L’intercanvi lingüístic a la UB es transforma en virtual

Ja fa més de 20 anys que els Serveis Lingüístics de la UB gestionen i organitzen la Borsa d’intercanvi lingüístic, mitjançant la qual els estudiants de mobilitat entrant tenen l’oportunitat de practicar català amb un estudiant local i els estudiants locals tenen l’oportunitat de practicar una altra llengua amb un estudiant internacional. Aquest intercanvi entre iguals està inclòs en el que anomenem aprenentatge no formal de llengües i ens permet posar de manifest una bona part del multilingüisme present a la UB, ja que durant aquests anys milers d’estudiants han intercanviat més de 20 llengües diferents. 

A causa del tancament d’edificis de la universitat i de la situació de confinament, la Borsa d’intercanvi lingüístic ha passat a organitzar-se de manera virtual, i el que abans eren trobades de parelles d’intercanvi ara s’han convertit en videoconferències des de casa.  

Tres parelles d’intercanvi lingüístic entre estudiants de Sheffield i estudiants de la UB

Actualment hi ha en marxa dos projectes de col·laboració entre els Serveis Lingüístics de la UB i els lectorats de català de l’Institut Ramon Llull. D’una banda, estudiants de la Universitat de Sheffield, al Regne Unit, ja fa unes setmanes que s’estan trobant virtualment amb estudiants de la UB per tal de practicar conversa en català i en anglès i, de l’altra, aquesta setmana també han començat els intercanvis lingüístics amb estudiants de la Universitat del Ruhr a Bochum (RUB), a Alemanya. Tots dos casos són experiències molt innovadores que estan donant un resultat fantàstic i que de ben segur es podran repetir d’ara en endavant.  

Trobada col·lectiva entre estudiants de la UB i estudiants de la RUB per començar l’intercanvi lingüístic virtual

En paral·lel, tots els estudiants inscrits a la Borsa d’intercanvi lingüístic també disposen d’un espai de trobada on poden buscar parella lingüística. En aquest cas són els mateixos estudiants qui ha de buscar algú amb qui fer intercanvi i prendre la iniciativa de posar-s’hi en contacte. Els Serveis Lingüístics els facilitem materials multilingües que els poden ajudar, com ara les Guies de conversa universitària o la Guia de suport a l’intercanvi lingüístic i també una sèrie de consells i propostes perquè puguin treure el màxim de profit d’aquesta activitat. 

 

Quan es pugui reprendre l’activitat presencial tornaran les trobades a la cafeteria de la facultat o al vestíbul de l’Edifici Històric però, mentrestant, la tecnologia ens ajuda a poder seguir practicant llegües i alhora conèixer estudiants de molts altres països.