III Premi a la qualitat lingüística dels treballs finals de grau de la Facultat de Belles Arts (del 7 al 18 de juliol)

La Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona organitza la tercera edició del Premi a la qualitat lingüística dels treballs finals de grau (TFG), per animar els estudiants del grau de Belles Arts, del grau de Disseny i del grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals a utilitzar el català en la redacció i l’exposició dels TFG i a millorar-ne l’ús.

El premi s’adreça a l’alumnat del grau de Belles Arts, del grau de Disseny i del grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals que hagi redactat i presentat el TFG en català en el curs 2020-2021. En el cas del grau de Belles Arts i del grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals, serà necessari que el TFG hagi estat qualificat amb una nota final superior a 9, i en el cas del grau de Disseny, s’haurà d’haver obtingut una qualificació final superior a 8.

S’atorgaran tres premis individuals de 250 €: un per al grau de Belles Arts, un pel grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals i un per al grau de Disseny. Així mateix, s’expedirà un diploma acreditatiu als guanyadors.

Per optar al premi, l’estudiant haurà d’haver autoritzat l’arxivament i difusió del TFG a través del Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona i, a més, haurà d’emplenar el formulari de participació.

Els TFG s’hauran d’enviar, entre el 7 i el 18 de juliol, en format PDF, al correu de la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat: xdbellesarts@ub.edu

Per a més informació, consulteu les bases del Premi.

Comments are closed.