VI Premi a la qualitat lingüística dels TFG del grau d’Infermeria

Els Serveis Lingüístics van presentar el VI Premi a la qualitat lingüística dels treballs finals de grau de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, adreçat a estudiants d’últim curs d’Infermeria, el dimecres 6 de novembre al Campus Bellvitge.

Durant la presentació es va explicar que a l’hora d’atorgar premis, que consisteixen en una remuneració econòmica, es valora la qualitat científica, la qualitat lingüística, la coherència del text, la precisió en l’ús de la terminologia de l’especialitat i els aspectes formals de presentació.

S’hi van exposar consells i recursos per a la millora de la qualitat lingüística en el camp de les ciències de la salut en general i del TFG en particular, recursos dels Serveis Lingüístics de la UB que la majoria d’estudiants no coneixien: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB), Rebotiga lingüística de farmàcia, UBterm, Guia lingüística per a la presentació escrita i oral del treball final de grau, etc.

Una de les qüestions lingüístiques problemàtiques en la infermeria és la terminologia: les fonts amb les quals s’acostuma a treballar són en castellà o en anglès i, encara que la classe es faci en català, moltes vegades els estudiants assumeixen les formes castellanes o angleses com a vàlides.

Quan es fa el TFG en català, la terminologia ha de ser catalana perquè el text tingui coherència. Es necessita, doncs, una eina que mostri la forma correcta de cada terme: es va fer una pràctica per resoldre dubtes terminològics que es plantegen sovint en aquesta àrea utilitzant el Cercaterm, un cercador al qual van accedir des del mòbil.

Des dels Serveis Lingüístics també es van exposar els errors gramaticals més freqüents que els estudiants cometien en els seus treballs: els assistents van comprovar si eren capaços de detectar-los, o si ells també els cometien, fent un parell d’exercicis lingüístics. Finalment, es van explicar els criteris estilístics de la Universitat de Barcelona, que els estudiants poden trobar al llibre d’estil de la UB, és a dir, el CUB.


Maria Gracia, becària de la Xarxa de Dinamització Lingüística

Comments are closed.