Els mètodes i tècniques utilitzats i en desenvolupament pels membres de RISKNAT són:

– Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)

– Cartografia temàtica i zonificació del perill

– Monitoratge de processos

– Modelització analògica i numèrica de processos

– Sismologia de processos superficials

– Fotogrametria i LIDAR (terrestre i aerotransportat)

– Topografia i Geodèsia (GNNS)

– Datació de fenòmens

Teledetecció
i SIG

Cartografia temàtica
i zonificació del perill

Monitoratge
de processos geomorfològics

Modelització analògica
i numèrica

Sismologia
de processos externs

Fotogrametria i LIDAR

Topografia i Geodèsia

Datació de fenòmens