Entre els grans reservoris de carboni de CH4 que interactuen naturalment amb el sistema oceà-atmosfera i, per tant, amb el clima global, els hidrats de gas tenen una

Read more

Els nostres objectius són:

  1. comprendre els mecanismes pels quals s’inicien els esllavissaments submarins, i si es produeixen més aviat aleatòriament en el temps o agrupats en determinats intervals de temps que es poden correlacionar amb períodes potencials de dissociació d’hidrats. Per a això, col·laborem amb el programa IODP KIGAM 885-Full2 Proposal a la conca d’Ulleung (Mar del Japó).
  2. avaluar el paper dels hidrats de gas en l’inici de l’esllavissada submarina. Realitzem aquesta investigació en una regió on els canvis d’esforç al fons marí són significatius i relativament recents, al marge continental de la Península Antàrtica.

Col·laboracions

Hem establert col·laboracions amb institucions d’Amèrica del Nord, Europa i Àsia. Molts d’ells sorgeixen de les iniciatives de treball en xarxa del PICG de la UNESCO com el

Read more