Indicadors lingüístics (4): dades de la llengua de la docència i de les tesis per facultat

Les dades i informació d’aquest apunt provenen d’un document elaborat pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona que pretén fer conèixer al conjunt de la comunitat universitària les dades més recents sobre la distribució de l’ús de les llengües en la docència i en les tesis doctorals. En aquest apunt tractarem la comparació d’aquests dos indicadors per facultat.

Llengua de la docència per Facultat (2016-2017)

Cal destacar les facultats de Dret i la d’Economia i Empresa amb una oferta molt semblant en català i castellà. Les facultats de Medicina i Ciències de la Salut i la d’Educació és on s’observen uns percentatges més favorables cap a la llengua catalana. I, finalment, les facultats de Matemàtiques i Informàtica i la de Física són les que tenen més oferta en llengua anglesa.

 

Llengua de les tesis per Facultat (2015-2016)

Cal destacar les facultats de Matemàtiques i Informàtica i la de Física amb el percentatge més alt de tesis en anglès. Les facultats de Dret i la de Medicina i Ciències de la Salut (concretament Odontologia i Infermeria) pel que fa a l’ús clarament majoritari del castellà. I finalment, les facultats d’Educació, Filologia, Filosofia i Geografia i Història que obtenen els percentatges més alts en l’ús de la llengua catalana.

 

Aquest apunt forma part de la sèrie Indicadors lingüístics.

Podeu consultar tota la sèrie històrica de dades sobre la llengua de la docència i la llengua de les tesis aquí.

Comments are closed.