L’objectiu principal és completar i millorar els inventaris de grans esllavissaments a partir de l’anàlisi de Models Digitals del Terreny (MDT) d’alta resolució obtinguts a partir de dades de LiDAR aerotransportat. Aquestes dades permeten detectar morfologies associades a grans moviments en massa que, per les seves dimensions i situació (sovint en zones cobertes de vegetació), son totalment indetectables amb els mètodes clàssics de detecció remota (interpretació d’imatges aèries i de satèl·lit).

A més, l’obtenció de determinats índex geomorfològics a partir de l’anàlisi dels MDT d’alta resolució ens permet estudiar el context geomorfològic i estructural en el que es formen aquestes grans esllavissades. Això ens ajuda a ampliar el coneixement sobre els factors condicionants dels esllavissaments, i millorar l’anàlisi de la susceptibilitat.

Ens plantegem els següents objectius específics:

– Millorar la detecció de morfologies associades a grans moviments en massa.

– Avaluar la utilitat de determinats índex geomorfològics obtinguts a partir de l’anàlisi dels MDT d’alta resolució per caracteritzar el context geomorfològic i estructural en el que es formen aquestes grans esllavissades, així com ampliar el coneixement sobre els factors condicionants dels esllavissaments.

– Millorar l’anàlisi de susceptibilitat a partir dels índex geomorfològics.