La transferència de coneixement la fem a través de les següents línies d’acció:

Contractes i convenis amb l’empresa o institucions públiques

Participació ciutadana i divulgació

Capacitat formativa