Recerca en fenòmens
geològics associats a risc

Desenvolupament de mètodes
i tècniques avançats

Transferència
de coneixement