació dels factors que incideixen en l'abandonament dels estudiants de la Facultat de Filologia Perea Sabater, Maria Pilar 2016PID-UB/017 Finalitzat
Portfoli de pràctiques a l'aprenentatge de coneixements mèdics Fernandez Sola, Joaquin 2016PID-UB/016 Finalitzat
Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació Benavente Moreno, Fernando Julian 2016PID-UB/014 Finalitzat
Millora de la implicació de l’alumne en Disseny i Síntesis de Sistemes Digitals fent ús d’eines d’avaluació continuada i debats en grup Alonso Casanovas, Oscar 2016PID-UB/013 Finalitzat
Innovant en la matèria d’acció socioeducativa en els estudis de pedagogia i d’educació social: la resolució de casos Fuentes Pelaez, Nuria 2016PID-UB/012 Finalitzat
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Martinez Perez, Sandra 2016PID-UB/011 Finalitzat
Implementació d’aules virtuals (Blended-Learning) per a l’aprenentatge dels continguts teòrics abans de la realització de pràctiques de laboratori integrades en l’assignatura Operacions Unitàries II Labanda Angulo, Jordi 2016PID-UB/010 Finalitzat
Disseny i renovació del material docent de les assignatures de textos de primer i segon curs de lʹàrea de filologia llatina del grau de filologia clàssica Borrell Vidal, Esperança 2014PID-UB/078 Finalitzat
L’ús de les TICs per la millora del seguiment en la preparació dels exàmens finals Celdrán Castro, Montserrat 2015PID-UB/T08 Finalitzat
Materials audiovisuals en el context educatiu Casulleras Closa, Josep 2015PID-UB/T07 Finalitzat
Proposta de creació d’un nou Grau d’Escriptura i Creació Literària Montetes-Mairal Laburta, Noemi 2015PID-UB/T05 Finalitzat
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Vidal Martinez, Maria Nieves 2016PID-UB/005 Finalitzat
El desenvolupament d’habilitats i competències amb la participació en un Moot d’arbitratge internacional en Dret de l’empresa i el mercat. Font Ribas, Antoni 2016PID-UB/009 Finalitzat
Activitats pràctiques i millora dels aprenentatges. Disseny, planificació i implantació d’un itinerari de pràctiques definit per competències a l’assignatura «Història Medieval» (Graus d’Història i Arqueologia). Soler Sala, Maria 2016PID-UB/004 Finalitzat
Els Estudis de Filologia: Ocupabilitat i Projectes Professionals Miralpeix Pujol, Immaculada 2015PID-UB/T06 Finalitzat
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Perez Canals, Enrique 2015PID-UB/T03 Finalitzat
Aprenentatge basat en projectes (ABP) en el marc d'una experiència d'aprenentatge-servei (APS) interuniversitària en enginyeria Segarra Rubi, Merce 2016PID-UB/008 Finalitzat
Formació dels Professionals de la Sociologia basada en Recerca i Impacte Social Aubert Simon, Adriana 2015PID-UB/T04 Finalitzat
Potenciació de les TIC dins l'àmbit docent de l'Antropologia Social (Programa de Retenció de Talent per mèrits docents UB) Horta Calleja, Gerard 2015PID-UB/T02 Finalitzat
Disseny i implementació de tasques d'avaluació formativa a l'assignatura "Teatre britànic contemporani: noves tendències" Aragay Sastre, Mireia 2016PID-UB/007 Finalitzat
Traducció solidària Rion Tetas, Rosanna 2016PID-UB/003 Finalitzat
Estàs preparat per treballar en el laboratori? Prat Aixela, Josefa 2016PID-UB/002 Finalitzat
Disseny de rúbriques per a l’avaluació de consultes guiades a corpus online sobre qüestions de llengua i lingüística alemanyes Calvet Creizet, Mireia 2016PID-UB/001 Finalitzat
Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe Pujola Font, Joan Tomas 2015PID-UB/050 Finalitzat
Competències transversals en Ciències Socials i Jurídiques M.LUISA RODRIGUEZ MORENO 2013PID-UB/012 Finalitzat
