Benvinguda a les facultats de Medicina i Ciències de la Salut i Farmàcia i Ciències de l’Alimentació

Setembre de 2018

Tot són novetats per als nois i noies que comencen els estudis: una vegada triat el grau i resolts els tràmits de matriculació, assisteixen a una primera sessió, més o menys solemne, on se’ls dona la benvinguda i se’ls informa de les característiques principals del seu ensenyament.

A més de caps d’estudis i professors, desfilen per la sala representants dels serveis universitaris, que els aboquen una pluja de dades sobre laboratoris, aularis, biblioteques, instal·lacions esportives, cursos d’idiomes, clubs de feina, associacions d’estudiants, beques, aules virtuals, targetes, carnets, contrasenyes, etc. Cal suposar que, de mica en mica, a mesura que els necessiten, els estudiants aprenen a orientar-se per tots aquests espais reals i virtuals.

Campus de l’Alimentació de Torribera. Santa Coloma de Gramenet

La intervenció dels Serveis Lingüístics en aquestes sessions està dedicada a presentar els serveis i recursos relacionats amb les llengües que ofereix la UB. Al cap i a la fi, tota l’activitat universitària es realitza mitjançant la llengua, des de llegir articles, fins a escriure treballs, discutir temes o exposar continguts a classe. Les habilitats per comunicar-se, oralment o per escrit, i el domini de les llengües tenen molt a veure amb l’èxit acadèmic.

Conscients de la importància d’aquest fet, presentem una pàgina web on hi ha indexats els recursos lingüístics que pensem que poden ser més útils per als estudiants dels camps de la salut i l’alimentació. També repartim una postal amb un resum d’aquesta informació i, sobretot, l’adreça web per arribar a la pàgina en qüestió en qualsevol moment.

Què ofereix, doncs, la Universitat en aquest camp? Vegem-ne alguns exemples:

— Informació de la llengua de la docència de cada assignatura de grau o màster.
Exigències i requeriments lingüístics per fer un grau, un màster o per participar en un programa d’intercanvi.
— Informació sobre cursos de llengües i acreditacions.
— Criteris i recomanacions per a la redacció de treballs acadèmics.
— Accés a diccionaris i vocabularis especialitzats.
— Informació sobre activitats d’acollida d’estudiants internacionals i activitats de promoció del català.

Comments are closed.