Fosfats

 Símbol

Concentració de fosfats

(mg P-PO43-/l)

Interpretació

puntBlau

< 0.03

Aigües netes. Sense risc d'eutrofització.

puntVerd 0.03 - 0.09 Aigües que poden presentar lleugers símptomes d’eutrofització.
puntGroc

0,1 - 0.29

Aigües amb probabilitats de presentar creixements vegetals importants.

puntTaronja 0.3 - 0.49 Aigües eutrofitzades.
puntVermell > 0.5

Aigües molt eutrofitzades.

puntGris / puntBlanc -

Sec / sense dades

S’observa com molts dels llocs estudiats a la conca del Besòs, la part baixa del Llobregat, el Foix, la Tordera i al Ter a la zona de Vic i Manlleu, les concentracions de fosfats mesurades foren entre moderades i altes. En tres trams, al riu Ripoll (Besòs) i a la Riera de Llitrà (Foix) fins i tot superaven els 0,5 mg P-PO4/l, a les quals, el risc d’eutrofització és molt elevat.

Per contra, bona part del riu Foix, la riera de Pontons, la major part de la conca del Llobregat i les capçaleres de la conca del Besòs, la Tordera i el Ter, els nivells de fosfats eren prou baixes com per creure que no poden patir episodis d’eutrofització.

Entre els trams estudiats a la XPN, tots presentaven nivells de fosfats baixos, tant a la primavera com a l’estiu amb l’excepció del riu Foix a la cua de l’embassament, on a la primavera s’hi van detectar prop de 0,5 mg P-PO4/l.