Els moviments en massa afecten zones de vessant inestables. N’estudiem les següents tipologies:

Allaus de neu

Despreniments de roques

Grans esllavissades