Els objectius principals són avançar en el coneixement d’aquest fenòmen efímer però freqüent i de considerable risc i desenvolupar i calibrar models numèrics i estadístics útils per a la simulació de les allaus, amb la finalitat d’aplicar-los a l’ordenament territorial.

Ens plantegem els següents objectius específics:

– Contribuir a millorar el coneixement de la dinàmica de les allaus a partir de dades de sensors sísmics i de sensors d’infrasò.

– Utilitzar la informació sísmica com a condició de contorn en la validació de models numèrics, útils per calcular zones d’arribada i pressions d’impacte de les allaus.

– Caracteritzar la magnitud i freqüència dels episodis d’allaus majors a partir de les dades històriques i de les característiques nivoclimàtiques i geomorfològiques.

– Desenvolupar models estadístics de màxim abast d’allaus majors útils per a la zonificació del territori i la seva ordenació.