Convocatòries de correcció de materials docents

El Pla de llengües de la Universitat de Barcelona preveu, com a objectius prioritaris, l’increment de la docència en llengua catalana, la millora de la qualitat lingüística dels textos i la millora de les competències lingüístiques de la comunitat universitària en llengua anglesa.

Per donar suport a aquests objectius, entre altres activitats, durant l’any 2019, els Serveis Lingüístics fan una convocatòria de correcció de materials docents escrits en català i una altra de correcció de materials docents escrits en anglès, que duraran des de l’inici de l’any fins que s’extingeixi la dotació prevista. L’import destinat a cadascuna de les convocatòries procedeix, en part, d’un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya —programa d’ajuts a les universitats de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l’àmbit universitari.

 

Per a més informació sobre les convocatòries, l’oferta, els destinataris, el funcionament de la sol·licitud, l’extensió del material, el format, la concessió i altres requisits i mèrits, podeu consultar els enllaços següents:

Convocatòria de català

Convocatòria d’anglès

Si us interessa i sou professors, podeu consultar la pàgina d’Assessorament Lingüístic i Terminologia dels Serveis Lingüístics a l’enllaç: http://www.ub.edu/sl/ca/alt/serveis/cit/index.htm

Comments are closed.