Indicadors biològics

En aquest apartat es presenten els resultats de l’estudi de 2018 i 2019 sobre la qualitat biològica de l'aigua, la qualitat del bosc de ribera i de l'estat ecològic dels rius de la província de Barcelona, tant el que es troben dintre de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona com la resta de punts estudiats per compte propi o de forma coordinada amb l’ACA. Per a cada indicador hi ha una petita interpretació dels resultats obtinguts.

Seleccioni un element del menú superior per veure el mapa i la interpretació