«Anàlisi del discurs i multimodalitat», seminari a càrrec de Lluís Payrató

El dia 1 d’octubre, Francesc Xavier Vila, secretari de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya, va inaugurar el curs 2021-2022 del Seminari de
Sociolingüística i Política Lingüística del Centre Universitari de Sociolingüística i
Comunicació (CUSC) de la UB. La primera sessió, sobre «Anàlisi del discurs i
multimodalitat», es va fer en línia i va anar a càrrec de Lluís Payrató, catedràtic del
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de
Barcelona.

Payrató, que va presentar el concepte de multimodalitat, va plantejar la possibilitat
d’analitzar la llengua a partir d’ítems no lingüístics (com ara la gesticulació manual i
facial, la postura o la gestió del temps i l’espai), elements que acaben adquirint un
significat mental. El procediment de creació d’aquests significats es pot comparar
amb els anuncis comercials: els que tenen un discurs escrit estructurat, els que es
basen només en un so i els que només consten d’una imatge. D’aquesta manera,
podem comprovar l’impacte del discurs en el significat.

El seminari següent, que es farà el 29 d’octubre a les dotze del migdia, serà a càrrec
de Mariona Taule, amb la presentació de «NewsCom-Tox: un corpus anotat per a
l’anàlisi de la toxicitat del llenguatge». Us animem a seguir-lo!

Seminari CUSC

Comments are closed.