Optimització de l’ús que fa l’alumnat del campus virtual Moodle Puigcerver Olivan, Manuel 2015PID-UB/049 Finalitzat
Aplicació de l’Aprenentage Servei a la Facultat de Biologia: implementació d’iniciatives que promoguin el desenvolupament sostenible del nostre entorn Esparza Pages, Mireia 2015PID-UB/048 Finalitzat
Tutoria entre iguals d’escriptura acadèmica en alemany llengua estrangera Fernández-Villanueva, Marta 2015PID-UB/044 Finalitzat
Ensenyament / Aprenentatge de la pronúncia del català entre iguals. Una experiència d’aprenentatge i servei entre estudiants dels graus de Filologia catalana i de Comunicació i indústries culturals Carrera Sabate, Josefina 2015PID-UB/043 Finalitzat
Estratègies narratives per afavorir l'aprenentatge del pensament complex Sangrà Boladeres, Antoni 2015PID-UB/046 Finalitzat
Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria Colina Torralva, Fco Javier 2015PID-UB/047 Finalitzat
Tutories de competència intercultural per a la mobilitat internacional (alemany) Panades Guerrero, Marta 2015PID-UB/045 Finalitzat
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Torres Gallardo, Begoña 2015PID-UB/042 Finalitzat
Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica Benedi Gonzalez, Carles 2015PID-UB/041 Finalitzat
Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor Perez Cano, Francisco Jose 2015PID-UB/040 Finalitzat
Estratègia d’aprenentatge interactiu per a la millora de l’aplicació de la competència matemàtica a l'entorn de la Farmàcia Galènica Halbaut Bellowa, Lyda 2015PID-UB/039 Finalitzat
Análisis DAFO (Debilidades, Amenzas, Fortalezas y Oportunidades) para el examen integral y propuesta de mejora de los resultados de evaluación de la asignatura Derecho romano Panero Oria, Patricia 2015PID-UB/038 Finalitzat
L'aprenentatge del Dret en anglès: una experiència pilot de millora en l'aprenentatge i en l’avaluació simultanis dels continguts jurídics i de la competència lingüística MARKUS GONZALEZ BEILFUSS 2015PID-UB/035 Finalitzat
Moodle como herramienta de soporte para el desarrollo de los TFG (Module Book) Marin Feria, Susana 2015PID-UB/034 Finalitzat
La perspectiva de gènere en la pràctica docent d´assignatures d’Història i d’Economia a diferents graus. Carbonell Esteller, Montserrat 2015PID-UB/033 Finalitzat
Avaluació continuada a Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Vegas Lozano, Esteban 2015PID-UB/032 Finalitzat
Desenvolupament d’un model d’avaluació continuada multidisciplinari i retroactiu de les matèries troncals del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica. Pubill Sanchez, David 2015PID-UB/031 Finalitzat
Análisis de pseudociencias en el aula para promover el pensamiento crítico Barberia Fernandez, Itxaso 2015PID-UB/030 Finalitzat
ViquiPsicologia: L'ús de la Viquipèdia per a la millora de la competència comunicativa per escrit Gallardo Pujol, David 2015PID-UB/029 Finalitzat
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Contreras Barcelo, Elisabet 2015PID-UB/028 Finalitzat
Nova estratègia formativa per a l'adquisició i avaluació de competències específiques dels estudiants de Farmàcia en el servei professional farmacèutic relacionat amb els medicaments complexos Modamio Charles, M. Pilar 2015PID-UB/027 Finalitzat
Teixint identitats professionals. Autoconeixement i Treball Social Bañez Tello, Tomasa 2015PID-UB/026 Finalitzat
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Morin Fraile,Victòria 2015PID-UB/150 Finalitzat
