Els membres del Grup RISKNAT hem participat i participem en el programa de doctorat Ciències de la Terra a la UB: distingit amb la Menció cap a l’Excel·lència pel Ministeri d’Educació (període de validesa des del curs 2011-2012 al curs 2013-2014), inclòs en les línies de recerca Geofísica i prospecció geofísica, i Riscos geològics i geomorfologia.

Durant el període 2014-2017 el Grup va tenir 13 investigadors predoctorals en formació. D’aquests investigadors 10 van obtenir beques predoctorals (4 FPU, 1 FPI, 4 APIF_UB, 1 FI) i 3 investigadors predoctorals amb finançament extern. Sis d’aquests investigadors han acabat la tesi doctoral i han deixat RISKNAT per incorporar-se a destins d’altres institucions o empreses. Els membres més sèniors del grup tenen una elevadíssima experiència formadora: en P. Santanach  i en J.M Vilaplana han dirigit més de 15 tesis doctorals.

L’any 2017 el grup té 7 investigadors en formació (predoctorals) vinculats a les línies de recerca, dels quals 5 són becaris predoc (1FPI, 1 FI, 3 APIF_UB), i 2 tenen finançament extern, és a dir, no estan vinculats contractualment amb la UB.

Membres del Grup RISKNAT coordinem i participem de forma molt directa en el Màster Oficial de la UB/UAB: Recursos Minerals i Riscos Geològics (Especialitat Riscos Geològics), amb Acreditació d’Excel·lent (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) des de 2016. Hi participen des del 2011 Joan Manuel Vilaplana (coordinador de l’especialitat fins 2018), Glòria Furdada (actual coordinadora de l’especialitat), Jaume Bordonau, Giorgi Karazade, Eulàlia Masana, Raimon Pallàs, Emma Suriñach, i Maria Ortuño.

Alguns membres del grup participen o han participat també en els següents màsters:

  • Màster de Geologia i Geofísica de Reservoris (UB/UAB). G. Kharadzade, R. Pallàs.
  • Màster de Ciència i Gestió Integral de l’Aigua (UB, oficial). G. Furdada, M.A. Marquès.
  • Máster en Climatología Aplicada y Medios de Comunicación, UB: Módulos Nieve y Riesgo de Aludes; Desastres naturales y Desarrollo Sostenible. J. M. Vilaplana
  • Màster en Gestió d’Àrees de Muntanya (UdL/UB/UAB/URV). G. Furdada, M. Guinau.
  • Master en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (UB). M. Ortuño, M.Guinau
  • Màster en Docència Universitària per a Professorat Novell (UB). J.Bordonau