Ja podeu participar en la XIX edició del Premi Pensa d’assaig filosòfic

Ets estudiant de grau o de postgrau en la Universitat de Barcelona i has escrit en llengua catalana un assaig sobre qualsevol dimensió del pensament filosòfic? Fins al 24 de novembre pots presentar el teu text a la XIX edició del Premi Pensa! L’obra guanyadora està dotada amb 300 euros, tant en la categoria de grau com de màster o doctorat, i l’accèssit, amb 150 euros.

Què s’ha de tenir en compte? La Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural de la Facultat de Filosofia, convocant i jurat del Premi, valorarà l’interès filosòfic, el rigor, la claredat expositiva i la qualitat lingüística, a més de l’originalitat i la creativitat del treball.

Quines característiques ha de presentar el text? L’extensió pot oscil·lar entre 5.500 paraules (mínim) i 10.000 paraules (màxim). Els originals han d’estar escrits a doble espai i han de ser inèdits.

Com i on s’han de presentar? Cal presentar un original imprès a la Secretaria de la Facultat de Filosofia (Montalegre, 6-8, 08001 Barcelona) i enviar-ne una còpia electrònica en format PDF a l’adreça xdfilosofia@ub.edu. En ambdós casos, hi ha de figurar un pseudònim i un títol, i la categoria en què es participa (grau o postgrau), però no ha de constar a la vista el nom de la persona participant.

Trobareu tota la informació del premi aquí.

Comments are closed.