El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants Gimenez Farreras, Jaime 2015PID-UB/021 Finalitzat
Integració de coneixements: “Donant sentit al que estudia un futur Podòleg” Manzano Cuesta, Anna 2015PID-UB/017 Finalitzat
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Gutiérrez Maldonado, José 2015PID-UB/022 Finalitzat
Integració de coneixements de diferents matèries a través d’un treball col·laboratiu en xarxa. Experiència pilot en els graus del Campus de l’Alimentació Domenech Cabrera, Oscar 2015PID-UB/018 Finalitzat
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Mendez Lloret, Maria Isabel 2015PID-UB/023 Finalitzat
Aprenentatge entre iguals: Mentre tu aprens jo consolido els meus coneixements Vidal Alabró, Anna 2015PID-UB/019 Finalitzat
Anàlisi crítica i producció de textos acadèmics Bernat Padro Nieto 2015PID-UB/024 Finalitzat
Activitats d’aprenentatge per a la millora en l’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes Urpi Sarda, Mireia 2015PID-UB/020 Finalitzat
La capacitat en el Dret civil Ginebra Molins, Maria Esperança 2015PID-UB/025 Finalitzat
El portafolis de pràctiques externes del màster d'accés a l'advocacia Font Ribas, Antoni 2015PID-UB/015 Finalitzat
Avaluació formativa per a estudiants de primer curs Gemma López Sánchez 2015PID-UB/008 Finalitzat
Ensenyant a la inversa Gracia Ramos, Mª Carmen 2015PID-UB/014 Finalitzat
La competència informacional en el grau de Psicologia. Corral López, Maria José 2015PID-UB/009 Finalitzat
El programa d'Aprenentatge-servei en el Grau de Treball Social Quiroga Raimundez, Violeta 2015PID-UB/005 Finalitzat
Elaboració d'un glossari sintàctico-semàntic Laso Martin, Natalia Judith 2015PID-UB/006 Finalitzat
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Puigdellivol Aguade, Ignasi 2015PID-UB/003 Finalitzat
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Codina Mata, Nuria 2015PID-UB/001 Finalitzat
Aplicació de la metodologia d’estudi de casos a l’assignatura Anàlisi Instrumental del Grau de Química Díaz Cruz, Jose Manuel 2015PID-UB/011 Finalitzat
Com millorar la motivació dels estudiants en assignatures de perfil economètric? una mesura pràctica amb avaluació empírica de la seva efectivitat Vaya Valcarce, Esther 2015PID-UB/013 Finalitzat
Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward Cano Garcia, Maria Elena 2015PID-UB/004 Finalitzat
Estratègies de millora de la qualitat del retorn entre iguals en el procediment de la valoració per parelles al Grau de Treball Social Ibarz Gelabert, Jordi 2015PID-UB/002 Finalitzat
Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic Mestres Naval, Francisco 2015PID-UB/010 Finalitzat
Replantejament del sistema d'avaluació de Gramàtica descriptiva de l'anglès I Laso Martin, Natalia Judith 2015PID-UB/007 Finalitzat
Estratègies participatives per millorar l’aprenentatge en les assignatures d’econometria del grau d’economia: el mètode del cas Moreno Serrano, Rosina 2015PID-UB/012 Finalitzat
Situacions reals. Confluències entre Art i Arquitectura Padilla Macho, Óscar 2012PID-UB/139 Finalitzat
Proyecto piloto de Aprendizaje Servicio Universidad de Barcelona y CiberCaixa hospitalaria Molina Garuz, Mª Cruz 2014PID-UB/077 Finalitzat
Creació de continguts docents Multimodals: la integració del text i la veu com a suport a la lectura Satorras Fioretti,Rosa M. 2014PID-UB/015 Finalitzat
Aprenentatge basat en projectes en l’àrea d’electrònica per a Enginyers Biomèdics Jordi Colomer Farrarons 2014PID-UB/076 Finalitzat
La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa Hernández Hernández, Fernando 2014PID-UB/075 Finalitzat
