Serveis Lingüístics participa en sessions de formació per redactar TFG i TFM, a la Facultat d’Economia i Empresa

Durant aquest curs 2018-2019, l’oficina dels Serveis Lingüístics a la Facultat d’Economia i Empresa ha participat, com ja és habitual, en les sessions de formació adreçades als alumnes de quart que han de presentar el treball final de grau (TFG).

Des de la coordinació del TFG de la Facultat ens han convidat a presentar breument els recursos elaborats pels Serveis Lingüístics que poden ser útils per a la redacció dels TFG, especialment els Criteris per a la redacció de treballs finals de graus i màsters.

En aquestes sessions stambé hi ha participat el CRAI d’Economia i Empresa, que ha posat l’èmfasi en els recursos que ofereix per a la cerca i selecció de la informació. En canvi, des dels SL ens hem centrat en l’organització d’aquesta informació (estructura i parts del treball), en la fase pròpiament de redacció, en la de revisió i en la presentació oral, per a aquells TFG que acaben fent-ne la defensa oral mitjançant un pòster.

Enguany, s’han dut a terme un total de 12 sessions (repartides entre el primer i el segon semestre), en les quals han participat un total de 181 alumnes.

D’altra banda, el 4 de febrer del 2019, la coordinació del màster de Comptabilitat i Fiscalitat va organitzar la «Jornada de preparación de los TFM», també amb la col·laboració del CRAI i dels Serveis Lingüístics. La jornada va consistir en dos tallers d’hora i mitja, adreçats a una quinzena d’alumnes d’aquest màster que han de presentar el TFM aquest curs. L’objectiu de la sessió «El trabajo final de máster: criterios y herramientas para una redacción y presentación de calidad» va ser oferir-los recomanacions i criteris per tal d’aconseguir un treball amb una bona qualitat lingüística, independentment de quina fos la llengua de redacció. Amb una metodologia eminentment pràctica, vam reflexionar conjuntament sobre alguns dels aspectes que havien de tenir compte.

Des dels Serveis Lingüístics estem molt satisfetes de totes dues experiències. I esperem que la iniciativa de fer un taller de redacció del TFM també es consolidi, de manera semblant a les sessions amb l’alumnat de grau,que ja tenen una vida de quatre cursos acadèmics.

 

Elisabet Solé

Tècnica de Serveis Lingüístics a la Facultat d’Economia i Empresa

Comments are closed.