Convocatòria de sis beques de dinamització lingüística

Els Serveis Lingüístics convoquen sis beques de col·laboració per desenvolupar tasques de dinamització lingüística als centres de la UB, en el marc de la Xarxa de Dinamització Lingüística. Els estudiants que obtenen les beques de dinamització lingüística participen en la difusió de serveis i recursos lingüístics i en accions de promoció del català, col·laboren amb la dinamització de la Borsa d’intercanvi lingüístic i el CATclub i també participen en l’orientació a l’alumnat sobre cursos de llengua i recursos lingüístics.

En aquesta convocatòria ordinària hi ha sis beques de dinamització lingüística per desenvolupar la col·laboració de l’1 de febrer al 30 de juny de 2022 en diferents centres de la UB:

  • Facultats d’Educació i Psicologia
  • Facultats de Belles Arts, Informació i Mitjans Audiovisuals i Dret
  • Facultats de Física i Química, Biologia i Ciències de la Terra
  • Facultats de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i Medicina i Ciències de la Salut
  • Facultat d’Economia i Empresa
  • Facultats de Filologia, Matemàtiques i Informàtica, Filosofia i Geografia i Història

beques dinamització

Si us interessa la dinamització i la promoció de la llengua catalana i del multilingüisme, us animem a presentar-vos-hi.

Convocatòria i sol·licitud: en aquest enllaç.
Termini: fins al 15 de novembre de 2021.

IV Premi a la millor aportació terminològica en català en TFG de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació

La Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat recompensa els dos estudiants que facin la millor aportació terminològica en un treball final de grau d’aquest curs 2020-2021. Dona un premi al millor candidat del Campus Diagonal i un al millor del Campus de l’Alimentació de Torribera que consisteix en un àpat per a dues persones en un restaurant gastronòmic.

Els treballs que participin en el concurs han d’estar escrits en català i han d’incloure algun tipus d’aportació terminològica, com ara un vocabulari dels termes d’especialitat usats en el treball, una proposta de fixació de la terminologia en una àrea innovadora, una reflexió sobre la forma o l’extensió del significat d’algun terme, etc. A les bases de la convocatòria hi ha més exemples.

Per optar a aquest premi, l’estudiant ha d’enviar un missatge a l’adreça xdfarmacia@ub.edu que contingui el TFG amb l’apartat de terminologia corresponent. El termini per presentar-s’hi s’acaba el dia 12 de juliol i hi poden participar tots els estudiants de grau a la Facultat que hagin lliurat el TFG en qualsevol de les convocatòries d’aquest curs 2020-2021.

Els treballs de final de grau, per la seva relativa brevetat i aprofundiment en una àrea de coneixement determinada, són una oportunitat per fer una reflexió sobre la terminologia usada, ja sigui des d’un punt de vista formal o conceptual. Aquesta reflexió es pot fer de manera sistemàtica (sobre tot un conjunt de termes relacionats) o de manera puntual (centrant-se en un cas o uns casos particulars que presenten alguna dificultat). En molts casos, el resultat pot anar més enllà del TFG i convertir-se en un material de consulta, encara que calgui fer-ne una reelaboració posterior. És el cas per exemple, d’un glossari de termes que s’està preparant als Serveis Lingüístics, a partir d’un dels treballs premiats el curs passat.

Bases del IV Premi a la millor aportació terminològica en català en treballs finals de grau a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació

 

Premi a la millor aportació terminològica en els TFG de la Facultat del curs 2019/2020

Per tercer any la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació organitza un concurs adreçat als estudiants que presenten el treball final de grau en català durant l’any acadèmic. Valora específicament aspectes relacionats amb la terminologia de l’especialitat.

El concurs va néixer el 2017 al Campus de l’Alimentació i en les dues primeres edicions
s’adreçava només als estudiants dels graus que s’imparteixen a Torribera. A partir d’aquest
curs 2019-2020 s’ha decidit estendre’l a tots els graus, i dobles graus, de la Facultat.

Els treballs que participin en el concurs han d’incloure un vocabulari amb una relació dels
termes propis de l’àrea usats en el treball acompanyats d’alguna informació: equivalència en
altres llengües, definició de cada terme, diccionaris on estan recollits, etc. El vocabulari pot
anar acompanyat d’una reflexió sobre algun aspecte de la terminologia de l’àrea. A les bases
del premi hi ha informació més detallada i una llista d’exemples de glossaris.

El termini per presentar-s’hi s’acaba el 13 de juliol de 2020. Hi poden participar els alumnes
que hagin lliurat el TFG en qualsevol dels dos períodes, encara que el treball no tingués el
vocabulari: poden presentar una còpia del treball original i un annex amb l’aportació
terminològica.

El premi consisteix en un àpat per a dues persones en un restaurant gastronòmic. N’hi haurà
un per al millor treball del Campus Diagonal i un altre per al millor de Torribera. A més, es
donarà un diploma a cadascuna de les persones guanyadores, que serà lliurat durant l’acte de la festa patronal de la facultat el mes de desembre.

