La finalitat és acotar la freqüència o la velocitat de fenòmens geològics associats a risc. Tenim una llarga trajectòria en la combinació d’un ventall ampli de mètodes de datació numèrica, incloent Radiocarboni, Sèries de l’Urani, cosmonúclids terrestres (Be-10 i Al-26), Temoluminescència (TL), Luminescència activada òpticament (OSL, IRSL), Racemització d’aminoàcids, Paleomagnetisme i Dendrocronologia. L’aplicació d’aquests mètodes la duem a terme en laboratoris externs a la UB, però sempre buscant una col·laboració científica molt estreta amb els millors especialistes a nivell internacional de cada mètode. La millora d’aquest mètodes i la reducció d’incerteses són clau per a establir la probabilitat de desencadenament de fenòmens perillosos en el futur.

més text