Els despreniments de roques es produeixen en vessants rocosos d’elevat pendent, al peu dels quals s’hi transporten i s’acumulen fragments de roca de dimensions molt variables.

Objectius

1) millorar les metodologies basades en l’aprenentatge automàtic per a la detecció automàtica de despreniments en diverses litologies per analitzar el seu efecte en les relacions magnitud-freqüència. Comparar nous conjunts de dades de caigudes de roques amb bases de dades d’altres institucions internacionals per ampliar el coneixement sobre els processos d’inestabilitat implicats.

2) millorar el seguiment sub-diari dels despreniments mitjançant fotogrametria aèria i terrestre sub-diària, LiDAR, senyals sísmiques i GNSS-RTK per correlacionar amb l’evolució de factors desencadenants com la precipitació, les oscil·lacions tèrmiques, i les vibracions.

3) desenvolupar procediments per a la identificació automàtica de despreniments de roques a partir de senyals sísmiques basats en mètodes STA/LTA, per obtenir resultats sòlids en temps quasi real, com a base dels sistemes d’alerta primerenca.

Col·laboracions

més text