Avaluació acreditativa del “Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD)” als ensenyaments d’enginyeries TICs Puig Vidal, Manuel 2014PID-UB/071 Finalitzat
Sistema intel•ligent de suport al Tutor d’estudis Igual Muñoz, Laura 2014PID-UB/068 Finalitzat
Actuacions docents per a la millora en l’aprenentatge autònom i rendiment acadèmic de l’alumne en l’àmbit de la Petrologia Aulinas Junca, Meritxell 2014PID-UB/067 Finalitzat
Incorporació dels aprenentatges que aporten els pallassos d'hospital en la formació del graduat en Medicina. Ambrosio Viale, Santiago 2014PID-UB/066 Finalitzat
El joc de l'avaluació continuada! Bernardo Vilamitjana, Mercè 2014PID-UB/061 Finalitzat
Desplegament de les competències transversals a l’ensenyament de Gestió i Administració Pública Sole Catala, Marina 2014PID-UB/060 Finalitzat
Aplicació de vídeos a la docència d’economia per a no economistes Calero Martinez, Jorge 2014PID-UB/062 Finalitzat
FAAMEF: Facilitant l’aprenentatge autònom sobre metodologies de recerca feminista Verges Bosch, Nuria 2014PID-UB/059 Finalitzat
Aprenentatge de Matemàtiques en els graus d’Economia i Empresa utilitzant GeoGebra i Wiris Boncompte Pons, Mercedes 2014PID-UB/063 Finalitzat
La mejora del rendimiento académico a través de la tutorización y evaluación de los TFG del Grado de Gestión y Administración Pública Perez Moneo Agapito, Miguel 2014PID-UB/058 Finalitzat
Problemes socials i buits en el recull de dades estadístiques Camps Calvet, Clara 2014PID-UB/064 Finalitzat
Millora de competències transversals mitjançant el treball col•laboratiu amb wikis Guinau Selles, Marta 2014PID-UB/057 Finalitzat
Pràctiques d'Estadística individualitzades integrant R+exams+Sweave en el banc de preguntes Moodle Calvo Llorca, Miquel 2014PID-UB/056 Finalitzat
Anotación de documentos en línea para el aprendizaje del Derecho internacional Alija Fernandez, Rosa Ana 2014PID-UB/065 Finalitzat
Ensenyament de la fonètica del català com a llengua estrangera. Observació de l’impacte del web Guies de pronunciació del català en assignatures de llengua oral. JOSEFINA CARRERA SABATE 2014PID-UB/055 Finalitzat
Les rúbriques com instrument d’avaluació formativa continua de l’assignatura Dissenys de Recerca Bono Cabre, Roser 2014PID-UB/069 Finalitzat
“Jardins per a la salut”: aprenentatge servei a Botànica farmacèutica Simon Pallise, Juan 2014PID-UB/054 Finalitzat
Estratègies per afavorir l’aprenentatge autònom de l’estudiant Girona Brumos, Ma. Victoria 2014PID-UB/070 Finalitzat
Validació de l’instrument GiOTEI d’avaluació de la Competència Transversal Treball en Equip Sabater Mateu, Ma. Pilar 2014PID-UB/053 Finalitzat
Activitats formadores programades i competències adquirides Nonell Torres, Rosa Ma. 2014PID-UB/073 Finalitzat
Classe Invertida (flipped classroom) experiencia en el Grau d'Infermeria Sabater Mateu, Ma. Pilar 2014PID-UB/052 Finalitzat
Ús de metodologies d’eLearning en l’assignatura de Farmacologia dels Graus d’Odontologia i Podologia Sanchez Gonzalez, Silvia 2014PID-UB/051 Finalitzat
Validació del procés i dels instruments d’avaluació de la competència “capacitat aprenentatge i responsabilitat” a l’àmbit de la formació pràctica a farmàcia galènica Halbaut Bellowa, Lyda 2014PID-UB/050 Finalitzat
Creació d’una aplicació (App) per a la millora de la formació transversal dels estudiants del Grau de Farmàcia en criteris mediambientals Prat Aixela, Josefa 2014PID-UB/049 Finalitzat
ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS PSICOSOCIALES POR PARTE DEL ALUMNADO Rodriguez Carballeira, Alvaro 2014PID-UB/048 Finalitzat
