A la majoria de països, les anàlisis de perillositat sísmica (SHA) encara es basen únicament en la sismicitat històrica i instrumental. No obstant, aquesta aproximació és insuficient per descriure la perillositat sísmica, especialment en zones de deformació lenta, on falles molt perilloses poden romandre en silenci durant llargs períodes i, per tant, queden amagades a la percepció humana. Idealment, els registres de sismicitat històrica i instrumental haurien de complementar-se amb dades paleosismològiques per acotar millor el perill sísmic d’una regió determinada.

Els nostres objectius principals són:

  1. explorar l’impacte d’utilitzar dades paleosísmiques i un enfocament de sistema a la zona de cisalla Bètica oriental sobre l’anàlisi probabilista de risc sísmic (SHA) i els models dependents del temps.

  2. elaborar mapes de risc sísmic més realistes per ser considerats en la limitació dels codis sísmics, com ara la inclusió de l’EUROCODE8 al codi espanyol.

Col·laboracions

més text