Serveis Lingüístics participa en sessions de formació per a alumnes de TFG, a la Facultat d’Economia i Empresa

Durant aquest curs 2016-2017, Serveis Lingüístics ha participat en les sessions de formació adreçades als alumnes de quart que han de presentar el treball fina del grau (TFG).

Organitzades per la coordinació del TFG de la Facultat d’Economia i Empresa, conjuntament amb el CRAI d’Economia i Empresa, ens han convidat a presentar breument els recursos elaborats pels SL que poden ser útils per a la redacció dels TFG, especialment els Criteris per a la redacció de treballs finals de graus i màsters.

El CRAI d’Economia i Empresa ha posat l’èmfasi en els recursos que ofereix per a la cerca i selecció de la informació; i SL s’ha centrat en l’organització d’aquesta informació (estructura i parts del treball), en la fase pròpiament de redacció, en la de revisió i en la presentació oral, per a aquells TFG que acaben fent-ne la defensa oral mitjançant un pòster.

L’objectiu de la nostra intervenció ha estat oferir-los recomanacions i criteris per tal d’aconseguir un TFG amb una bona qualitat lingüística (independentment que la llengua sigui català, castellà o anglès).

S’han dut a terme un total de 15 sessions d’hora i mitja, repartides entre el primer i el segon semestre; i s’hi han inscrit un total de 160 alumnes. En algunes de les sessions també hi han assistit els professors responsables de tutoritzar els treballs.

Des de Serveis Lingüístics estem molt satisfets d’aquesta experiència ja consolidada —va començar el segon semestre del curs passat— bàsicament per dues raons: d’una banda, la interacció directa amb els alumnes permet ajustar cada vegada més els recursos dels SL a les seves necessitats; i, de l’altra, la col·laboració amb altres unitats (en aquest cas el CRAI d’Economia i Empresa) permet sinergies molt interessants.

Elisabet Solé

Tècnica de Serveis Lingüístics a la Facultat d’Economia i Empresa

Comments are closed.