Implementació de tècniques de treball en grup a l’assignatura Biotecnologia Bringue Tomas, Roger 2014PID-UB/047 Finalitzat
Competències transversals a la Universitat de Barcelona (Grup de Treball) Cano García, Elena 2014PID-UB/147 Finalitzat
Aprofundiment de les experiències de diàleg intergeneracional com a espais d'adquisició de competències en el grau de psicologia CONCEPCION SAN MARTIN MARTINEZ 2014PID-UB/044 Finalitzat
Què vol dir comunicar-se oralment i per escrit a nivell universitari? Pautes per desenvolupar i avaluar aquesta competència al grau de la Psicologia. Martinez Torres, M. Mercedes 2014PID-UB/043 Finalitzat
Introducció del debat competitiu en l’aprenentatge d’Economia al grau de Relacions Laborals Escardibul Ferra, Josep Oriol 2014PID-UB/035 Finalitzat
Co-avaluació entre iguals d’assajos en el marc de les assignatures de narrativa en anglès Bosch Vilarrubias, Marta 2014PID-UB/034 Finalitzat
Anàlisis de les capacitats del mòdul Lliçó de Moodle per la formació en les competències de l'aprenentatge basat en problemes (ABP). Fernández Borràs, Jaume 2014PID-UB/037 Finalitzat
ACTIVITATS D’APRENENTATGE COL•LABORATIU COM A ESTRATÈGIA DOCENT PER POTENCIAR COMPETÈNCIES TRANSVERSALS I ESPECÍFIQUES. Nuñez Burcio, Oscar 2014PID-UB/039 Finalitzat
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: incidència en el rendiment acadèmic: seguiment i valoració per part dels estudiants. Rivero García, M. Magdalena 2014PID-UB/042 Finalitzat
EXPERIÈNCIA EDUCATIVA ESCOLAR O COMUNITÀRIA: DESCOBRIR, ANALITZAR I COMPARTIR. Elias Andreu, Marina 2014PID-UB/045 Finalitzat
DOCOFAM. Dones, Control Penal i Família Almeda Samaranch, Elisabet 2014PID-UB/036 Finalitzat
Aprenentatge basat en casos de l’entorn professional: estimació i determinació de propietats d’interès ambiental i farmacològic Fuguet Jorda, Elisabet 2014PID-UB/038 Finalitzat
Prova pilot per al desenvolupament i la implementació de la metodologia POGIL a l'aprenentatge de la Fisiologia Amat Miralles, Concepcio 2014PID-UB/040 Finalitzat
L’ús de qüestionaris amb feedback com a eines d'avaluació per a l’autoregulació de l'aprenentatge en Psicologia de l'Educació als estudis de mestre Mauri Majós, Teresa 2014PID-UB/046 Finalitzat
Implementació de l'aprenentatge basat en equips (TBL) en les assignatures obligatòries de grau de l'àrea de Dret mercantil de diversos ensenyaments Font Ribas, Antoni 2013PID-UB/005 Finalitzat
Actividades de aprendizaje autónomo y presencial en Metodología de las Ciencias del Comportamiento Rumenov Manolov, Rumen 2014PID-UB/003 Finalitzat
ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA Elias Andreu, Marina 2014PID-UB/019 Finalitzat
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Povedano i Ferré, Rosa 2013PID-UB/002 Finalitzat
Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Rodríguez Ferreiro,Javier 2014PID-UB/002 Finalitzat
El compromís de l’estudiant com a estratègia per a la millora de l’aprenentatge en l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia I Mitjans Arnal, Montserrat 2014PID-UB/011 Finalitzat
Zones d’invisibilitat a l’avaluació formativa de l’aprenentatge autònom Hernández Hernández, Fernando 2013PID-UB/001 Finalitzat
Aprenentatge de la competència de presentació i comunicació oral Mauri Álvarez,Margarita 2014PID-UB/014 Finalitzat
Avaluació formativa a través d’e-portafolis: progressant en competències professionals al Grau en Estadística Alcañiz Zanón, Manuela T. 2013PID-UB/004 Finalitzat
