Les becàries de la XDL en marxa!

Des del dimecres 1 i fins al dimarts 7 de febrer sis estudiants s’han estat formant per dur a terme la seva tasca com a becàries de col·laboració amb la Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB.

Les becàries participen en la difusió dels serveis i recursos dels Serveis Lingüístics als centres de la UB i en les campanyes de sensibilització de l’ús del català entre l’alumnat.

La formació d’enguany ha consistit com sempre en una explicació general dels Serveis Lingüístics i de cada una de les àrees i de la Xarxa de Dinamització Lingüística. D’aquesta manera els nous becaris coneixen tots els serveis i recursos que oferim des dels Serveis Lingüístics a la comunitat universitària, la feina que fem i la que hauran de fer ells. De la formació cal destacar les sessions d’aprenentatge simultani de llengües i les dues sessions sobre la Borsa d’intercanvi lingüístic, que hauran de gestionar ells. Una de les jornades més interessants fou la del divendres 3 de febrer, en que Juli Palou, del Departament d’Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica, va presentar el projecte de les biografies lingüístiques, que tant té a veure amb les històries de vida i la microsociologia. Aquesta presentació enllaçava amb la sessió «Tècniques teatrals en diferents situacions», que va dur a terme l’Ana Adán, professora, actriu i pallassa. La jornada del divendres va ser molt completa ja que també poder comptar amb el taller de comunicació que va impartir en Barnaby Noone.

Comments are closed.