Les tècniques acústiques, com la batimetria multifeix i la retrodispersió derivada, permeten estudis geomorfològics del fons marí que revelen processos geològics recents i actius. Aquestes tècniques proporcionen informació sobre la presència d’estructures de filtració de fluids, com ara volcans de fang i pockmarks, i la presència i extensió de falles superficials i d’esllavissades submarines. La retrodispersió derivada de la batimetria multifeix també és útil per a observar la variabilitat lateral en la composició dels sediments i proporcionar pistes addicionals sobre processos sedimentaris/diagenètics, com ara la presència de crostes carbonatades. Els sistemes multifeix també permeten visualitzar efectes a la columna d’aigua, tals com les dispersions associades a bombolles de gas. Aquestes dades informen de la ubicació de la filtracions de gas actives del fons marí cap a la columna d’aigua.

més text