Ja hem acabat les sessions d’acollida lingüística d’estudiants de mobilitat

Com cada febrer, han començat a arribar els estudiants de mobilitat entrant
d’arreu d’Europa i del món per començar la seva estada a la Universitat de
Barcelona. Com a part del procés d’acollida lingüística que ja fa molts anys que es
du a terme a la nostra universitat, els Serveis Lingüístics ofereixen un paquet de
recursos i serveis per aprendre català adaptats a les necessitats dels estudiants
internacionals: cursos de nivell bàsic, intercanvi lingüístic, CATclub,
autoaprenentatge, etc.

Una de les activitats que es du a terme en el marc d’aquest procés d’acollida són
les sessions informatives que s’inclouen en les welcome sessions que cada
facultat organitza. Es fan al primer i al segon semestre i, com és lògic, es
concentren en el període d’arribada d’estudiants de mobilitat: setembre i febrer. En
aquestes sessions els Serveis Lingüístics ofereixen dades sociolingüístiques,
informació sobre els usos lingüístics a la UB —on destaca la política de
transparència lingüística— i informació pràctica sobre els recursos per aprendre i
practicar català que hi ha a disposició dels estudiants. A més, combinant l’ús del
català, el castellà i l’anglès, i amb un to proper i tranquil·litzador, s’aprofita per
trencar algunes pors o prejudicis cap a la llengua.

L’Elisenda Vilajoliu, tècnica dels Serveis Lingüístics, a la sessió
d’acollida de la Facultat.

Aquest semestre s’ha participat en sessions de benvinguda en dotze facultats
diferents: una gran oportunitat per acostar la llengua a centenars d’estudiants
internacionals i animar-los a fer-la seva!

Comments are closed.