Les allaus de neu són fenòmens freqüents i de considerable risc. La finalitat de la nostra recerca és ajudar a millorar la gestió del territori en zones susceptibles als efectes de les allaus.

Objectius

  1. caracteritzar la magnitud i freqüència dels grans episodis d’allaus a partir de dades històriques i de les característiques nivo-climàtiques i geomorfològiques.
  2. desenvolupar models estadístics per determinar les distàncies màximes d’abast d’allaus majors, per tal de millorar la cartografia de perillositat i la gestió del territori.