Premi Emili Mira

XVIII Premi Emili Mira i López a la qualitat lingüística
Facultat d’Educació i Psicologia
Any 2023

En aquesta edició es ret homenatge a Mercè Rodoreda en el 40è aniversari de la seva mort i les obres han d’inspirar-se de manera oberta en el tema:

MIRALLS TRENCATS

Objectius

Les comissions de dinamització lingüística i cultural de les facultats d’Educació i Psicologia, juntament amb els Serveis Lingüístics de la UB, convoquen la divuitena edició del Premi Emili Mira i López a la qualitat lingüística, amb l’objectiu de fomentar la creativitat entre l’alumnat i difondre les creacions de tots els col·lectius del Campus.

Per al premi Emili Mira 2023 s’estableix el següent:

  1. Per participar-hi cal presentar una obra literària de petit format inspirada, de manera oberta, en el tema: MIRALLS TRENCATS.
  2. Es pot utilitzar qualsevol gènere literari: conte, poesia, narració, còmic, assaig, carta, article periodístic, poema visual, etc. També es poden presentar obres en format de vídeo (veg. l’apartat sobre la presentació de les obres).
  3. Es valora la qualitat lingüística, l’originalitat i la creativitat.
  4. Els treballs han de ser inèdits i en català.

Destinataris

Aquest certamen té dues categories, una adreçada a l’alumnat i una altra al professorat i PAS.

Categoria alumnat: pot participar-hi tot l’alumnat que estigui matriculat en alguna assignatura dels graus, postgraus, màsters o programes de doctorat de les facultats convocants (Psicologia i Educació).

Categoria professorat i PAS: pot participar-hi qualsevol membre d’aquests dos col·lectius amb vinculació amb el Campus Mundet.

Característiques

L’extensió de les obres pot ser variable depenent del gènere escollit, amb un màxim de 800 paraules, i l’autoria pot ser individual o col·lectiva. Si es presenta un vídeo, la durada màxima ha de ser de dos minuts.

Les obres han de ser inèdites i no premiades en altres concursos. Cada participant pot presentar-ne tres com a màxim, totes amb el mateix pseudònim.

Presentació de les obres

  1. Heu d’enviar les obres per correu electrònic a xdmundet@ub.edu indicant el títol, un pseudònim i les dades personals següents: nom i cognoms, telèfon, estudis en curs i NIUB per a la categoria d’alumnat; nom i cognoms, telèfon i vinculació amb el Campus per a la categoria de PDI i PAS. En el cas que l’obra sigui col·lectiva, cal indicar un sol pseudònim i les dades personals de tots els autors. Si el treball que es presenta és un vídeo, en el correu cal indicar-hi les mateixes dades i l’enllaç a aquest vídeo, que prèviament heu d’haver penjat amb visualització pública al YouTube.
  2. Rebreu un correu de confirmació i posteriorment les vostres obres es publicaran al blog RodaMundet: www.ub.edu/rodamundet.
  3. La Comissió es reserva el dret de no acceptar a concurs, i per tant no publicar, els treballs que no tinguin una qualitat lingüística suficient o que no s’ajustin a les bases. En el cas dels textos escrits, abans d’enviar-los s’han d’haver revisat amb un verificador ortogràfic.

Premis

S’atorguen dos premis per a cada categoria: un primer premi de 175 euros i un segon premi de 125 euros. Els guanyadors reben també un diploma acreditatiu. Dins de cada categoria, no es fa distinció de gèneres ni formats de les obres.

Termini

El termini de presentació d’originals s’acaba el 28 de febrer de 2023 a les 23:00.

Jurat i veredicte

El jurat està format pels degans de les facultats d’Educació i Psicologia o les persones en qui deleguin, un estudiant i un representant dels Serveis Lingüístics de la UB.

El veredicte es dona a conèixer a finals d’abril coincidint amb les activitats acadèmiques i culturals de la Primavera de la Llengua, que tenen lloc cada any al voltant de la diada de Sant Jordi (s’anunciarà prèviament la data exacta). Posteriorment es publica el nom dels guanyadors al blog RodaMundet. El premi es pot declarar desert si cap treball no arriba a la qualitat necessària segons el jurat. El veredicte del jurat és inapel·lable.

Privacitat de les dades

Les dades facilitades pels concursants es tracten tenint en compte les lleis de protecció de dades i es fan servir únicament per a l’organització interna i per contactar amb els participants en el cas que siguin els guanyadors.

La participació en el concurs implica l’acceptació de la decisió del jurat i d’aquestes bases.

Més informació

Per a qualsevol informació sobre el funcionament dels premis podeu dirigir-vos a la Xarxa de Dinamització Lingüística mitjançant el correu electrònic xdmundet@ub.edu.