Indicadors lingüístics (1): la llengua de la docència – dades globals i evolució

Les dades i informació d’aquest apunt provenen d’un document elaborat pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona que pretén fer conèixer al conjunt de la comunitat universitària les dades més recents sobre la distribució de l’ús de les llengües en la docència i en les tesis doctorals. En aquest apunt tractarem de la llengua de la docència a la Universitat de Barcelona i la seva evolució del 2014 al 2017.

Llengua de la docència (global)

En el conjunt dels estudis oferts durant el curs 2016-2017, gairebé dues terceres parts de les classes (64,8 %) es van impartir en llengua catalana. El percentatge de docència en castellà representa una quarta part del total. Pel que fa a l’angès, assoleix un 6,5 % i, finalment, un 3,3 % de les classes es fan en altres llengües.

 

 

 

Aquest apunt forma part de la sèrie Indicadors lingüístics.

Podeu consultar tota la sèrie històrica de dades sobre la llengua de la docència i la llengua de les tesis aquí.

Comments are closed.