II Premi a la comunicació i a la qualitat lingüística dels treballs finals dels graus de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica

La Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística i dels Serveis Lingüístics, vol premiar la capacitat de comunicació i la qualitat de la redacció dels estudiants que han presentat treballs de final de grau (TFG) de Matemàtiques i d’Enginyeria Informàtica.

Per poder optar a aquest premi de periodicitat anual i valorat en 300 euros, heu d’haver obtingut una qualificació mínima de 8 punts. Caldrà que redacteu un resum del vostre TFG, redactat en català i d’un màxim de 6 pàgines, apte per a alguna de les formes següents de difusió: article científic, ponència, article de divulgació en l’àmbit universitari o preuniversitari, blog, etc. Tal com estableixen les bases, es valorarà l’adequació, l’èxit comunicatiu, la qualitat i la correcció lingüística i la precisió en l’ús de la terminologia dels resums presentats. S’atorgarà un premi al millor resum de cadascun dels dos graus.

Us animem a participar-vos-hi i us recordem que ho podeu fer fins el proper 31 de juliol!

Comments are closed.