Nitrits

 Símbol

Concentració de nitrit

(mg N-NO2-/l)

Interpretació

puntBlau

< 0.01

Aigües netes. Sense abocaments propers.

puntGroc

0,01 - 0,1

Aigües amb risc de produir efectes tòxics per a alguns organismes.

puntVermell > 1

Aigües contaminades i amb un elevat risc de toxicitat per als organismes.

puntGris / puntBlanc -

Sec / sense dades

Els resultats de 2016 de la concentració de nitrits a l’aigua mostraven uns rius, majoritàriament, sense risc de toxicitat per als organismes, sobretot en el cas de la conca de la Tordera, el Llobregat el Ter. Al Besòs, i especialment al riu Congost, la concentració de nitrits mesurada a la primavera va superar els 0,1 mg N-NO2/l, llindar en el que es considera que el risc de toxicitat por ser elevat. Al Foix, es van mesurar una nivells de nitrits que fan sospitar de l’existència d’abocaments d’aigües residuals propers als punts de mostreig. Finalment, al punt de la cua de l’embassament de Foix (F52), els nivells de nitrits eren extremadament alts, especialment a l’estiu, quan es va quasi quintuplicar el valor del llindar dels 0,1 mg N-NO2/l. En comparació amb el 2015, però, la concentració de nitrits mesurada el 2016 ha estat més baixa de forma generalitzada.