La nostra activitat se centra en tres eixos, d’acord amb els nostres objectius principals:

  1. Recerca en processos associats als riscos geològics;
  2. Desenvolupament de tècniques i mètodes avançats;
  3. Transferència de coneixement.

Recerca en fenòmens
geològics associats a risc

Desenvolupament de mètodes
i tècniques avançats

Transferència
de coneixement