Biodiversitat

La identificació a nivell de gènere o espècie que s’ha realitzat aquest any 2016 als rius de la Xarxa de Parcs Naturals de la Província de Barcelona i a altres punts de referència del territori, ha permès fer una anàlisi de la biodiversitat de la fauna macroinvertebrada dels cursos fluvials estudiats tal com es proposava al primer dels objectius d’aquest programa.

En aquesta secció es presentaran els principals aspectes que s’observen després d’analitzar les dades de forma comparativa entre els diferents Parcs Naturals on s’ubiquen els trams d’estudi, entre les èpoques de mostreig i entre les dades d'anys anteriors.