Indicadors lingüístics (3): la llengua de les tesis doctorals

Les dades i informació d’aquest apunt provenen d’un document elaborat pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona que pretén fer conèixer al conjunt de la comunitat universitària les dades més recents sobre la distribució de l’ús de les llengües en la docència i en les tesis doctorals. En aquest apunt tractarem de la llengua de les tesis doctorals a la Universitat de Barcelona i la seva evolució del 2013 al 2016.

Evolució de la llengua de les tesis en els tres últims cursos acadèmics

Evolució de les tesis en dues llengües en els tres últims cursos acadèmics

Aquest apunt forma part de la sèrie Indicadors lingüístics.

Podeu consultar tota la sèrie històrica de dades sobre la llengua de la docència i la llengua de les tesis aquí.

Comments are closed.