Les dinàmiques fluvials i torrencials complexes generen escenaris de risc d’inundació, sobretot quan impliquen erosió i es combinen amb fluxos d’arrossegalls i gran transport de fusta. La modelització hidràulica per si sola encara no és capaç de resoldre aquesta combinació de processos i sovint es veu limitada per la manca de dades bàsiques (per exemple, dades de cabals en petites conques no aforades a la zona mediterrània, o dades detallades de DTM, precipitacions i cabals als països en desenvolupament). A més, es qüestiona el valor de calcular els períodes de retorn d’aquests fenòmens a causa de l’exacerbació de les inundacions en relació al canvi climàtic.

més text

El nostre objectiu

El nostre objectiu és millorar el coneixement dels processos i interaccions entre el cabal fluvial i torrencial, la càrrega de sediments i la fusta de vegetació de ribera durant les inundacions, per tal d’ajudar a mitigar el risc potencial d’inundacions fluvials i torrencials. La nostra principal àrea d’estudi és el riu Francolí (NE Iberia).

Col·laboracions

més text