El sondatge magnetotel·lúric (MT) és un mètode passiu que utilitza variacions naturals en els camps elèctrics i magnètics de la Terra per proporcionar una resposta dependent de la freqüència sensible a la conductivitat elèctrica subterrània. Els estudis d’MT terrestres s’han utilitzat per a obtenir imatges de falles, cartografiar mineralitzacions i fluids i contextos tectònics. Els estudis d’MT marins s’han utilitzat per obtenir imatges de la fusió i la hidratació del mantell superior a les dorsals medio-oceàniques i zones de subducció.

més text