Els treballs guanyadors de les edicions anteriors, només adreçades al campus Torribera, van
ser, per al curs 2017-2018, El paper dels receptors del gust dolç en l’establiment d’un patró
d’alimentació, de Cynthia Betriu Rosselló, estudiant de Nutrició Humana i Dietètica, i, per al
curs 2018-2019, Presència de la cuina tradicional catalana a El Celler de Can Roca. Anàlisi
quantitativa de corpus de receptes, de Mar Saló Garí, estudiant de Ciències Culinàries i
Gastronòmiques.

Els estudiants que hi estiguin interessats poden consultar les bases del III Premi a la millor
aportació terminològica en català en treballs finals de grau a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. Per demanar més informació o qualsevol aclariment, poden escriure a l’adreça xdfarmacia@ub.edu.

Convocatòria de dues beques de dinamització lingüística

Els Serveis Lingüístics convoquen dues beques de col·laboració extraordinàries per desenvolupar tasques de dinamització lingüística als centres de la UB, en el marc de la Xarxa de Dinamització Lingüística. Els estudiants que obtenen les beques de dinamització lingüística participen en la difusió de serveis i recursos lingüístics, col·laboren en accions de de promoció del català, dinamitzen la Borsa d’intercanvi lingüístic i el programa d’activitats culturals i també ajuden en l’orientació a l’alumnat sobre cursos de llengua i recursos lingüístics.

En aquesta convocatòria extraordinària hi ha dues beques de dinamització lingüística: una per a les facultats de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i Medicina i Ciències de la Salut i l’altra per a les facultats de Filologia, Matemàtiques i Informàtica, Filosofia i Geografia I Història.

Si us interessa la dinamització i la promoció de la llengua catalana i del multilingüisme, us animem a presentar-vos-hi:

Convocatòria i sol·licitud: ho trobareu aquí.

Termini: fins al 23 de juliol de 2019.

La represa del català a Farmàcia

Fins al 5 d’abril encara es pot visitar l’exposició «Del sobresaliente a l’excel·lent. La represa del català a Farmàcia», al vestíbul de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació.

La línia del temps d’aquesta exposició permet seguir els entrebancs que ha hagut de superar la universitat per poder utilitzar la llengua de Catalunya en el desenvolupament de les tasques que li són pròpies: docència, recerca, publicacions o administració.

Als anys 30 i als anys 70 del segle XX hi ha dos moments en què es despenalitza l’ús públic de la llengua, moments en què fer una classe en català, per exemple, deixa de ser delicte. Bona part del segle XX, però, els catalans han viscut en un estat que ha treballat per extingir la seva llengua, o reduir-la a l’àmbit col·loquial.

El material exposat s’organitza en tres àmbits:

  1. La primera normalització, la repressió i la clandestinitat: entre altres curiositats hi podem veure documents administratius escrits en català del breu període d’autonomia universitària (1933-1939), imatges d’instal·lacions de la Universitat afectades pels bombardejos de 1938, fotografies de Franco visitant la Facultat de Farmàcia (1960) i alguns textos científics en català, publicats al marge de la universitat en plena etapa franquista.
  2. Els primers moviments de represa de la llengua catalana: trobem una àmplia col·lecció d’adhesius de les campanyes a favor de la normalització de la llengua, apunts de classe de la primera assignatura que es fa en català a Farmàcia (1976) i documentació d’iniciatives en què participa el professorat de la Facultat, com ara la Gran Enciclopèdia Catalana o publicacions lexicogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans. És curiós el cartell per promoure els primers cursos de català organitzats per la UB en temps del rector Antoni M. Badia i Margarit (1978-1986), temps en què es va iniciar l’alfabetització de tota la comunitat universitària i que marca ja la fi de la concepció franquista de la institució.
  3. El català, llengua oficial: de mica en mica la llengua catalana arriba a l’esfera oficial. Aquí s’exposa la primera tesi doctoral de Farmàcia en català, la del científic Joan Massagué; també s’hi poden veure uns quants números de Per-Iòdic, la revista dels universitaris de Farmàcia, i altres objectes que mostren la progressiva incorporació del català a l’administració i la docència de la Facultat. El 1987 la UB crea el Servei de Llengua Catalana i comença una activitat professional al servei de la recuperació del català: s’exposen objectes com ara vocabularis, manuals per a la redacció administrativa i cartells de cursos.

Durant la inauguració de l’exposició es va projectar el vídeo Memòria oral de la Universitat de Barcelona. El català a Farmàcia, que ara està publicat a Internet. S’hi recull el testimoniatge de membres del professorat, l’alumnat i el PAS que van viure l’etapa de la dictadura (1939-1975) i de la recuperació del català en la transició democràtica.