Impresos i formularis 

En impresos i formularis es recomana l’ús de la forma doble sencera en lloc del masculí singular com a genèric, i només recórrer  a les formes dobles abreujades per problemes d’espai.

Exemple correcte

EXPOSO:  Que disposo de l’informe favorable del tutor o tutora ................
                 .......................................................................................


Exemple inadequat

EXPOSO:  Que disposo de l’informe favorable del tutor .............................
                 .......................................................................................


Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Impresos i formularis» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=2553> [consulta: 31 juliol 2021].