El grup RISKNAT el formem diverses investigadores i investigadors dels departaments de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà (DTO), i Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada (MPGA) de la Facultat de Ciències de la Terra (Universitat de Barcelona), i del Laboratori d’Estudis Geofísics Eduard Fontserè (LEGEF – Institut d’Estudis Catalans), agrupats en diferents equips de recerca.

Som un grup interdisciplinari, format per especialistes en geologia, enginyeria geològica i geofísica. Això crea sinergies que afavoreixen la comprensió dels fenòmens estudiats i el desenvolupament de noves tècniques i metodologies. Ens caracteritzem per cobrir un espectre ampli d’activitats des del treball d’obtenció de dades al camp fins a l’estimació de la perillositat. Puntualment, també abordem la quantificació del risc.

En Joan Manuel Vilaplana Fernàndez va liderar el grup fins l’any 2018, en que va ser substituït per l’Eulàlia Masana Closa, actual coordinadora.

Actualment RISKNAT el formem 19 membres vinculats a la Universitat de Barcelona i a l’Institut d’Estudis Catalans, d’entre els quals som 12doctores i doctors (8 amb contracte permanent), 1 tècnic de recerca, 5 investigadors predoctorals, i 1 estudiant de doctorat amb finançament extern.

Eulàlia Masana
Professora i investigadora DTO-UB
Coordinadora de RISKNAT
Tectònica Activa i Paleosismologia (responsable)
eulalia.masana@ub.edu
CV Personal

Joan Manuel Vilaplana
Professor i investigador DTO-UB (jubilat)
Promotor i excoordinador de RISKNAT
Moviments en massa
nue.vilaplana@ub.edu

Glòria Furdada
Professora i investigadora DTO-UB
Inundacions (responsable)
Allaus de neu
Esllavissades
gloria.furdada@ub.edu
CV Personal

Marta Guinau
Professora i investigadora DTO-UB
Moviments en massa (responsable)
Despreniments de roques, Esllavissades
mguinau@ub.edu
CV Personal

Maria Ortuño
Professora i investigadora DTO-UB
Tectònica Activa i Palesismologia
maria.ortuno@ub.edu
CV personal

Olga Margalef
Professora i investigadora DTO-UB
Reconstruccions paleoclimàtiques i paleoambientals.
Dinàmica del Permagel. Pedologia.
olga.margalef@ub.edu

Giorgi Khazaradze
Professor i investigador DTO-UB
Geodèsia GNNS (responsable)
Tectònica Activa
Esllavissades
gkhazar@ub.edu
CV Personal

Emma Suriñach
Catedràtica i investigadora DTO-UB
Sismologia (responsable)
Allaus de neu (responsable), Moviments en massa, Geodèsia GNNS
emma.suriñach@ub.edu

Mar Tapia
Investigadora LEGEF-IEC
Sismologia
Moviments en massa
mtapia@iec.cat

Raimon Pallàs
Professor i investigador DTO-UB
Tectònica Activa i Paleosismologia
Geomorfologia i Datacions
Manteniment web
raimonpallas@ub.edu
CV personal

Claudia Abancó
Professora i investigadora MPGA-UB
Moviments en massa
Fluxos torrencials
Monitoreig de processos
Models d’estabilitat de talussos
claudia.abanco@ub.edu
CV personal

Jaume Bordonau
Professor i investigador DTO-UB
Geomorfologia
Tectònica Activa i Paleosismologia
jaume.bordonau@ub.edu

David García
Tècnic de suport a la Investigació DTO-UB
Sensors remots, SIG, Instrumentació per monitoreig de processos
dgarcia@ub.edu

Xabier Blanch
Investigador predoctoral DTO-UB
Despreniments de roques, LIDAR, Fotogrametria
xabierblanch@ub.edu

Robert López-Escudero
Investigador predoctoral DTO-UB
Tectònica Activa i Paleosismologia
Geodèsia GNNS
r.lopez.es@ub.edu

Octavi Gómez-Novell
Investigador predoctoral DTO-UB
Tectònica Activa i Paleosismologia
Anàlisi de Perillositat Sísmica
octgomez@ub.edu
CV Personal

Pere Oller Figueras
Investigador pre-doctoral amb finançament extern
Consultor en Riscos Geològics
https://www.geoneurisk.com/
CV personal

Llanos Valera Prieto
Investigadora Pre-doctoral DTO-UB
Dinàmica fluvial i riscos d’avingudes
llanosvalera@ub.edu

Pere Roig
Investigador predoctoral DTO-UB
Allaus de neu, Sismologia
p.roig@ub.eddu