L´aprenentatge transversal del Dret civil des de la successió per causa de mort Arnau Raventós,Lídia 2014PID-UB/008 Finalitzat
Pràctiques a empreses quimicofarmacèutiques al Grau de Farmàcia Escolano Mirón, María Carmen 2014PID-UB/017 Finalitzat
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Romeo Delgado,Marina 2013PID-UB/008 Finalitzat
Nous reptes del Dret privat de l’habitatge en la pràctica nacional i transnacional Arroyo Amayuelas,Esther 2014PID-UB/018 Finalitzat
Creació d’una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle. Torres Gallardo, Begonya 2014PID-UB/013 Finalitzat
Implementació de l’avaluació de la competència d’aprenentatge i responsabilitat a l’àmbit de la formació pràctica a farmàcia galènica Halbaut Bellowa, Lyda 2013PID-UB/009 Finalitzat
Vídeos per a l’aprenentatge inclusiu: disseny d’un flux de treball per a la creació, descripció, publicació i difusió de recursos d’aprenentatge accessibles en format vídeo. Centelles Velilla, Miquel Angel 2014PID-UB/016 Finalitzat
Programa tutoria entre iguals Noguera Pigem, Elena 2013PID-UB/007 Finalitzat
Implantació d’un sistema d’avaluació continuada de les pràctiques de l’assignatura Genètica Molecuar basat en l’ús de clickers Susana Balcells Comas 2013PID-UB/011 Finalitzat
Elaboració de sessions audiovisuals breus per treballar competències transversals comunicatives i de treball en equip Pérez Cano,Francisco José 2013PID-UB/010 Finalitzat
Incorporació d’informació semàntica a l’eina d’ensenyament-aprenentatge en línia “Clause Pattern Database” (CPDB) i aplicació d’aquesta eina a l’aula de Gramàtica Descriptiva de l'Anglès i Lexicologia i Morfologia Anglesa Laso Martín, Natalia Judith 2013PID-UB/003 Finalitzat
L'aplicació de les competències transversals en els estudis de grau de la Facultat de Belles Arts Figueras Ferrer, Eva 2013PID-UB/006 Finalitzat
Uso de blogs en el aprendizaje de la asignatura Protección internacional de los derechos humanos Alija Fernández, Rosa Ana 2014PID-UB/007 Finalitzat
Implementació d’aplicacions web interactives per a l’aprenentatge de conceptes complexos. Campanera Alsina, Josep Maria 2014PID-UB/020 Finalitzat
Automatització de l’avaluació d’activitats a l’assignatura de Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant R i Moodle Calvo Llorca, Miguel 2014PID-UB/021 Finalitzat
Aprenentatge actiu: aplicació d’ABP i EdP en les assignatures d’Adquisició de l’anglès com a segona llengua I i II Barón Parés, Júlia 2014PID-UB/027 Finalitzat
Inter pares. Formació entre iguals al Grau de Treball Social Ibarz Gelabert, Jordi 2014PID-UB/029 Finalitzat
El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals Pujolà Font,Joan-Tomàs 2014PID-UB/004 Finalitzat
Histoflash II Vilaplana Hortensi,Jordi 2014PID-UB/012 Finalitzat
La carpeta d'aprenentatge com a eina d'avaluació per competències Sancho i Planas,Marta 2014PID-UB/033 Finalitzat
Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent Benedí González, Carles 2014PID-UB/010 Finalitzat
Les competències transversals i les auditories als laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química: desenvolupament i anàlisi Jaume Giménez Farreras 2014PID-UB/006 Finalitzat
Creació de materials i proposta d'avaluació per competències en el marc de dues assignatures obligatòries del Grau d'Història Comas Via, Mireia 2014PID-UB/005 Finalitzat
PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació) Vilà Baños, Ruth 2014PID-UB/001 Finalitzat
Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real (Continuació) Patxot Cardoner, Concepció 2014PID-UB/009 Finalitzat
