Es prorroga fins al 15 d’octubre -Explica’ns el TFG III Premi a la comunicació i a la qualitat lingüística dels TFG dels graus de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB del curs 2019-2020

El Premi vol valorar la capacitat de comunicació a un públic de nivell acadèmic, però no especialitzat, dels resultats dels treballs finals (TFG) dels graus de Matemàtiques i d’Enginyeria Informàtica, així com la qualitat de la seva redacció.

L’objectiu d’aquests premis, que es convoquen anualment des de 2018, és donar més relleu a la importància que té en qualsevol àmbit científic la difusió dels resultats obtinguts en treballs de recerca, per tal que siguin coneguts i valorats pel major nombre possible de persones més enllà dels especialistes. Alhora, es pretén fomentar el rigor terminològic en els
treballs finals de grau, així com la correcció en l'ús de la llengua catalana en els resums que optin als premis.

Es convoquen dos primers premis de 300 € cadascun i dos segons premis
de 150 € cadascun.

Els treballs s’hauran d’haver presentat durant el curs 2019-2020 i hauran
d’haver obtingut una qualificació mínima de 8 punts per poder optar al
premi.

Els autors dels treballs hauran de dipositar, en la tasca habilitada amb
aquesta finalitat en el Campus Virtual de l’assignatura de TFG del semestre
i grau que corresponguin, un resum en pdf del contingut del seu treball,
redactat en català i d’un màxim de 6 pàgines, apte per a alguna de les
formes següents de difusió: article científic, ponència, article de divulgació
en l’àmbit universitari o preuniversitari, blog, etc.

Termini de presentació: fins al 15 d’octubre de 2020

Consulteu-ne les bases.

Us animem a participar-hi!

Premi convocat per la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Matemàtiques
i Informàtica amb la col·laboració de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, el Vicerectorat
d’Estudiants i Política Lingüística i els Serveis Lingüístics.

Comments are closed.