L’ús de la informació proporcionada de forma automàtica pel Moodle per a la millora de processos col·laboratius en fòrums Engel Rocamora, Ana 2014PID-UB/024 Finalitzat
Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació Novella Camara, Ana Maria 2014PID-UB/025 Finalitzat
Nova estratègia de treball col·laboratiu Solé Català, Marina 2014PID-UB/026 Finalitzat
Mòdul Pedagògic en un Sistema Tutor Intel·ligent per a predir l’evolució de l’alumnat Salamó Llorente, Maria 2014PID-UB/030 Finalitzat
NARRATIVES PEDAGÒGIQUES PER A UN APRENENTAGE SIGNIFICATIU EN LA GESTIÓ POSITIVA DEL CONFLICTE (continuació de projecte) Luna González, Esther 2014PID-UB/032 Finalitzat
Aproximació a la Teràpia Gènica mitjançant ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) Manzano Cuesta, Anna 2014PID-UB/028 Finalitzat
Aplicació de les metodologies Aprenentatge Basat en Equips” i Aula Invertida per a la millora de l’aprenentatge en els Grups d'Intensificació de l'Estudi (GIE) de les assignatures de Teoria Econòmica. Gómez Puig, Marta 2014PID-UB/031 Finalitzat
Portfolio Project: el dossier d’aprenentatge com a mètode d’avaluació López Sánchez, Gemma 2014PID-UB/023 Finalitzat
INTERVENCIÓ PER A LA MILLORA DE L’ADQUISICIO DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER PART DELS ESTUDIANTS DE FARMÀCIA: APLICACIÓ AL SERVEI PROFESSIONAL FARMACÈUTIC DELS SISTEMES PERSONALITZATS DE DOSIFICACIÓ Modamio Charles, M. Pilar 2014PID-UB/022 Finalitzat
Interactivitat en didàctica de la llengua i la literatura Prats Ripoll, M. Margarida 2012PID-UB/045 Finalitzat
Vertebració de les matèries vinculades a la Llengua i la Literatura Castellanes, el TFM i el Pràcticum II del Màster de Secundària. Jimenez León, Marcelino 2012PID-UB/175 Finalitzat
Solució guiada de problemes, una activitat no-presencial tutelada a través del Campus Virtual. Ramírez i Sunyer, Ignasi 2012PID-UB/074 Finalitzat
Avaluació continuada, rendiment acadèmic i propostes de millora docent: el cas de l’assignatura d’Història Econòmica Ramon Muñoz, Ramon 2012PID-UB/174 Finalitzat
Fils conductors : Transversalitat docent i pensament analític a Treball Social Llobet Estany, Marta 2012PID-UB/116 Finalitzat
Elaboració transversal de casos clínics com a eina d'integració de coneixements en el Grau de Farmàcia. Cambras Riu, Trinitat 2012PID-UB/157 Finalitzat
Avaluació formativa continua de l’assignatura Dissenys de Recerca. Reducció de l’efecte de l’ansietat a les matemàtiques sobre el rendiment acadèmic Nuñez Peña, M.Isabel 2012PID-UB/092 Finalitzat
Visualització 3D i docència en ciències experimentals: Aplicació sobre els ensenyament de la Facultat de Geologia de la UB. Cabrera Pérez, Luis 2012PID-UB/080 Finalitzat
Aplicatiu per el control de qualitat dels qüestionaris Moodle d’alternativa múltiple, veritable-fals i puntuació graduada. Renom Pinsach, Jordi 2012PID-UB/058 Finalitzat
L'avaluació de les competències transversals des d'equips docents transversals: una comparació de les experiències docents d'Història Econòmica, Matemàtiques I i Entorn Econòmic del grau d'ADE i del grau d'Economia de la Facultat d'Economia i Empresa Carreras Marín, Anna 2012PID-UB/003 Finalitzat
Noves metodologies docents per millorar l’aprenentatge en l'assignatura d’Òptica Estela Martín Badosa 2012PID-UB/029 Finalitzat
L'arxiu audiovisual com activitat docent innovadora Ameller Ferretjans, Carles 2012PID-UB/013 Finalitzat
Una eina de suport per a l’aprenentatge autònom i per a l'avaluació de la geoquímica Aulinas Junca, Meritxell 2012PID-UB/130 Finalitzat